Lệnh số 20/2005/L-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Lệnh số 20/2005/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 20/2005/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, ký tại Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2005 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 20/2005/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p- T do- H nh phúc ******* S : 20/2005/L-CTN Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2005 L NH V VI C CÔNG B NGHN QUY T C A QU C H I CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 91 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Ngh quy t v vi c phê chuNn Hi p ư c gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Vương qu c Campuchia b sung Hi p ư c ho ch nh biên gi i qu c gia năm 1985, ký t i Hà N i ngày 10 tháng 10 năm 2005. ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá XI, kỳ h p th 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản