intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:237

0
16
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án đi sâu tìm hiểu, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin du lịch và đi đến nhận định hiện nay ngành du lịch Việt Nam mới có hoạt động thông tin du lịch chưa có hệ thống thông tin du lịch. Qua đó, luận án đề xuất được mô hình của hệ thống thông tin du lịch tại Việt Nam, cùng bảy giải pháp thực thi mô hình nhằm khắc phục những tồn tại của hoạt động thông tin du lịch trong nhiều năm qua, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI<br /> <br /> PHAN THỊ HUỆ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN<br /> <br /> HÀ NỘI, 2015<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI<br /> <br /> PHAN THỊ HUỆ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành:<br /> Mã số:<br /> <br /> Khoa học Thông tin – Thư viện<br /> 62320203<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng<br /> 2. PGS.TS Mai Hà<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính tác giả. Các kết<br /> quả nghiên cứu và kết luận trong luận án này là trung thực, không sao chép từ bất kì<br /> một nguồn nào và dưới bất kì hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu<br /> có) đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phan Thị Huệ<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................................................................................................................................................<br /> MỤC LỤC ...........................................................................................................................................................................................................................................................<br /> <br /> 1<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................................................................................................................................<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH ..........................................................................................................<br /> MỞ ĐẦU................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> <br /> Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn về hệ thống thông tin phục vụ du lịch<br /> <br /> 4<br /> 15<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận về hệ thống thông tin phục vụ du lịch ...............................................................................................<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn về hệ thống thông tin phục vụ du lịch<br /> <br /> ...............................................................<br /> <br /> 39<br /> <br /> Tiểu kết...................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> <br /> 58<br /> <br /> Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin phục vụ du lịch<br /> tại Việt Nam<br /> 2.1. Thực trạng tổ chức cơ quan thông tin du lịch.......................................................................................... 60<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động thông tin phục vụ du lịch................................................................................... 65<br /> 2.3. Nhân lực phục vụ hoạt động thông tin du lịch<br /> <br /> ...................................................................................<br /> <br /> 90<br /> <br /> 2.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động<br /> thông tin du lịch.............................................................................................................................................................................<br /> <br /> 93<br /> <br /> 2.5. Các yếu tố tác động đến hoạt động thông tin phục vụ du lịch..................................................................<br /> <br /> 96<br /> <br /> 2.6. Đánh giá chung .. ............................................................................................................................................................... 104<br /> Tiểu kết................................................................................................................................................................................................................................................................... 111<br /> Chương 3. Đề xuất mô hình và các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin<br /> phục vụ du lịch tại Việt Nam<br /> 3.1. Đề xuất mô hình hệ thống thông tin phục vụ du lịch ....................................................................... 113<br /> 3.2. Các giải pháp thực thi mô hình hệ thống thông tin phục vụ du lịch................................... ...... 135<br /> Tiểu kết.................................................................................................................................................................................................. 158<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................................................................................<br /> <br /> 160<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ................................................................ 162<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................................<br /> <br /> 163<br /> <br /> PHỤ LỤC ………………………………………………………………………….............................................................................. 173<br /> <br /> 2<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> TT<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> CBTT<br /> <br /> Cán bộ thông tin<br /> <br /> 2<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> 3<br /> <br /> CQTT<br /> <br /> Cơ quan thông tin<br /> Bộ phận thông tin<br /> <br /> 4<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 5<br /> <br /> DVTT<br /> <br /> Dịch vụ thông tin<br /> <br /> 6<br /> <br /> HTTT<br /> <br /> Hệ thống thông tin<br /> <br /> 7<br /> <br /> HTTTDL<br /> <br /> Hệ thống thông tin phục vụ du lịch<br /> <br /> 8<br /> <br /> HĐTT<br /> <br /> Hoạt động thông tin<br /> <br /> 9<br /> <br /> HĐTTDL<br /> <br /> Hoạt động thông tin du lịch<br /> <br /> 10<br /> <br /> NDT<br /> <br /> Người dùng tin<br /> <br /> 11<br /> <br /> NCT<br /> <br /> Nhu cầu tin<br /> <br /> 12<br /> <br /> PL<br /> <br /> Phụ lục<br /> <br /> 13<br /> <br /> SPTT<br /> <br /> Sản phẩm thông tin<br /> <br /> 14<br /> <br /> SP&DVTT<br /> <br /> Sản phẩm và dịch vụ thông tin<br /> <br /> 15<br /> <br /> TTTT<br /> <br /> Trung tâm thông tin<br /> <br /> 16<br /> <br /> TTTTDL<br /> <br /> Trung tâm thông tin du lịch<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản