intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 3 - TÀI CHÍNH CÔNG

Chia sẻ: Le Thi Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
468
lượt xem
232
download

KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 3 - TÀI CHÍNH CÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự xuất hiện c ủa nhà nước -- sự ra đời của tài chính công. Tài chình công cổ điển: phục vụ hoạt động quan sự, chính trị ... đứng ngoài các hoạt động kinh tế. Tài chính công hiện đại: Nhà nước bắt đầu can thiệp vào các hoạt động kinh tế - xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 3 - TÀI CHÍNH CÔNG

 1. Chương 3 TÀI CHÍNH  CÔNG
 2. NỘI DUNG 1. Sự ra đời và phát triển của TCC 2. Khái niệm 3. Đặc điểm 4. Vai trò 5. Hệ thống tài chính công
 3. 1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH CÔNG  Sự xuất hiện của Nhà nước  sự ra đời của tài chính công  Tài chính công cổ điển: phục vụ hoạt động quân sự, chính trị...,đứng ngoài các hoạt động kinh tế.  Tài chính công hiện đại: Nhà nước bắt đầu can thiệp vào các hoạt động kinh tế - xã hội.  Ngày nay, TCC phản ánh sự can thiệp sâu sắc của Nhà nước vào nền kinh tế.
 4. 2. KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH CÔNG  Tài chính công là hoạt động tài chính của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong cung cấp hàng hóa công cộng cho xã hội.  So sánh tài chính công và tài chính nhà nước?  Tài chính nhà nước: bao gồm tài chính công (vô vị lợi) và tài chính doanh nghiệp nhà nước (vị lợi)
 5. 3. ĐẶC ĐIỂM  Gắn với quyền lực về chính trị của Nhà nước  Gắn với việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của nhà nước  Phục vụ lợi ích của cộng đồng
 6. 4. VAI TRÒ  Huy động nguồn lực tài chính để đảm bảo cho hoạt động hiệu quả của bộ máy Nhà nước  Quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội  Điều tiết trong lĩnh vực kinh tế (thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng ổn định.  Điều tiết trong lĩnh vực xã hội  Điều tiết trong lĩnh vực thị trường (ổn định thị trường, giá cả)
 7. 5. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CÔNG  Hệ thống tài chính công gồm 2 bộ phận:  Ngân sách nhà nước  Các quỹ tài chính khác của Nhà nước
 8. 5.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  Nội dung:  5.1.1 Khái niệm  5.1.2 Tổ chức hệ thống NSNN  5.1.3 Hoạt động thu NSNN  5.1.4 Hoạt động chi NSNN  5.1.5 Cân đối thu chi NSNN
 9. Khái niệm NSNN  NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
 10. Tổ chức hệ thống NSNN  Hệ thống NSNN gồm 4 cấp:  NS trung ương  NS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  NS huyện, thành phố trực thuộc tỉnh  NS xã, phường
 11. Tổ chức hệ thống NSNN Hệ thống NSNN Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp TP, huyện Ngân sách xã, phường
 12. Tổ chức hệ thống NSNN  Phân cấp ngân sách:  Là các quy định pháp luật xác định quyền hạn, nhiệm vụ của các cấp chính quyền nhà nước trong việc quản lý, điều hành hoạt động của NSNN.  Thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong toàn bộ hoạt động thu chi của NSNN
 13. Tổ chức hệ thống NSNN  Phân cấp ngân sách bao gồm:  Phân cấp về quyền lực ban hành các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức tài chính  Phân cấp về vật chất (xác định mức thu, chi)  Phân cấp về chu trình ngân sách Trong những nội dung này, phân cấp về vật chất là khó khăn và phức tạp nhất.
 14. Tổ chức hệ thống NSNN  Phân cấp thu ngân sách TWvà NS địa phương:  Nguồn thu được phân bổ hoàn toàn cho NSTW: vd: thuế XNK, thuế & thu khác từ ngành dầu khí..  Nguồn thu được phân bổ hoàn toàn cho NSĐP: vd: thuế nhà đất, thuế tài nguyên, phí, lệ phí…  Nguồn thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa NSTW và NS địa phương, vd: thuế VAT, thuế TTĐB, lệ phí xăng dầu…
 15. NGÂN SÁCH TRUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ƯƠNG Các khoản thu 1. Thuế GTGT hàng nhập khẩu 1. Tiền cho thuê đất 100% 2. Thuế xuất, nhập khẩu 2. Tiền cho thuê và bán nhà thuộc 3. thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ sở hữu Nhà nước một số mặt hàng, dịch vụ) 3. Tệ phí trước bạ 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp 4. Thu từ hoạt động xổ số kiến của đơn vị hạch toán toàn thiết nghành 5. Viên trợ không hoàn lai của 5. Thu từ dầu khí nước ngoài trực tiếp cho địa 6. Thu nhập từ vốn góp của phương nhà nước, tiền thu hồi vốn của 6. Các khoản phí, lệ phí theo quy nhà nước từ các cơ sở kinh tế định 7. Các khoản do Chính phủ 7. Các khoản đóng góp tự nguỵện vay, viện trợ không hoàn lại của cá nhân, tổ chức trong và ngoài của Chính phủ các nước nước 8. Các khoản phí, lệ phí theo 8. Thu kết dư NSĐP quy định 9. thu bổ sung từ NSTƯ 9. Thu kết dư NSTƯ 10. các khoản thu khác theo quy 10. Các khoản thu khác. định.
 16. Các khoản 1.thuế GTGT (trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu và thu phân chia hoạt động sổ xố kiến thiết) theo tỷ lệ 2.thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ các đơn vị hạch phần toán toàn ngành và hoạt động xổ số kiến thiết) trăm giữa 3.thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao NSTƯ và 4.thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài ngân sách 5.thu từ sử dụng vốn ngân sách của các DNNN. tỉnh. Các khoản 1.thuế chuyển quyền sử dụng đất thu phân chia 2.thuế nhà đất giữa tỉnh, 3.thuế sử dụng đất nông nghiệp huyện, xã 4.thuế tài nguyên 5.thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng sản xuất trong nước thu vào vàng mã, kinh doanh vũ trường, mát xa,… tỷ lệ phân chia do UBND tỉnh quy định.
 17. Tổ chức hệ thống NSNN  Phân cấp chi ngân sách:  Trên nguyên tắc, chính quyền địa phương có trách nhiệm đối với những dịch vụ mà vùng hưởng lợi nằm trong biên giới địa lý của họ. Chính quyền trung ương phụ trách các chương trình, dự án và dịch vụ quốc gia và liên tỉnh mang lại lợi ích cho người dân ở nhiều tỉnh.  Ví dụ: trong lĩnh vực giáo dục
 18. Thu NSNN  Thu NSNN là quá trình Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia, hình thành quỹ NSNN.
 19. Các nguồn thu NSNN  Thuế detailed  Phí detailed  Lệ phí detailed  Các nguồn thu khác:  Thu từ các hoạt động kinh tế  Thu từ viện trợ  Thu từ đi vay trong và nước ngoài  Thu khác...
 20. Thuế  Thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước dựa trên cơ sở động viên bắt buộc một phần thu nhập của các cá nhân và tổ chức xã hội.  Đặc điểm:  Là nguồn thu lâu dài, chủ yếu của NSNN  Là khoản đóng góp mang tính bắt buộc theo luật  Không mang tính hoàn trả trực tiếp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản