Lịch sử lớp 8 Bài 2

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
530
lượt xem
18
download

Lịch sử lớp 8 Bài 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ngoài châu Âu (CMTS Mỹ) tiếp theo đó hàng loạt cuộc cách mạng tư sản khác nổ ra tạo điều kiện thuận lợi cho CMTB phát triển. Điển hình nhất là cuộc Cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 2

  1. Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794) A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Tình hình của nước Pháp trước cách mạng. - Cuộc đấu tranh đã diễn ra trên mặt trận tư tưởng ntn? - Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng bùng nổ. 2/ Tư tưởng: - Nhận thức được sự hạn chế của cách mạng tư sản. - Thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng, giữa những chế độ XH: Bóc lột và không bóc lột 3/ Kĩ năng: - Vẽ sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê. - Phân tích so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC: Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII; Lược đồ các lực lượng cách mạng tấn công nước Pháp 1789 C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: - Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa?
  2. 2/ Giới thiệu bài mới: Sau cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ngoài châu Âu (CMTS Mỹ) tiếp theo đó hàng loạt cuộc cách mạng tư sản khác nổ ra tạo điều kiện thuận lợi cho CMTB phát triển. Điển hình nhất là cuộc Cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794). Ta cùng tìm hiểu để thấy được cuộc cách mạng này. 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG GHI VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Thảo luận cả I/ Nước Pháp lớp trước cách mạng: GV: Tình hình kinh tế Pháp 1/ Tình hình kinh trước cách mạng? tế: HS: Xem sách, suy nghĩ và trả - Nông nghiệp lời. rất lạc hậu GV: Nguyên nhân sự lạc hậu - Công, thương này do đâu? nghiệp đã phát HS: Sự bóc lột của phong kiến triển nhưng bị chế địa chủ. độ phong kiến đã GV: Chế độ phong kiến đã kìm kìm hãm hãm sự phát triển của công thương nghiệp ra sao? HS: Trả lời GV chốt: Thuế má nặng, không có đơn vị tiền tệ 2/ Tình hình chính
  3. và đo lường thống nhất, sức trị – xã hội: mua của dân nghèo rất hạn chế. - Chính trị: chế độ * Hoạt động 2: Cả lớp quân chủ chuyên GV: Tình hình nước Pháp chế. trước cách mạng ntn? HS: Là nước quân chủ chuyên - Xã hội: ba đẳng chế, vua nắm mọi quyền hành… cấp (Tăng lữ, quý GV: XH Pháp được phân chia tộc và đẳng cấp ntn? thứ 3). HS: Xã Hôi phong kiến Pháp được phân chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp 3 GV: Giải thích cho HS khái niệm: “Giai cấp, đẳng cấp”: Địa vị của từng giai cấp, đẳng cấp trong XH Pháp (Trong đó: giai cấp thống trị gồm tăng lữ, 3/ Đấu tranh trên quý tộc; đẳng cấp 3 gồm nhiều mặt trận tư giai cấp). tưởng: GV: Cho HS quan sát hình 5 nói lên điều gì? HS: Quan sát, suy nghĩ, trả lời - Trào lưu Triết học GV: Gọi một HS khác nhận xét ánh sáng ra đời, sau đó chốt ý, ghi bảng chống lại tư tưởng
  4. * Củng cố: Vị trí, mối quan hệ của chế độ phong giữa các đẳng cấp? kiến. * Hoạt động 3: Thảo luận cả - Tiêu biểu là: lớp và nhóm. Mông-te-xki-ơ, GV: Chế độ quân chủ chuyên Vôn-te, Rút-xô chế bị tố cáo, phê phán gay gắt trong lĩnh vực văn hoá tư tưởng qua trào lưu Triết học ánh sáng Tiêu biểu cho trào lưu đó là III/ Cách mạng những ai? bùng nổ: HS: S.Môngte-xki-ơ; Vônte; 1/ Sự khủng của G.G Rútxô chế độ quân chủ Cho HS thảo luận nhóm. Mỗi chuyên chế: tổ một nhóm: Học SGK + Nhóm 1: Qua câu nói của 2/ Mở đầu thắng mình Mông te-xki-ơ, Rút-xô, lợi của cách Vôn-te muốn nói lên điều gì? mạng: + Nhóm 2: Cả ba ông muốn nói lên điều gì? - Ngày 5/5/1789, Sau khi HS thảo luận nhóm vua triệu tập Hội xong GV mời đại diện nhóm nghị 3 đẳng cấp. trả lời. GV chốt ý ghi bảng. Đại biểu đẳng cấp GV: Chuyển ý. 3 hợp thành Quốc * Hoạt động 4: Cá nhân hội tiến hành đấu GV: Sự suy yếu của chế độ quân
  5. chủ chuyên chế thể hiện ở điểm tranh vũ trang. nào? HS: Trả lời theo sgk. GV: Vì sao nông dân nổi dậy - Ngày 14/7/1789, đấu tranh? ngục Ba-xti bị tấn * Hoạt đông 5: Cá nhân công, mở đầu cho GV: Thời gian, địa điểm, thànhthắng của cuộc phần tham dự hội nghị ba đẳng cách mạng. cấp? HS trả lời sgk. GV: trình bày tóm tắt Hội nghị ba đẳng cấp. Vì sao nói >< đạt tới tột đỉnh? HS: trả lời giáo viên chốt ý. GV: Sự kiện mở đầu cho cách mạng Pháp? HS: Ngày tấn công vào pháo đài Ba-xti (14/7/1789) GV: Cho HS quan sát kênh hình số 9 sgk và trình bày hiểu biết của mình. GV hỏi tại sao việc đánh chiếm pháo đài Ba- Xti đã mở đầu cho thắng lợi cuộc cách mạng? HS: (Chế độ quân) bị giáng đòn
  6. đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi, tiếp tục phát triển. GV: Kết luận 4/ Củng cố: - Những nguyên nhân nào dẫn đến cuộc cách mạng Pháp 1789? - Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cách mạng? - Cách mạng tư sản Pháp bắt đầu ntn? 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Dựa vào những câu hỏi ở từng mục và câu hỏi ở phần củng cố. b/ Bài sắp học: Bài 2 (Tiếp theo) III/ Sự phát triển của cách mạng Pháp. Tổ 1, 2: Chế độ quân chủ lập hiến ở Pháp ntn? Nước Pháp ở bước đầu của nền cộng hoà? Tổ 3, 4: Nước Pháp dưới thời Gia-cô-banh? Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp?
Đồng bộ tài khoản