Lịch sử lớp 9 Bài 5

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
445
lượt xem
14
download

Lịch sử lớp 9 Bài 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự hào về những thành tựu đạt được của nhân dân ta, nhân dân các nước trong khu vực, trong thời gian gần đây củng cố sự đoàn kết hữu nghị hợp tác và phát triển các dân tộc trong khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 5

 1. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á A Phần chuẩn bị I . Mục tiêu bài dạy : 1 Kiến thức :- Tình hình Đông nam á trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai - Sự ra đời của tổ chức a se an vai trò của nó đối với sự phát triển của các nước trong khu vực đông nam á 2 . Tư tưởng : Tự hào về những thành tựu đạt được của nhân dân ta, nhân dân các nước trong khu vực, trong thời gian gần đây củng cố sự đoàn kết hữu nghị hợp tác và phát triển các dân tộc trong khu vực 3 Kĩ năng : Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ ĐNA và bản đồ thế giới II. Chuẩn bị 1. Thầy : Đọc tài liệu – soạn bài – Chuẩn bị bản đồ thế giới – lược đồ các nước đna – Tranh ảnh lào, căm pu chia, Thái lan 2. Trò : Học bài cũ chuẩn bị bài mới B . Phần thể hiện khi lên lớp I. Kiểm tra bài cũ 5’
 2. Câu hỏi :Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở trung quốc cuối 1978 đến nay ? Trả lời : Sau hơn 20 năm cải cách mở cửa 1979-2000 nền kinh tế TQ đã phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới . Tổng sản phẩm trong nước tăng trung bình hàng năm 9,6% đứng thứ 7 thế giới II. Bài mới 38’ Sau chiến tranh thế giới thứ hai PTGPDT ở các nước ĐNA phát triển mạnh mẽ nhiều nước đã giành được độc lập và phát triển kinh tế, bộ mặt các nước trong khu vực có nhiều thay đổi. Nhiều nước đã trở thành con rồng Châu á như xin ga po ... Để tìm hiểu tình hình chung của châu á như thế nào bài học .... GV Treo bản đồ các nước I Tình hình các đông nam á và giới thiệu nước Đông Nam Á vị trí địa lý các nước trước và sau năm ĐNA nằm ở phía đông 1945 (10’) và phía nam của châu á ?tB rộng gần 4,5 triệu km2 gồm 11 nước với dân số
 3. 536 triệu người 2002 - Trước 1945 hầu Trình bày những nét chủ hết các nước đông yếu về các nước đna nam á ( trừ Thái lan) ?kH trước năm 1945 ? đều là thuộc địa - Trước 1945 hầu hết của các nước thực H các nước đông nam á dân phương tây ( trừ Thái lan) đều là thuộc địa của các nước - Sau chiến tranh : thực dân phương tây Sau khi phát xít Tình hình đna sau chiến Nhật đầu hàng các tranh thế giới thứ 2 như nước đna đã nhanh thế nào ? chóng nổi dậy giành - Tháng 8-1945 sau khi chính quyền . GV phát xít Nhật đầu hàng - Ngay sau đó bọn ?tB đồng minh vô điều đế quốc trở lại xâm kiện , các nước đông lược nhân dân lại H Nam Á nổi dậy giành phải đứng lên chính quyền chống xâm lược : - 17-8-1945 In – đô – Nê Việt Nam , In-đô- – Xi – A tuyên bố độc nê-xi-a … lập GV - 19-8-1945 Việt nam tổng khởi nghĩa giành ?tB chính quyền , nước Việt
 4. Nam dân chủ cộng hoà ra đời (2-9-1945) … H Cho HS đọc phần in nghiêng SGK -21 ?g Sau khi một số nước ->Từ giữa những ?kh giành tình hình khu vực năm 50 của thế kỷ này ra sao ? XX hầu hết các ?TB - Bọn ĐQ trở lại xâm nước đna lần lượt lược nhân dân Đ NA lại giành độc lập H phải đứng lên chống xâm lược - Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX các nước đna lần lượt giành được độc lập Gọi HS xác định vị trí ?tb các nước đã giành được độc lập trên bản đồ Từ giữa những năm 50 - 9-1954 Mĩ, Anh, H của thế kỉ XX đường Pháp, lập khối quân lối đối ngoại của các sự đna ( seto )xâm nước đna có gì thay lược việt Nam sau đổi ? đó mở rộng sang - đna trong thời kì chiến Lào và Căm pu chia
 5. tranh lạnh tình hình đna trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực Chiến tranh lạnh có nghĩa là gì ? Tác động của chiến tranh lạnh với khu vực đna là gì ? Mục đích của việc thành T lập khối quân sự ở đna của Mĩ, Anh, Pháp là gì ? Nhằm ngăn chặn CNXH ?Y và đẩy lùi PTĐTGP trong khu vực. Điều H đáng lo ngại là Thái Lan và Phi Líp Pin cũng tham gia vào khối quân sự ?tb seto. Riêng In đô nê Xia và miến điện thực hiện H chính sách hoà bình trung lập không tham gia vào khối quân sự xâm lược
 6. của các nước đế quốc - Cuối những năm Từ giữa những năm 50 50 của thế kỉ XX của thế kỉ XX chính các nước có sự sách đối ngoại của các phân hoá về đường nước ĐNA như thế lối đối ngoại nào ? - từ giữa những năm 50 của TK XX , trong bối cảnh “ Chiến tranh lạnh II Sự ra đời của ” tình hình Đông Nam Á tổ chức a se an phức tạp , căng thẳng và 1 . Hoàn cảnh phân hoá ( do Mĩ can thành lập ? thiệp ) - Sau khi giành độc - Tháng 9-1954 Mĩ lập , một số nước ,Anh ,Pháp thành lập Đông Nam Á có nhu khối quân sự seato cầu hợp tác phát ( Khối quân sự đông triển nam Á ) nhằm ngăn chặn CHXH và đẩy lùi phong trào đấu tranh ? giải phóng trong khu vực . - Thái Lan , Phi – Líp – ? Pin ra nhập khối seato
 7. Tình hình rất căng thẳng ? khi Mĩ tiến hành xâm lược VN , Lào , Cam – Pu – Chia ?g In- Đô-Nê-Xi- A và - Ngày 8.8.1967 Miến Điện thực hiện hiệp hội các nước chính sách hoà bình trung đna (a-se-an) thành lập lập tại băng cốc - Như vậy , từ cuối (thái lan ) gồm 5 những năm 50 , trong nước : đường lối đối ngoại của IN- đô-nê-xi-A , ?tb các nước Đông Nam Á Thái lan , Ma-lai-xi- có sự phân hoá . a , Phi-líp-pin , Xin- H ga-po Kể tên các thành viên 2 . Mục tiêu hoạt trong tổ chức a se an động hiện nay ? - Phát triển kinh tế - In-đô-nê-xi-a, Ma-lai- văn hoá thông qua xi-a, Thái-lan, phi-líp- những nỗ lực hợp pin,xin-ga-po, bru- tác chung giữa các nây,Việt Nam, lào, Mi- thành viên, trên tinh an-ma,căm-pu-chia thần duy trì hoà Tổ chức a-se-an ra đời bình và ổn định khu trong hoàn cảnh nào ? vực
 8. ?tb - Sau khi giành được độc lập các nước trong - 2.1976 kí hiệp H khu vực cần phải hợp ước ba-li ( In-Đô- tác để phát triển kinh tế nê-xi- A ) xác định ?kh xã hội đồng thời tránh nguyên tắc hoạt sự phụ thuộc vào các động H nước lớn. Mặt khác xu * Nguyên Tắc : thế liên minh khu vực + Tôn trọng chủ trên thế giới có hiệu quyền , toàn vẹn quả như sự ra đời và lãnh thổ , không can hoạt động của công thiệp vào nội bộ đồng kinh tế châu âu . của nhau Cuộc chiến tranh của + Giải quyết mọi Mĩ ở đông dương khó tranh chấp bằng tránh khỏi thất bại. phương pháp hoà Đứng trước yêu cầu bình phát triển các nước cần + Hợp tác và phát hợp tác liên minh với triển nhau để phát triển Với sự tham gia của 5 - 12.1978 quan hệ ?kh nước : IN- đô-nê-xi-A , giữa 3 nước Đông H Thái lan , Ma-lai-xi-a , Dương và a-se-an Phi-líp-pin , Xin-ga-po căng thẳng “ Đối đầu ”
 9. ?tb Mục tiêu hoạt động của a-se-an là gì ? H - Phát triển kinh tế văn hoá thông qua những nỗ - Cuối những năm lực hợp tác chung giữa 70 của thế kỉ XX các thành viên, trên tinh nền kinh tế của a- thần duy trì hoà bình và se-an có sự chuyển ? ổn định khu vực biến mạnh mẽ - Từ cuối thập kỷ Nét nổi bật về chính trị 80 3 nước Đông sau 1975 ở đna là gì ? dương và A-SE -AN chuyển từ Nội dung của hiệp ước “ đối đầu ”sang “ ba-li ? đối thoại ”hợp tác Gọi học sinh đọc SGK cùng tồn tại hoà Em có nhận xét gì về bình và phát triển quan hệ hợp tác giữa a- se-an với 3 nước đông dương ? III .Từ a-se-an 6 Vì sao lại căng thẳng phát triển thành a- đối đầu ? se-an 10
 10. - Theo yêu cầu của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước căm pu chia. Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào căm pu - 1984 sau khi giành chia, cùng với nhân dân được độc lập B ru nước này lật đổ chế độ nây đã tham gia và diệt chủng tàn bạo của trở thành thành viên tập đoàn pôn pốt iêng xa thứ 6 của a se an ri + Việt Nam 7.1975 Từ cuối những năm 70 + Lào, mi an ma của thế kỉ XX tình hình 7.1997 các nước a-se an như + Căm pu chia thế nào ? 4.1999 - Có sự chuyển biến - Hiện nay a se an mạnh mẽ tăng trưởng có 10 nước tham gia cao chuyển sang công nghiệp hoá về xuất khẩu. Từ 1968-1973 kinh tế xin-ga-po tăng bình quân hàng năm 12% và trở thành “ Con rồng châu á” từ 1965-1983 ma-lai-xi-a tăng trưởng - Hoạt động chủ
 11. kinh tế 6,3% trong yếu : Hợp tác kinh những năm 80 của thế tế , xây dựng một kỉ XX thái lan có tốc độ đna hoà bình ổn tăng trưởng cao từ 1987- định để cùng nhau 1990 tốc độ tăng trưởng phát triển phồn vinh mỗi năm tăng 11,4% . -1992 Khu vực mậu dịch chung của Hãy kể tên các thành ĐNA ( AFTA ) viên thành lập tổ chức a - 1984 lập diễn đàn se an ? khu vực - Có 5 thành viên : In đo ( A R F ) gồm 23 nê xi a, ma lai xi a, pi líp nước trong và ngoài pin, xin ga po khu vực để cùng Sau 1984 tổ chức a se an nhau hợp tác phát phát triển như thế nào ? triển . Năm 1984 B ru – Nây Lịch sử ĐNA bước xin ra nhập hiệp hội các sang một thời kỳ nước đna ( thành viên mới thứ 6 ) - Năm 1991 tình hình Cam Pu chia được giải quyết , tình hình chính trị khu vực được cải
 12. thiện , xu hướng của A SE AN trong thời gian này là mở rộng , kết nạp thêm các thành viên - Tháng 7-1995 VN ra nhập A se an ( thành viên thứ 7 ) - Tháng 9-1997 Lào và Mi – An –Ma ra nhập A se an ( thành viên thứ 8 và 9 ) - Tháng 4-1999 Cam Pu Chia ra nhập A- Sê – An ( thành viên thứ 10 ) Hoạt động chủ yếu của a se an là gì ? - Hợp tác kinh tế xây dựng một đna hoà bình ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh Những hoạt đông cụ thể của a se an trong thập kỉ 90 có nét gì mới ?
 13. - 1992 afta khu vực mậu dịch chung của đna ra đời - 1994 diễn đàn khu vực ( A R F ) gồm 23 nước trong và ngoài khu vực để cùng nhau hợp tác và phát triển Việt Nam ta tham gia vào tổ chức asean có ý nghĩa gì ? - Tạo ra bước phát triển mới Như vậy sau chiến tranh các nước trong khu vực này đã ra sức phát triển kinh tế văn hoá nhiều nước đã trở thành con rồng của châu á các nước đã ra sức phát triển kinh tế và văn hoá nhiều nước đã trở thành con rồng của châu á các nước đã gắn bó với nhau trong tổ chức asean với công cuộc hợp tác và phát triển vì hoà bình ổn định và phát triển. * Bài tập : Vì sao từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “ Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực đäng nam á ?
 14. - Từ 6 nước phát triển thành 10 nước. - 1992 quyết định biến Đông Nam Á thành 1 khu vực mậu dịch tự do. - 1992 Lập diễn đàn khu vực Đông Nam Á III. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập : 3 - Học bài cũ kết hợp SGK + vở ghi - Đọc trước bài 6. “ Các nước Châu Phi”
Đồng bộ tài khoản