LỊCH SỬ CÁCH MẠNG MÙA THU

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
128
lượt xem
8
download

LỊCH SỬ CÁCH MẠNG MÙA THU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh biết sự kiện tiêu biểu của Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn Ngày 19/8 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 ở nước ta. - Trình bày sơ giản về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: - Thầy: Tư liệu về Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội và tư liệu lịch sử địa phương. - Trò: Sưu tập ảnh tư liệu. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ CÁCH MẠNG MÙA THU

  1. LỊCH SỬ CÁCH MẠNG MÙA THU I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết sự kiện tiêu biểu của Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn Ngày 19/8 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 ở nước ta. - Trình bày sơ giản về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng trình bày sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục lòng tự hào dân tộc. II. Chuẩn bị: - Thầy: Tư liệu về Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội và tư liệu lịch sử địa phương. - Trò: Sưu tập ảnh tư liệu. III. Các hoạt động:
  2. TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: “Xô Viết Nghệ Tĩnh” - Học sinh nêu. - Hãy kể lại cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Hưng - Học sinh nêu. Nguyên? - Trong thời kỳ 1930 - 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ Tĩnh diễn ra 1’ điều gì mới?  Giáo viên nhận xét bài 30’ cũ. 15’ 3. Giới thiệu bài mới: Hoạt động lớp. “Hà Nội vùng đứng lên …” 4. Phát triển các hoạt
  3. động:  Hoạt động 1: Diễn biến về cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội. - Học sinh (2 _ 3 em) Mục tiêu: Nắm khái quát tình hình. Phương pháp: Giảng giải, đàm thoại. - Giáo viên tổ chức cho - Học sinh nêu. học sinh đọc đoạn “Ngày 18/8/1945 … nhảy vào”. - Học sinh nêu. - Giáo viên nêu câu hỏi. + Không khí khởi nghĩa của Hà Nội được miêu tả như thế nào? + Khí thế của đoàn quân khởi nghĩa và thái độ của lực lượng phản cách mạng - Học sinh nêu.
  4. như thế nào?  GV nhận xét + chốt (ghi bảng): Mùa thu năm 1945, Hà nội vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ. + Kết quả của cuộc khởi 8’ nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội? Hoạt động nhóm .  GV chốt + ghi bảng + giới thiệu một số tư liệu về Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội. Ngày 19/8 là ngày lễ kỉ niệm Cách mạng tháng _ … lòng yêu nước, tinh 8 của nước ta. thần cách mạng  Hoạt động 2: Ý nghĩa _ … giành độc lập, tự do lịch sử. cho nước nhà đưa nhân Mục tiêu: HS nêu được ý dân ta thoát khỏi kiếp nô
  5. nghĩa lịch sử của cuộc lệ . Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8. Phương pháp: Thảo - Học sinh thảo luận  luận, đàm thoại. trình bày (1 _ 3 nhóm), + Khí thế Cách mạng các nhóm khác bổ sung, tháng tám thể hiện điều gì nhận xét. ? + Cuộc vùng lên của nhân dân ta đã đạt kết quả gì ? Kết quả đó sẽ mang lại tương lai gì cho nước nhà - Học sinh nêu lại (3 _ 4 7’ ? em).  Giáo viên nhận xét + rút ra ý nghĩa lịch sử: _ cách mạng tháng Tám - 2 em đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỉ, đã đập - Học sinh nêu. 1’ tan xiềng xích thực dân - Học sinh nêu, trình bày
  6. gần 100 năm, đã đưa hình ảnh tư liệu đã sưu chính quyền lại cho nhân tầm. dân, đã xây nền tảng cho nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập tự do , hạnh phúc Hoạt động 3: Củng cố. - Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK/20. - Không khí khởi nghĩa ở Hà Nội như thế nào? Trình bày tự liệu chứng minh? 5. Tổng kết - dặn dò: - Dặn dò: Học bài. - Chuẩn bị: “Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập”. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản