Lịch sử lớp 8 Bài 10

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
394
lượt xem
16
download

Lịch sử lớp 8 Bài 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chính quyền Mãn Thanh suy yếu, hèn nhát nên đất nước Trung Quốc rộng lớn, có nền văn minh lâu đời đã bị các nước xâu xé, trở thành nửa thuộc địa của đế quốc. - Các phong trào chống phong kiến và đế quốc diễn ra hết sức sôi nổi, tiêu biểu là cuộc vận động duy tân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 10

  1. Bài 10 TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chính quyền Mãn Thanh suy yếu, hèn nhát nên đất nước Trung Quốc rộng lớn, có nền văn minh lâu đời đã bị các nước xâu xé, trở thành nửa thuộc địa của đế quốc. - Các phong trào chống phong kiến và đế quốc diễn ra hết sức sôi nổi, tiêu biểu là cuộc vận động duy tân, phong trào Nghĩa Hoà Đoàn, cuộc cách mạng Tân Hợi. Ý nghĩa lịch sử của phong trào đó. Các khái niệm: “ Nửa thuộc địa, nửa phong kiến”, “Vận động duy tân”. 2/ Tư tưởng: Thái độ phê phán triều đình phong kiến Mãn Thanh trong việc để Trung Quốc trở thành “miếng mồi” cho các nước đế quốc xâu xé. Thông cảm và khâm phục nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh, tiêu biểu là Tôn Trung Sơn. 3/ Kĩ năng: Nhận xét đánh giá trách nhiệm của triều đình phong kiến Mãn Thanh trong việc để Trung Quốc rơi vào tay đế quốc. Biết đọc và sử dụng bản đồ Trung Quốc k/n Nghĩa Hoà Đoàn và cách mạng Tân Hợi. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ treo tường: “Trung Quốc trước sự xâm lược của các đế quốc”, “Cách mạng Tân Hợi 1911” C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra:
  2. 2/ Giới thiệu bài mới: Là một đất nước rộng lớn có nền văn hóa lâu đời, có nguồn tài nguyên phong phú. Cuối thế kỷ XIX Trung Quốc đã bị tư bản các nước phương Tây xâu xé, xâm lược, trở thành thị trường đầy hứa hẹn của các nước tư bản phương Tây. Vì sao như vậy, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Trung Quốc đã diễn ra ntn? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay. 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ * Hoạt động 1: Cả lớp I/ Trung Quốc bị các GV: Sử dụng bản đồ Trung quốc giới nước đế quốc chia thiệu KQ. xẻ: - Các nước tư bản đã xâu xé Trung Quốc ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời. GV: Hãy xác định trên bản đồ các khu vực xâm chiếm của các nước đế quốc? - Cuối thế kỷ XIX, HS: Xác định trên bản đồ: Đức chiếm chính quyền Mãn Sơn Đông, Anh chiếm Dương Tử. Thanh suy yếu, các Pháp thôn tính Vân Nam, Nga, Nhật nước đế quốc nhảy chiếm Đông Bắc. vào xâu xé Trung GV: Vì sao không phải một mà nhiều Quốc. nước đế quốc cùng xâu xé Trung Quốc? GV: Trung Quốc là một đất nước
  3. rộng lớn, đông dân có lịch sử phát - Năm 1840-1842, Anh triển lâu đời. Dù cái mõm đế quốc gây cuộc chiến tranh quá to cũng không thể nào xâu xé, “thuốc phiện” mở xâm lược và nuốt trôi được Trung đầu cho quá trình xâm Quốc. Các nước đế quốc thoả hiệp lược Trung Quốc với nhau cùng chia quyền lợi ở Trung Quốc. (ăn ít mà chắc) → Trung Quốc đã bị xâu xé → Trung Quốc bị biến thành “nửa thuộc địa, nữa phong II/ Phong trào đấu kiến” tranh của nhân dân GV: Giải thích sơ lược cho HS nghe Trung Quốc cuối về khái niệm: “Nửa thuộc địa, nửa thế kỷ XIX đầu thé phong kiến” → liên hệ với tình hình kỷ XX: Việt Nam là nước thuộc địa, nửa phong kiến. * Hoạt động 2: Cá nhân GV: Có thể khẳng định một lần nữa về nguyên nhân Trung Quốc trở thành - Cuối thế kỷ XIX nửa thuộc địa phân tích cho HS nắm đầu thế kỷ XX, nhiều về 2 nguyên nhân: Xâu xé, xâm lược phong trào đấu tranh của các nước; sự hèn nhát, khuất chống đế quốc, phong phục của p/k Mãn Thanh→ Mâu kiến đã bùng nổ ở thuẫn xã hội trở nên gay gắt → dẫn Trung Quốc đến đấu tranh bùng nổ - Các cuộc đấu tranh bùng nổ trong thờigian nào ? Mục tiêu đấu tranh? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Tiêu biểu là những cuộc đấu
  4. tranh nào? ½ đầu thế kỷ XX HS: Phong trào chống Anh xâm lược (1840- 1842) và p/t Thái Bình Thiên - Tiêu biểu: Quốc 1851-1864 + Cuộc vận động Duy GV: Quan trọng nhất 2 phong trào Tân (1898) do Khang nào đã nổ ra cuối thế kỷ XIX đầu thế hữu Vi và Lương kỷ XX? Khải Siêu khởi HS: Cuộc vận động Duy Tân và khởi xướng. Mục đích cải nghĩa Nghĩa Hoà Đoàn cách chính trị, canh tân GV: Em hãy trình bày vài nét về cuộc đất nước nhưng thất vận động Duy Tân 1898? bại HS: Dựa vào sgk trình bày GV: Mục đích: Cải cách chính trị → đổi mới, canh tân đất nước GV: Kết quả + Phong trào Nghĩa HS: Các thế lực bảo thủ phản ứng Hoà Đoàn cuối thế kỷ quyết liệt thất bại XIX đầu thế kỷ XX GV: Mặc dù thất bại phong trào có ý nghĩa ntn? HS: Dựa vào sự hiểu biết của mình để trả lời GV: Nhấn mạnh ý, khẳng định - Phong trào nổ ra cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? HS: Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn GV: Sử dụng lược đồ phóng to sgk giới thiệu phong trào: nơi xuất phát, sự phát triển của phong trào (Từ Sơn III/ Cách mạng tân hợi 1911:
  5. Đông → Trực Lệ → Bắc kinh…) liên quân 8 nước đàn áp phong trào. HS: Quan sát theo dõi → tìm ra nguyên nhân thất bại của phong trào GV: Bổ sung: Sự thoả hiệp của triều đình Mãn Thanh với bọn đế quốc (Từ Hy Thái hậu) - Tháng 8-1905, Tôn → phong trào bị dập tắc Trung Sơn thành lập GV: Ý nghĩa của phong trào Trung Quốc Đồng HS: Dựa vào sự hiểu biết của mình Minh hội. trả lời - Mục tiêu: nhằm GV: Phong trào mạng tính dân tộc → đánh đổ Mãn Thanh, thúc đẩy nhân dân tiếp tục cuộc đấu khôi phục Trung Hoa, tranh chống đế quốc thành lập dân Quốc, * Hoạt động 3: Cả lớp thực hiện bình đẳng GV: giới thiệu về sự lớn mạnh của về ruộng đất. g/c tư sản Trung Quốc → đòi hỏi phải có chính đảng bảo vệ quyền lợi - Diễn biến: (SGK) cho g/c tư sản - Tôn Trung Sơn là người ntn? Và ông - Tính chất: Là cuộc có vai trò gì đối với sự ra đời của cách mạng tư sản dân TQĐM hội? chủ không triệt để HS: Dựa vào sgk trả lời - Ý nghĩa: Tạo điều GV: Bổ sung: Tôn Trung Sơn (1866- kiện cho chủ nghĩa tư 1925) tên thật là Tôn Văn (Minh hoạ bản phát triển ở bằng ảnh) xuất thân từ gia đình nông Trung Quốc; ảnh dân lớn lên từ gia đình người Anh…. hướng đến phong trào bây giờ → ông có vai trò quyết định giải phóng dân tộc ở
  6. đến sự thành lập của Trung Quốc châu Á. Đồng minh hội → Đây là chính đảng đại diện cho g/c tư sản GV: Cách mạng Trung Quốc đã bùng nổ ntn? HS: Dựa vào đoạn chử in nhỏ sgk trả lời HS: Dựa vào bản đồ cách mạng Tân Hợi bổ sung trình bày sơ lược diễn biến GV: Kết quả phong trào? HS: 2-1912 cách mạng Tân Hợi thất bại GV: Nguyên nhân thất bại? HS: dựa vào sgk trả lời GV: Tính chất và ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi HS: đọc phần chữ in nhỏ sgk trả lời GV: Nhận xét chung về tính chất, quy mô các phong trào đấu tranh của nhân dânTQ? Chống đế quốc, chống phong kiến với quy mô rộng khắp liên tục thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX → kết thúc bài học. 4/ Củng cố: Đã củng cố từng phần 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học:
  7. Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 11.
Đồng bộ tài khoản