Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ xiii (Tiếp theo)

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
156
lượt xem
14
download

Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ xiii (Tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Thông qua bài hs cần nắm được: - Những biện pháp của nhà Trần trong việc xây dựng và củng cố quốc phòng, phục hồi và phát triển kinh tế. 2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, đối triếu các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần sáng tạo trong xây dựng bà bảo vệ tổ quốc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Các câu hỏi trắc nghiệm 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ xiii (Tiếp theo)

  1. Nước đại việt thế kỷ xiii (Tiếp theo) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Thông qua bài hs cần nắm được: - Những biện pháp của nhà Trần trong việc xây dựng và củng cố quốc phòng, phục hồi và phát triển kinh tế. 2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, đối triếu các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần sáng tạo trong xây dựng bà bảo vệ tổ quốc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Các câu hỏi trắc nghiệm 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. ổn định tổ chức lớp: (1..phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (3phút). Gv: Luật pháp của thời Trần với thời Lý có gì giỗng và khác nhau.
  2. Hs: Syu nghĩ và trả lời theo nội dung bài rước đã học. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 15 phút). tìm hiểu về nhầ I. Nhà Trần xây dựng quân đội và Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc và phát triển kinh tế. phòng. 1. Nhà Trần xây dựng quân đội và Hs: Đọc nội dung SGK củng cố quốc phòng. Gv: Vì sao khi mới thành lập, nhà trần rất quan tâm tới việc xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng? Hs: ( Nước ta luân đứng trước nguy cơ ngoại xâm nhất là thời kỳ đế quốc Mông - Nguyên Cấm quân đang mở rộng xâm lược) - Quân đội : Gv: Tổ chức quân đội thời Trần như thế nào? Quân địa phương Hs: (chia làm 2 bọ phận Cấm quân , quân địa phương) Gv: Cấm quân là những người như thế nào? Làm việc ở đâu? Hs: (là những người khoẻ mạnh ở quê nhà Trần được tuyển chọn. Bảo vệ vua và các kinh thành)
  3. Gv: Quân địa phương ở đồng bằng gọi là chính binh, ở miền núi gọi là phiên binh. Gv: Vì sao nhà Trần chỉ kén chọn những thanh niên khoả mạnh ở quê họ Trần để vào cấm quân? Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân. Gv: ( Để tăng độ tin cậy trong việc bảo vệ triều đình, và nhà vua) Gv: Quân đội nhà Trần được tuyển chọn theo chính sách và chủ trương nào? Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân - áp dụng chính sách ngụ binh ư Gv: (- Chính sách. Ngụ binh ư nông ( tiếp tục nông. chính sách của triều Lý) - Chủ trương: Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông) Gvg: Nhân dân ta dưới thời Trần rất chuộng võ nghệ , các lò vật được mở khắp nơi, vì vậy quân đội thời Trần luân được luyện tập binh pháp và luyện tập võ nghệ . Nhà Trần chủ trương chọn quân lính không thiên về sớ lượng mà chỉ chọn
  4. những người giỏi. - Củng cố quốc phòng: Gv: Để củng cố quốc phòng nhà Trần đã làm gì? - Xây dựng tình đoàn kết trong quân Hs: Xây dựng tình đoàn kết trong quân đội đội. Cử các tướng giỏi giữ các chức vụ quan trọng - Học tập binh pháp , luyện tập võ ở những nơi hiểm yếu, Kiểm tra thường suyên nghệ. việc phòng bị) Gv: Sơ kết và chuẩn kiến thức. * Thảo luận nhóm ( 3 phút) ngẫu nhiên. Gv: Tác dụng của chủ trương đó như thế nào? Hs: - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trả lời - Nhóm bạn bổ xung Gv: Sơ kết nội dung (Lấy đoản binh thắng trường trận lấy ngắn nuôi dài = > Phát huy sức mạng của toàn dân tộc. 2. Phục hồi và phát triền kinh tế. * Hoạt động 2: ( 18phút).phục hồi và phát triển kinh tế. + Nông nghiệp Hs: Đọc nội dung dung SGK Gv: Nhà Trần đã làm gì để phát triển nông Chú trọng việc khai hoang, đắp đê ,
  5. nghiệp? nạo vét kênh mương. Hs: Khuyến khích hs yếu trả lời Gv: Sơ kết nội dung lên bảng. Gv: Em có nhận xét gì về những chủ trương phát triển nông nghiệp thời Trần? Hs: Hs: ( Phù hợp với, kịp thời để phát triển nông nghiệp) => nhanh chóng được phục hồi + Thủ công nghiệp: nền nông nghiệp ngày càng phát triển. Ngày càng phát triển ( Đò gốm, dệt, Gv: Em hãy kể tên các nghề thủ công nghiệp chế tạo vũ khí, đúc đồng…) của nhân dân? Hs: liệt kê theo SGK. + Thương nghiệp: Gv: (Trình độ thủ công ngày càng cao) Trao đổi buôn bán trong và ngoài Gv: Nông nghiệp và thương nghiệp phát triển nước ngày càng mở rộng. nó có tác dụng gì đến thương nghiệp? Hs: (Tạo điều kiện cho việc buôn bán trong và ngoài nước phát triển) Gv: (Tại Thăng Long lúc bấy giờ có 61 phố phường => Chứng tỏ thương nghiệp ngày càng được mở rộng ( sôi nổi nhất là các cửa biển, như ở Hội Tống Vân Đồn)
  6. 4. Củng cố: (3phút ). - Gv: Cho hs chơi trò chơi hái hoa dân chủ tìm hiểu về việc nhà trần xây dựng quân đội và phát triển KT? Hình thức các câu đã viết sẵn vào phiếu, hs lên chọn câu hỏi và trả lời. 5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Học bài, chuẩn bị bài tiếp theo.
Đồng bộ tài khoản