Lịch sử lớp 8 Bài 15

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
503
lượt xem
28
download

Lịch sử lớp 8 Bài 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ trong lòng cuộc Chiến tranh lần thứ nhất cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đã bùng nổ và giành thắng lợi, mở ra thời đại mới trong lịch sử xã hội loài người - thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 15

  1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 ĐẾN 1945) Chương I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921- 1941) Tiết 22, 23 Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH ĐỂ BẢO VỀ CÁCH MẠNG (1917- 1921) A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những nét chung về tình hình nước Nga đầu thế kỷ XX, tại sao nước Nga năm 1917 có 2 cuộc cách mạng. - Diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. - Cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng. - Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 2/ Tư tưởng: Qua bài học bồi dưỡng cho HS nhận thức đúng đắn về tình cảm cách mạng đối với cuộc CMXHCN đầu tiên trên thế giới. 3/ Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ nước Nga để xác định vị trí của nước Nga trước cách mạng và cuộc bảo vệ nước Nga sau cách mạng.
  2. - Biết sử dụng và khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử để rút ra nhận xét của mình. B. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ, tranh ảnh nước Nga trước và sau cách mạng; tư liệu lịch sử nói về cuộc cách mạng tháng Mười. C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: 1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới: Từ trong lòng cuộc Chiến tranh lần thứ nhất cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đã bùng nổ và giành thắng lợi, mở ra thời đại mới trong lịch sử xã hội loài người - thời kì lịch sử thế giới hiện đại. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sự kiện trọng đại này. 3. Dạy và học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ * Hoạt động 1: Cả lớp I. Cách mạng GV: Sử dụng bản đồ nước Nga tháng Mười Nga giới thiệu khái quát nước Nga đầu năm 1917: thế kỷ XX. Tình hình nước Nga 1. Tình hình đầu thế kỷ XX ? nước Nga trước HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời cách mạng: GV: Cho HS theo dõi quan sát bức - Là nước đế quốc tranh hình 23. Em có nhận xét gì về phong kiến bảo bức tranh này? thủ, lạc hậu, tồn
  3. HS: Nhận xét tại nhiều mâu GV: Bổ sung nhấn mạnh: Tạo điều thuẫn gay gắt. kiện cho cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga. - Đòi hỏi phải giải GV: Củng cố ý quyết bằng một * Hoạt động 2: Cả lớp cuộc cách mạng. GV: Nêu một vài nét về diễn biến 2. Từ Cách mạng cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga? tháng Hai đến HS: Dựa vào sgk nêu sự kiện cách mạng tháng GV: Kết quả mà cách mạng tháng Mười: Hai đã mang lại là gì? - Diễn biến: Tháng HS: Trả lời 2-1917, cách mạng GV: Tính chất của cách mạng? bùng nổ và giành Vì sao cách mạng dân chủ tư sản thắng lợi. thanhgs Hai 1917 được coi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu - Kết quả: Chế độ mới? quân chủ bị lật đổ, HS: Trả lời theo hiểu biết của chính quyền thiết mình lập: Xô viết và GV: Sử dụng kênh hình 53 sgk phân Chính phủ lâm thời tích và giải thích tư sản. Chú ý: Cho HS đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần 2 (lần1: - Tính chất: Là Cách mạng 1905- 1907). cuộc cách mạng * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm dân chủ tư sản - Nhóm 1: Sau cách mạng tháng Hai kiểu mới.
  4. tình hình nước Nga có gì nổi bật? - Nhóm 2: Tình hình đó đặt ra yêu 3. Cách mạng cầu gì cho cách mạng Nga? tháng Mười năm - Nhóm 3: Công cuộc chuẩn bị cho 1917: cách mạng tháng Mười được tiến hành ntn? - Đầu tháng 10, - Nhóm 4: Qua kênh hình 54 sgk Lênin về nước lãnh tường thuật cuộc tấn công ở Cung đạo. điện Mùa Đông? - Ngày 24-10, khởi Sau khi HS trả lời GV cho các nghĩa nổ ra ở Pê- nhóm nhận xét, bổ sung. tơ-rô-grát; GV: Bổ sung: Đầu 10-1917, Lê-nin từ nước ngoài về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng; thành lập đội - Ngày 25-10, Cung Cận vệ đỏ- lực lượng chủ lực tiến điện Mùa Đông bị hành cách mạng; ban lãnh đạo k/n chiếm, Chính phủ thông qua quyết định khởi nghĩa lâm thời sụp đổ, hết sức nhanh chóng. chính quyền hoàn GV: Nêu những sự kiện chính của toàn về tay nhân Cách mạng tháng Mười dân. HS: Dựa vào kiến thức sgk để trình bày GV: So với Cách mạng tháng Hai, Cách mạng tháng Mười đã đem lại kết quả tiến bộ nào? HS: Lật đổ chính phủ lâm thời tư II. Cuộc đấu
  5. sản thiết lập nhà nước vô sản, tranh xây dựng và chính quyền thuộc vào tay nhân dân bảo vệ chính Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2) quyền Xô viết: GV: Cho HS đọc sgk. Việc đầu tiên 1. Xây dựng mà chính quyền mới đem lại là gì? chính quyền Xô HS: Thông qua sắc lệnh hoà bình và viết: sắc lệnh ruộng đất - Ngày 25-10-1917, GV: Yêu cầu HS đọc chữ in nhỏ sgk Chính quyền Xô - Sắc lệnh về hoà bình và ruộng đất Viết thành lập do đã đem lại cho nhân dân những gì? Lê-nin đứng đầu. HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời GV + Thông qua Sắc phân tích lệnh hoà bình và GV: Những việc làm cấp thiết củng Sắc lệnh ruộng cố lòng tin của nhân dân vào chính đ ất quyền mới góp phần tháo gỡ khó khăn sau cách mạng để tiếp tục xây - Thực hiện các dựng và bảo vệ chính quyền. biện pháp để ổn * Hoạt động 2: Cả lớp định chính trị và GV: Khai thác kênh hình 56, 57. Tình phát triển kinh tế hình nước Nga cuối năm 1918? đất nước HS: Dựa vào sgk trả lời 2. Bảo vệ chính GV: Kết luận: Đến giai đoạn này quyền Xô viết: chính quyền đã chuẩn bị đủ mọi đk cần thiết cho cuộc sống đ/t chống lại các lực lượng kẻ thù luôn tìm ra mọi Năm 1918-1920, cách phá hoại cách mạng nhân dân Xô viết * Hoạt động 3: Cá nhân đã chiến đ ấu
  6. GV: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng chống thù trong, tháng Mười? Đối với nước Nga và giặc ngoài, Chính thế giới? quyền Xô viết HS: Thay đổi vận mệnh đất nước, số được bảo vệ. phận con người, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, thiết lập nhà nước XHCN đầu tiên trên t/g. 3. Ý nghĩa lịch sử HS: Tác động làm thay đổi t/g với sự của Cách mạng ra đời của một nhà nước XHCN rộng tháng Mười Nga: lớn → các nước đế quốc hoảng sợ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm (Học SGK) quý báu cho g/c công nhân và nhân dân lao động thế giới GV: Khẳng định ý và sơ kết 3. Củng cố: - Tình hình nước Nga trước cách mạng, Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917. - Tại sao nói Cách mạng tháng Mười là cuộc CM XHCN đầu tiên? Ảnh hưởng tác động to lớn đối với nước Nga và toàn thế giới? 4. Hướng dẫn tự học: a. Bài vừa học: Như đã củng cố b. Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 16
Đồng bộ tài khoản