Lệnh số 10/2003/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
5
download

Lệnh số 10/2003/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 10/2003/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh phòng, chống mại dâm do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 10/2003/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 10/2003/L-CTN Hà N i , Ngày 31 tháng 03 năm 2003 L NH V VI C CÔNG B PHÁP L NH PHÒNG, CH NG M I DÂM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10, Căn c vào i u 19 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 51 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Pháp l nh phòng, ch ng m i dâm ã ư c y ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2003./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản