Lịch sử lớp 8 Bài 28

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
341
lượt xem
17
download

Lịch sử lớp 8 Bài 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ Tình hình Việt Nam nửa thế kỷ XIX: - Nửa thế kỷ XIX tình hình kinh tế, chính trị xã hội nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân lại nổ ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 28

  1. Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA THẾ KỶ XIX A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách duy tân ở Việt Nam; nội dung chính của phong trào cải cách duy tân; kết quả 2/ Tư tưởng: Thể hiện lòng yêu nước, khâm phục lòng dũng cảm, cương trực thẳng thắn và trân trọng những đề xướng cải cách 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích đánh giá, nhận định một vấn đề lịch sử, hướng dẫn các em liên hệ giữa lý luận và thực tế. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Tài liệu về các nhân vật lịch sử: Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG GHI VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Cá nhân I/ Tình hình Việt
  2. GV: Hãy nêu những nét chính Nam nửa thế kỷ về tình hình chính trị, kinh tế XIX: nước ta nửa cuối thế kỷ XIX? - Nửa thế kỷ XIX HS: Dựa vào sgk trả lời tình hình kinh tế, - Hs trả lời GV khẳng định chính trị xã hội sau khi phân tích nước ta rơi vào Đó cũng chính là nguyên nhân tình trạng khủng dẫn đến các cuộc k/n nông hoảng nghiêm dân trọng - Qua đoạn chữ nhỏ sgk (tư liệu) cho biết những cuộc k/n nông dân nào nổ ra? - Nhiều cuộc HS: Trình bày các cuộc k/n khởi nghĩa nông trong sgk dân lại nổ ra GV: Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu GV: Trong bối cảnh đó các sĩ II/ Những đề phu yêu nước đã làm gì? nghị cải cách ở HS: Các sĩ phu yêu nước đã việt nam vào đề ra một số cải cách nửa cuối thế kỷ * Hoạt động 2: Cá nhân xix: GV: Vì sao các sĩ phu lại đề ra cải cách? - Trước tình hình
  3. HS: Trước tình trạng đất đất nước ngày nước ngày càng khốn đốn càng nguy khốn GV: Nội dung của cuộc cải các sĩ phu đề ra cách là gì? những cải cách: HS: Đổi mới về nội trị ngoại đổi mới về nội giao kinh tế, xã hội trị, ngoại giao, GV: Hãy nêu tên những sĩ phu kinh tế, văn tiêu biểu trong phong trào cải hoá… cách cuối thế kỷ XIX và nội dung của những đề xướng - Tiêu biểu: + cải cách? Nguyễn Trường HS: Nêu những sự kiện và Tộ tiêu biểu trong sách giáo khoa + GV: Tiêu biểu nhất lúc bây Nguyễn Lộ giờ? Trạch HS: Nguyễn Trường Tộ gửi 30 bản điều trần, duy tân đất nước đều không được chấp nhận GV: Hệ thống cải cách của Nguyễn Trường Tộ rất toàn diện đề cấp đến những vấn đề kinh tế, chính trị, pháp luật, tôn giáo (dây trên 100
  4. trang) t đưa đất nước theo con đường tư bản GV: Gt chân dung phát hoạ và tiểu sử của Nguyễn Trường III/ Kết cục của Tộ, nội dung của đề nghị cải các đề nghị cải cách của ông. Nhưng cuối cách: cùng tất cả những cải cách không thực hiện được nhưng - Các đề nghị cải tên tuổi và những đề nghị của cách trên không ông vẫn còn sống mãi trong được thực hiện lòng người dân Việt Nam liên Vì: hệ thực tế. + Chưa xuất “Mặt trời cho dẫu không soi phát từ cơ sở đến trong nước, chưa Hướng dương vẫn nép cánh giải quyết 2 mâu hoa quỳ” thuẫn của xã hội * Hoạt động 3: Cá nhân + Nhà Nguyễn GV: Các sĩ phu đề ra cải cách bảo thủ, lạc họ sẽ gặp những khó khăn hậu… gì? HS: bị ganh tị, ghen ghét thậm chí nguy hiểm đến tính mạng GV: Song họ vẫn mạnh dạn đề ra những cải cách vì sao?
  5. HS: Vì họ có lòng dũng cảm, yêu nước thẳng thắn GV: Vì sao những cải cách duy tân không thực hiện được? HS: Mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong chưa động chạm và giả quyết 2 mâu thuẫn của xã hội Nhà Nguyễn bảo thủ không thích ứng với hoàn cảnh nêu những cải cách trên không thực hiện được GV: Mặc dù vậy những trào lưu cải cách trên có ý nghĩa gì? HS: Gây tiếng vang lớn trong xã hội, tấn công vào tư tưởng bảo thủ của chế độ phong kiến, thể hiện trình độ nhận thức của con người Việt Nam GV: Có thể liên hệ với tình hình hiện nay về những đổi
  6. mới của Đảng ta nhất là đại hội đại biểu lần thứ 6 4/ Củng cố: - Tình hình kinh tến chính trị của nước ta ½ cuối thế kỷ XIX? Nguyên nhân dẫn đến các cuộc k/n nông dân? - Nội dung của ácc đề nghị cải cách; vì sao các cải cách không thực hiện được? 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 29
Đồng bộ tài khoản