Lịch sử (3) - Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
149
lượt xem
6
download

Lịch sử (3) - Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Thời gian nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ là từ năm 179 TCN đến năm 938 • Một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với dân ta • Nhân dân ta không chiụ khuất phục liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn nền văn hoá dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử (3) - Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc

  1. Môn L ch s (3) Nư c ta dư i ách ô h c a các tri u i phong ki n phương b c I.M c tiêu: Sau bài h c Hs nêu ư c: • Th i gian nư c ta b các tri u i phong ki n phương B c ô h là t năm 179 TCN n năm 938 • M t s chính sách áp b c bóc l t c a các tri u i phong ki n phương B c i v i dân ta • Nhân dân ta không chi khu t ph c liên t c ng lên kh i nghĩa ánh u i quân xâm lư c, gi gìn n n văn hoá dân t c. • II.Chu n b : Phi u th o lu n nhóm và b ng ph .
  2. III.Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ 3 Hs lên b ng K l i cu c kháng chi n ch ng quân xâm lư c Tri u à c a nhân dân Âu L c GV nh n xét: 2. Bài m i Gi i thi u bài: - Hs l ng nghe + M SGK Cu i bài h c trư c chúng ta trang 17 ã bi t năm 179 TCN như th nào? Hôm nay chúng cùng tìm hi u bài: “Nư c ta dư i ách ô h c a các tri u i phong ki n phương B c”. - Hs n i ti p nhau nh c l i GV ghi b ng Ho t ng 1: bi t ư c chính sách áp b c bóc l t c a các tri u i phong ki n phương B c i v i nhân dân ta như th nào? Cô m i các em c th m t : Sau - Hs c th m SGK khi Tri u à... ngư i Hán H i: Sau khi thôn tính ư c nư c ta các tri u i
  3. Phong ki n phương B c ã thi hành nh ng chính sách áp b c bóc l t nào i Hs n i ti p nhau tr l i: v i dân ta. + Chúng chia nư c ta thành nhi u Qu n, Hu ên do chính quy n ngư i Hán cai qu n. + B t dân ta lên r ng săn voi, tê giác, chim quý, n g , tr m, xu ng bi nmò ng c trai, b t i m i, khai thác san hô c ng n p. + ưa ngư i Hán sang v i dân ta, b t dân ta theo phong t c c a ngư i Hán, h c ch Hán, s ng theo pháp lu t c a ngư i Hán Yêu c u Hs th o lu n nhóm Hs th o lu n nhóm -Tìm s khác bi t v tình hình nư c ta v ch quy n v kinh t , i di n nhóm tr l i văn hoá trư c và sau khi b các tri u i phong ki n phương B c ô h .
  4. GV treo b ng ph Th i Trư c T gian các m t năm 179 TCN năm 179 n năm 938 Ch quy n Kinh t Văn hoá GV k t lu n n i dung - L p b sung ý ki n ho t ng 1 - Trư c s áp b c bóc l t c a b n phong ki n phương B c dân
  5. ta ã làm gì m i các em tìm hi u ph n 2. Giáo viên ghi b ng: các cu c kh i nghĩa ch ng ách ô h c a phong ki n phương B c. Ho t ng 2 - Hs làm vi c cá nhân GV phát phi u h c t p Yêu c u Hs c SGK và i n các thông tin v các Cu c kh i nghĩa vào phi u h c t p G i Hs tr l i - Hs tr l i Hs khác b GV i n vào b ng: Th i sung gian các cu c kh i nghĩa GV nh n xét: H i: T năm 179 TCN n năm 938 dân ta có bao nhiêu cu c kh i nghĩa l n ch ng ô h phong - Có 9 cu c kh i nghĩa ki n phương B c? l n _M u cho các cu c kh i nghĩa y là kh i nghĩa nào? _Cu c kh i nghĩa nào ã k t thúc hơn m t ngàn - Kh i nghĩa c a Hai Bà Trưng năm ô h c a phong kién phương B c và giành l i cl p hoàn toàn cho t nư c ta? - Kh i nghĩa Ngô Quy n
  6. _ Vi c nhân dân ta liên v i chi nth ng B ch ng năm 938 t c kh i nghĩa nói lên i u gì? GV k t lu n ho t ng 2 - Nhân dân ta có m t lòng 3.C ng c d n dò n ng nàn yêu nư c, quy t tâm b n chí ánh gi c gi nư c. G i Hs c ghi nh SGK - 2 Hs c Nh n xét: D n dò bài sau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản