intTypePromotion=3

Luận văn: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại quỹ tín dụng Nhân dân Mỹ Hòa

Chia sẻ: Nguyen Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:58

0
206
lượt xem
64
download

Luận văn: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại quỹ tín dụng Nhân dân Mỹ Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại quỹ tín dụng Nhân dân Mỹ Hòa, đã phân tích tình hình nguồn vốn huy động qua 3 năm 2005-2007, phân tích thực trạng hoạt động tín dụng qua 3 năm 2005-2007 tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức và vận dụng vào làm thật tốt bài luận cùng chủ đề của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại quỹ tín dụng Nhân dân Mỹ Hòa

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI THANH TÍNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 06 năm 2008
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Sinh viên thực hiện: THÁI THANH TÍNH Lớp: DH5TC. MSSV: DTC041759 Giáo Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Thị Vạn Hạnh Long Xuyên, tháng 06 năm 2008
 3. CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Vạn Hạnh .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Người chấm, nhận xét 1: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Người chấm, nhận xét 2: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày……tháng……năm………
 4. Lời cảm ơn Để có được thành quả hôm nay, trước hết tôi muốn gửi lời c ảm ơn đến cha mẹ, người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng tôi. Kế tiếp, tôi xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, những người đã cùng v ới cha m ẹ nâng cánh ước mơ cho tôi. Tôi xin cảm ơn Cô Nguyễn Thị Vạn Hạnh, người đã tận tâm hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trong suốt thời gian qua. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, các Cô, Chú và các anh phòng tín dụng, anh Hiền đã cho tôi một môi trường thực tập r ất thân thi ện, nhi ệt tình giúp đỡ và cung cấp những thông tin cần thi ết, để tôi có đi ều ki ện đem lý thuy ết ứng dụng vào thực tế và đánh giá lại kết quả của quá trình học tập, đó là m ột trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi, là niềm tin, là sức mạnh cho tôi v ững b ước vào đời. . Và sau cùng tôi xin được cảm ơn tất cả những người b ạn đã luôn ủng h ộ tinh thần cho tôi trong những lúc khó khăn. Thái Thanh Tính
 5. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
 6. MỤC LỤC - Hệ số thu nợ (%):..................................................................................................10 - Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ (%):............................................................................10
 7. DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH Hình 3.1:Trụ sở chính Quỹ tín dụng Mỹ Hòa .................................................................11 - Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ (%):............................................................................10 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ. Sơ đồ 2.1: Quy trình cho vay trực tiếp.............................................................................8 Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức tại QTD Mỹ Hòa.........Error: Reference source not found Biểu đồ 3.1: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2005 – 2007.....Error: Reference source not found Biểu đồ 4.1: Tỷ trọng cơ cấu nguồn vốn...................Error: Reference source not found Biểu đồ 4.2: Tình hình huy động vốn tại QTD Mỹ Hòa..................................................Error: Reference source not found Biểu đồ 4.3: Tỷ trọng DSCV theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa.. Error: Reference source not found Biểu đồ 4.4. Doanh số cho vay ngắn hạn của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa..............................Error: Reference source not found Biểu đồ 4.5. Tỷ trọng DSTN theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa........................................Error: Reference source not found Biểu đồ 4.6. Doanh số thu nợ ngắn hạn của Quỹ tín dụng. Error: Reference source not found Biểu đồ 4.7. Tỷ trọng DN theo thời gian tại QTD Mỹ Hòa. Error: Reference source not found Biểu đồ 4.8. Doanh số dư nợ ngắn hạn của Quỹ tín dụng. Error: Reference source not found Biểu đồ 4.9. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn của QTD......Error: Reference source not found Biểu đồ 4.10.Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại QTD Mỹ Hòa..............Error: Reference source not found
 8. DANH MỤC VIẾT TẮT QTD Quỹ tín dụng. DSCV Doanh số cho vay. DSTN Doanh số thu nợ. DN D ư nợ . DNCV Dư nợ cho vay. NQH Nợ quá hạn. NHNN&PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. KDDV – SH Kinh doanh dịch vụ - sinh hoạt. TNV Tổng nguồn vốn. VHĐ Vốn huy động. VHĐCKH Vốn huy động có kỳ hạn. VHĐKKH Vốn huy động không kỳ hạn. TDNH Tín dụng ngắn hạn. TD Tín dụng. NHTM Ngân hàng thương mại Đvt Đơn vị tính NH Ngắn hạn DH Dài hạn
 9. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1.1. Lý do chọn đề tài. Nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường đầy tính năng động với khí thế cạnh tranh giữa các ngân hàng, các doanh nghiệp, các công ty…. thật quyết liệt, cùng với sự ứng dụng những tiến bộ của khoa học k ỹ thuật vào kinh doanh và sản xuất làm nền kinh tế chúng ta không ngừng tăng tr ưởng. Bên c ạnh đó, m ột v ấn đề bức xúc mà chúng ra quan tâm là vốn, trong khi đó trong dân chúng còn dự trữ m ột lượng vốn nhàn rỗi rất lớn, một số người có vốn trong tay nhưng không bi ết làm gì, một số khác họ không có vốn nhưng có cái đầu và quyết chí kinh doanh h ọ d ốc h ết tâm trí vào để tính toán làm ăn rất cần vốn, một nhóm khác n ữa là h ọ đã kinh doanh và trong quá trình đó có khi họ dư vốn tạm thời, có khi họ thi ếu vốn do đó ph ải làm thế nào để đưa lượng vốn đó vào dòng chảy nhằm tăng sức bật. Vì v ậy, s ự xu ất hiện của hệ thống NHTM và các QTD đã giải quyết những khó khăn trên, trong đó có Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Mỹ Hòa ( Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa) đã áp d ụng chính sách của nhà nước nhằm thực thi chính sách về tiền tệ, tín dụng đẩy mạnh vi ệc sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất. Tại QTD Mỹ Hòa hoạt động tín dụng chiếm gần 100% kết quả kinh doanh và đóng vai trò then chốt, mà trong đó hoạt động tín dụng ngắn hạn chi ếm t ỷ tr ọng cao trên 85%. Song song với những thành tựu đạt được thì QTD vẫn còn t ồn t ại nh ững bất cập cần đổi mới. Do đó muốn nâng cao hơn nữa vị thế của mình trên thị tr ường thì Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa phải bắt đầu bằng việc c ải ti ến tín d ụng nâng cao ho ạt động. Nước ta có truyền thống về nông nghiệp, ngày nay nông nghi ệp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Tỉnh An Giang là m ột tỉnh có s ản l ượng lúa l ớn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước nhưng đời sống c ủa người nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do đó phần lớn h ọ không có đ ủ v ốn đ ể đ ưa những máy móc, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất được nên lao đ ộng r ất v ất vả. Đây là một vấn đề cần quan tâm, một nhu cầu bức xúc mang tính thời sự. Phần l ớn bà con nông dân đang thiếu vốn để sản xuất, chi phí sản xuất thì cao mà chu kỳ thu hoạch lại chậm nên phải đi vay vốn để bù đắp nhu cầu vốn thi ếu h ụt ph ục v ụ cho sản xuất kinh doanh, và thông thường lãi suất cho vay bên ngoài rất cao do v ậy người dân vay vốn từ Quỹ tín dụng sẽ có lợi hơn nhi ều, gi ảm được chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác do trình độ dân trí của người dân chưa cao và các ngân hàng thương mại lớn không mặn mà với các món vay nhỏ nên vi ệc giao d ịch với các ngân hàng lớn gặp nhiều khó khăn.Vì vậy các tổ chức tín dụng đặc bi ệt là Quỹ tín dụng nhân dân là sự lựa chọn của họ bởi thủ tục đ ơn gi ản và s ẵn sàng đáp ứng các món vay nhỏ. Bên cạnh công tác tín dụng ngắn hạn, để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của người dân đầu tư cho sản xuất kinh doanh, Quỹ tín dụng cần phải đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm tạo lập nguồn vốn cho ho ạt động tín d ụng. Đi ều này đòi h ỏi Quỹ tín dụng cần phải có chính sách huy động vốn phù h ợp v ới kh ả năng phát tri ển của nền kinh tế, tập quán tiêu dùng và tiết kiệm của người dân. Do vậy huy đ ộng vốn và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả phải đi đôi với nhau, bổ sung cho nhau. Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng ngắn hạn và huy động v ốn nên SVTH: Thái Thanh Tính Trang 1
 10. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. tôi đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn h ạn tại Qu ỹ Tín Dụng nhân dân Mỹ Hòa phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.” 1.2. Mục Tiêu Nghiên Cứu. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: - Phân tích tình hình nguồn vốn huy động qua 3 năm 2005 – 2007. - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn qua 3 năm 2005 – 2007 tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín d ụng ngắn h ạn t ại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. 1.3 Phương pháp nghiên cứu. 1.3.1 Phương pháp thu nhập số liệu. - Thu nhập số liệu thứ cấp tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa, các báo cáo tài chính và những thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng. - Tìm hiểu thêm thông tin qua các sách báo, tạp chí, internet, các văn b ản, qui chế, chế độ tín dụng. 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu. Phân tích số liệu dựa trên các phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp. - Phương pháp phân tích so sánh số tương đối. - Phương pháp phân tích so sánh số tuyệt đối. 1.4. Phạm vi nghiên cứu. Hoạt động tín dụng rất đa dạng, việc phân tích tín dụng là một đề tài lớn và phức tạp, vì vậy đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn. - Không gian: Qũy tín dụng nhân dân Mỹ Hòa. - Thời gian: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn h ạn qua 3 năm 2005, 2006, 2007. SVTH: Thái Thanh Tính Trang 2
 11. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1. Khái niệm về huy động vốn. Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của NHTM và QTD. Hoạt động này mang lại nguồn vốn đ ể NHTM ho ặc QTD có th ể thực hiện các hoạt động khác như câp tín dụng và cung cấp các dịch v ụ c ủa Ngân hàng cho khách hàng. 2.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn. - Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn): Tiền gửi thanh toán là tài khoản mà người gửi ti ền sử d ụng đ ể nhận và l ưu tr ữ các khoản tiền chuyển vào và sử dụng số tiền trong tài khoản cho các m ục đích chi tiêu và thanh toán thường xuyên của mình. Tài khoản thanh toán không b ị h ạn ch ế v ề số lần người gửi tiền muốn gửi tiền vào hoặc rút tiền ra khi sử dụng. Thông thường lãi suất tiền gửi thanh toán thấp hơn tiền gửi có kỳ hạn. Khách hàng gửi tiền nhằm mục đích an toàn về tài sản và với mục đích chờ thanh toán chứ không vì mục đích kiếm lãi. - Tiền gửi có kỳ hạn: Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi được ký phát vào Quỹ tín d ụng mà có s ự th ỏa thuận về thời gian rút tiền giữa Quỹ tín dụng và khách hàng. Như vậy, về nguyên tắc khách hàng gửi tiền chỉ được rút tiền ra khi đến hạn đã thỏa thuận. Đối với loại tiền gửi này người gửi tiền vì mục đích kiếm lãi và thường là các tầng lớp dân cư có tiền nhàn rỗi trong một thời gian nhất đ ịnh. Qu ỹ tín d ụng th ường áp dụng lãi suất để hút nguồn vốn này là chủ yếu, thời gian càng dài thì lãi su ất càng cao. Tiền gửi định kỳ được Quỹ tín thực hiện với nhiều hình thức với nhi ều kỳ h ạn như: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng ….. Tiền gửi có kỳ hạn là một nguồn vốn tín dụng mang tín ch ất ổn đ ịnh. Vì v ậy, Quỹ tín dụng thường chú trọng các biện pháp kích thích lo ại ti ền này nhằm sử d ụng nó để cho vay ngắn hạn và trung hạn. 2.1.2. Tiền gửi tiết kiệm. Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác định trên sổ tiết kiệm, được hưởng lãi suất theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo qui định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Ở Quỹ tín dụng Mỹ Hòa tiền gửi tiết kiệm được chia làm 2 loại: + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: SVTH: Thái Thanh Tính Trang 3
 12. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn là tiền gửi tiết kiệm có thể rút tiền theo yêu cầu mà không cần báo trước vào bất kỳ ngày làm việc nào c ủa tổ ch ức nh ận ti ền g ửi ti ết kiệm. Nguồn vốn từ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có lãi su ất th ấp, làm cho lãi su ất đầu vào của Quỹ tín dụng thấp và rất có lợi khi cho vay. - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là tiền gửi tiết ki ệm mà người gửi ti ền ch ỉ có th ể rút tiền sau một kỳ gửi tiền nhất định với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm. Ở nước ta, tiền gửi tiết kiệm chia làm làm 2 loại: Tiền gửi có kỳ h ạn lãnh lãi hàng tháng và tiền gửi có kỳ hạn lãnh lãi khi đáo hạn. Trong th ời gian qua Qu ỹ tín dụng Mỹ Hòa phổ biến nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn theo các hình thức sau: + Tiền gửi tiết kiệm 3 tháng lãnh lãi hàng tháng. + Tiền gửi tiết kiệm 3 tháng lãnh lãi khi đáo hạn. + Tiền gửi tiết kiệm 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng lãnh lãi hàng tháng ho ặc khi đáo hạn. + Tiền gửi tiết kiệm trên 12 tháng lãnh lãi hàng tháng. 2.2. Khái niệm về tín dụng. Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại và phát tri ển qua nhi ều hình thái kinh t ế - xã hội. Ngày nay tín dụng được hiểu theo những định nghĩa sau: - Định nghĩa 1: Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện với hình thái ti ền t ệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau m ột th ời gian nhất định. - Định nghĩa 2: Tín dụng là một phạm trù kinh t ế, ph ản ánh quan h ệ s ử d ụng v ốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa. - Định nghĩa 3: Tín dụng là một giao dịch gi ữa hai bên, trong đó m ột bên (trái ch ủ - người cho vay) cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ, chứng khoán…dựa vào lời h ứa thanh toán lại trong tương lai của bên kia là người đi vay (thụ trái – người đi vay). Như vậy “tín dụng” có thể được diễn bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng nội dung cơ bản của những định nghĩa này là thống nhất: đều phản ánh m ột bên là người cho vay, còn bên kia là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên được ràng bu ộc b ởi c ơ chế tín dụng và pháp luật hiện đại. 2.2.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng. Là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các doanh nghiệp và cá nhân. Tín dụng ngân hàng là hình thức tín d ụng ch ủ yếu, chi ếm v ị trí đặc biệt trong nền kinh tế. Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian trong n ền kinh t ế, quan h ệ tín d ụng ngân hàng được thể hiện ở hai khâu huy động vốn và cho vay. Ngân hàng vừa là người cho vay vừa là người đi vay, ngân hàng huy động về quỹ c ủa mình các ngu ồn vốn tạm thời chưa sử dụng trong nền kinh tế quốc dân để hình thành ngu ồn v ốn cho vay và tổ chức cho vay lại đối với pháp nhân và thể nhân có nhu cầu về vốn, đáp ứng SVTH: Thái Thanh Tính Trang 4
 13. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. 2.2.2. Vai trò và chức năng của tín dụng trong nền kinh tế. 2.2.2.1. Vai trò của tín dụng. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, tín dụng có các vai trò sau đây: - Thứ nhất: Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên tục đ ồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế. Việc phân phối vốn tín dụng đã góp phần điều hòa vốn trong toàn n ền kinh t ế, tạo điều kiện cho quá trình được sản xuất liên tục, tín dụng còn là cầu n ối gi ữa ti ết kiệm và đầu tư. Nó là động lực kích thích tiết kiệm đồng thời là ph ương ti ện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển. -Thứ hai: Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất. Hoạt động ngân hàng là tập trung vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng, trên c ơ sở đó cho vay các đơn vị kinh tế. Mặt khác quá trình đầu tư tín d ụng đ ược th ực hi ện một cách tập trung, chủ yếu là cho các xí nghi ệp lớn, nh ững xí nghi ệp kinh doanh hiệu quả. - Thứ ba: Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn. Trong giai đoạn tập trung phát triển nông nghiệp và ưu tiên cho xuất khẩu….nhà nước đã tập trung tín dụng để tài trợ để phát triển các ngành đó, t ạo c ơ s ở lôi cu ốn các ngành khác. - Thứ tư: Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài. Trong điều kiện kinh tế mở, tín dụng đã trở thành một trong những ph ương ti ện kinh tế nối liền các nền kinh tế các nước với nhau. 2.2.2.2. Chức năng của tín dụng. Trong nền kinh tế thị trường tín dụng có hai chức năng sau: th ứ nh ất-ch ức năng phân phối lại tài nguyên; thứ hai-chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát tri ển sản xuất. - Chức năng phân phối tài nguyên: Tín dụng là sự chuyển nhượng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Thông qua sự chuyển nhượng này tín dụng góp phần phân phối lại tài nguyên, thể hiện ở chỗ: Người cho vay có một số tài nguyên tạm thời chưa dùng đến, thông qua tín d ụng, số tài nguyên đó được phân phối lại cho người đi vay. - Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển sản xuất: Nhờ tín dụng mà quá trình chu chuyển tuần hoàn vốn trong từng đ ơn v ị nói riêng và trong toàn bộ nền kinh tế nói chung được thực hiện một cách bình thường và liên tục. Do đó, tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá. 2.2.3. Phân loại tín dụng. Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng hoạt động rất đa dạng và phong phú. Trong quản lý tín dụng, các nhà kinh tế dựa vào các tiêu thức nhất định để phân loại. SVTH: Thái Thanh Tính Trang 5
 14. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. 2.2.3.1.Căn cứ vào thời hạn tín dụng: Tín dụng phân loại theo tiêu thức thời hạn có ba loại Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm, được xác đ ịnh phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, lo ại tín dụng này chiếm chủ yếu trong các Ngân hàng thương mại và QTD. Tín d ụng ngắn hạn thường được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời v ốn l ưu đ ộng và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân. Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng và xây d ựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh. Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm được sử dụng để c ấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn. 2.2.3.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng: Theo tiêu thức này tín dụng chia làm hai loại: Tín dụng vốn lưu động: là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn lưu động như cho vay để dự trữ hàng hoá, mua nguyên liệu cho sản xuất. Tín dụng vốn cố định: là loại tín dụng cung cấp để hình thành vốn c ố định. Loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung và dài hạn. Tín d ụng vốn cố định thường được cấp phát phục vụ việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghi ệp và công trình mới. 2.2.3.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng: Theo tiêu thức này tín dụng được chia làm hai loại: Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa : là loại tín dụng cung cấp cho các nhà doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tiến hành sản xuất và kinh doanh. Tín dụng tiêu dùng: là hình thức tín dụng cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 2.3. Những qui định về cho vay tại QTD: 2.3.1. Các nguyên tắc vay vốn. Hoạt động tín dụng của Qũy tín dụng tuân thủ các nguyên tắc sau: - Tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận trên hộp đồng tín dụng. - Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã tho ả thu ận trên h ợp đồng tín dụng. 2.3.2. Điều kiện vay vốn: Qũy tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các đi ều ki ện sau:  Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhi ệm dân sự theo quy định của pháp luật. SVTH: Thái Thanh Tính Trang 6
 15. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa.  Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.  Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời gian cam kết.  Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hi ệu quả, hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính Phủ, Ngân Hàng Nhà Nước Việt nam, và hướng dẫn của Qũy tín dụng. 2.3.3. Đối tượng cho vay ngắn hạn: Qũy tín dụng thường cho vay ngắn hạn các đối tượng như: giá tr ị v ật t ư, hàng hoá, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí để khách hàng thực hiện các d ự án s ản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống và đầu tư phát triển. QTD không cho vay các đối tượng sau: - Số tiền để trả nợ gốc và lãi vay cho tổ chức tín dụng khác. - Số tiền vay để trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn. 2.3.4. Phương thức cho vay: - Cho vay từng lần: Với phương thức cho vay này, mỗi lần vay vốn khách hàng phải lập hồ sơ vay vốn cho từng lần vay, đến khi thu hoạch và bán sản phẩm thì trả hết n ợ, khi có nhu cầu vay vốn thì làm thủ tục vay từ đầu. Phương thức cho vay từng lần thích hợp với các đơn vị kinh doanh theo t ừng thương vụ hay vay theo thời vụ. Mỗi lần vay thì khách hàng và quỹ tín dụng phải ký kết lại hợp đồng tín dụng. - Cho vay theo hạn mức tín dụng: Khi khách hàng vay vốn, thông qua các phương án sản xu ất kinh doanh trong năm và các điều kiện vay vốn khác của Qũy tín dụng và khách hàng sẽ thoả thuận một mức dư nợ cao nhất trong năm đủ để đáp ứng nhu cầu của tất cả các phương án xin vay, mức dư nợ này được gọi là hạn mức tín dụng và khi đó người vay ch ỉ l ập một bộ hồ sơ xin vay và được sử dụng cho nhiều lần xin vay. Hạn mức tín dụng được xem như là một cam kết của Qũy tín dụng về mức d ư nợ khách hàng sử dụng và khách hàng được quyết định về thời đi ểm nhận ti ền, th ời điểm trả nợ trong phạm vi hạn mức và thời gian hi ệu lực c ủa hạn m ức. Ph ương thức cho vay theo hạn mức tín dụng áp dụng đối với hộ sản xu ất có quan h ệ th ường xuyên và mang tính truyền thống. - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Đây là phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng, nhưng Qũy tín d ụng s ẽ cam kết dành cho khách hàng số hạn mức tín dụng đã đ ịnh, không vì tình hình thi ếu vốn để từ chối cho vay. Vì Qũy tín dụng phải bớt các món vay c ủa khách hàng khác để giữ cam kết về hạn mức tín dụng nên khách hàng phải trả m ột m ức phí cho việc duy trì hạn mức dự phòng. Đó là số chênh lệch gi ữa h ạn m ức tín d ụng v ới s ố th ực vay. SVTH: Thái Thanh Tính Trang 7
 16. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. - Cho vay theo dự án: Đây là phương thức cho vay trung và dài hạn, Qũy tín dụng phải th ẩm đ ịnh d ự án trước khi cho vay. Tuy nhiên, trong cho vay ngắn hạn Qũy tín d ụng v ận d ụng b ổ sung phương thức cho vay theo dự án sản xuất, kinh doanh, dịch v ụ và các d ự án phục vụ đời sống. Với phương thức này, khách hàng phải lập dự án cụ thể trước khi vay vốn Qũy tín dụng. - Cho vay trả góp: Khi vay vốn thì Qũy tín dụng và khách hàng xác định và tho ả thu ận s ố lãi v ốn vay phải trả cộng với vốn gốc được chia ra để trả theo nhi ều kỳ hạn trong th ời hạn cho vay. 2.3.5. Mức cho vay: Khi xác định mức cho vay đối với một khách hàng. Qũy tín dụng căn cứ vào: - Khả năng nguồn vốn của Qũy tín dụng. - Khả năng quản lí của Qũy tín dụng. - Nhu cầu vay vốn và khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. - Riêng đối với trường hợp cho vay khách hàng dưới hình thức cầm c ố sổ ti ền gửi do chính Qũy tín dụng Mỹ Hòa phát hành thì m ức cho vay t ối đa c ộng ti ền lãi phải trả khi đến hạn trả nợ không vượt quá số dư còn lại của sổ tiền gửi tại thời điểm quyết định cho vay. 2.3.6. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã đ ược tho ả thu ận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. 2.3.7. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay do Qũy tín dụng và khách hàng th ỏa thu ận trên c ơ s ở m ức lãi suất do Hội đồng quản trị Qũy tín dụng quy định phù hợp với qui định của Ngân hàng nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng. Lãi suất cho vay thực hiện theo nguyên tắc phải bảo đảm bù đắp lãi suất huy động cộng với chi phí hoạt động của Qũy tín dụng, n ộp thuế theo qui đ ịnh, bù đ ắp được rủi ro và có tích lũy. Mức lãi suất áp dụng đối với khoản nợ gốc quá hạn do Qũy tín d ụng ấn đ ịnh và thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng tín dụng nh ưng không v ượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng. 2.3.8. Quy trình cho vay của quỹ tín dụng: (6) Khách hàng Kho quỹ (1) (5) Cán bộ tín dụng Phòng kế toán SVTH: Thái Thanh Tính (3) Trang 8 Trưởng phòng TD Giám đốc
 17. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. (2) (4) Sơ đồ 2.1:Quy trình cho vay trực tiếp. Giải thích sơ đồ quy trình cho vay: (1) Cán bộ tín dụng được phân công giao dịch với khách hàng có nhu c ầu vay v ốn, có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn và ti ến hành th ẩm đ ịnh các điều kiện vay vốn theo quy định. (2) Trưởng phòng tín dụng hoặc tổ tín dụng có trách nhi ệm ki ểm tra tính h ợp l ệ, hợp pháp của hồ sơ và báo cáo thẩm định do cán bộ tín dụng lập, tiến hành xem xét, tái thẩm định (nếu cần thiết) hoặc trực tiếp thẩm định trong trường h ợp kiêm làm cán bộ tín dụng, ghi ý kiến và báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) và trình giám đốc quyết định. (3) Giám đốc Qũy tín dụng nơi cho vay căn cứ báo cáo thẩm định, tái thẩm đ ịnh (nếu có) do phòng tín dụng trình, quyết định cho vay hoặc không cho vay. − Nếu cho vay thì quỹ tín dụng nơi cho vay cùng khách hàng lập h ợp đ ồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (trường hợp cho vay có đảm bảo bằng tài sản) − Nếu không cho vay thì thông báo cho khách hàng biết. (4,5,6) Hồ sơ khoản vay được giám đốc ký duyệt cho vay được chuyển cho kế toán thực hiện nghiệp vụ hoạch toán kế toán, thanh toán. Chuyển th ủ qu ỹ để gi ải ngân cho khách hàng (nếu cho vay bằng tiền mặt). 2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn và hoạt động TD: 2.4.1. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn: - Vốn huy động trên tổng nguồn vốn: Vốn huy động Vốn huy động trên tổng nguồn vốn = x 100% Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu này đánh giá khả năng huy động vốn của quỹ tín dụng, cho bi ết v ốn huy động đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cho nguồn vốn huy động của đơn vị. - Vốn huy động có kỳ hạn trên vốn huy động: Vốn huy động có kỳ hạn Vốn huy động có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn = x 100% Vốn huy động SVTH: Thái Thanh Tính Trang 9
 18. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. Chỉ tiêu này cho biết vốn huy động có kỳ hạn chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng nguồn vốn huy động. Tỷ lệ này cao sẽ cho biết tính ổn đ ịnh c ủa ngu ồn v ốn huy động. - Vốn huy động không kỳ hạn trên vốn huy động: Vốn huy động không kỳ hạn Vốn huy động không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn = x 100% Vốn huy động Chỉ tiêu này cho biết vốn huy động không kỳ hạn chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng nguồn vốn huy động. Tỷ lệ này cao sẽ cho biết tính ổn định của nguồn vốn huy động. - Dư nợ trên vốn huy động: Dư nợ Dư nợ trên vốn huy động = x 100% Vốn huy động Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử dụng vốn huy động vào vi ệc cho vay. T ỷ l ệ này càng cao thì vốn huy động tham gia càng nhiều vào dư nợ cho vay. 2.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng: - Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn (%): Chỉ tiêu này cho biết dư nợ trong cho vay chiếm bao nhiêu % trong tổng ngu ồn vốn sử dụng của QTD. Tổng dư nợ Dư nợ trên tổng nguồn vốn = x100 Tổng nguồn vốn - Hệ số thu nợ (%): Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu n ợ c ủa QTD. Nó ph ản ánh trong một thời kỳ nào đó với doanh số cho vay nhất đ ịnh, QTD s ẽ thu đ ược bao nhiêu đồng vốn. Hệ số này càng cao được đánh giá càng tốt. Doanh số thu nợ Hệ số thu nợ = x 100 Doanh số cho vay - Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ (%): Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của QTD. Những QTD có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của QTD này cao. Nợ quá hạn Tỉ lệ nợ quá hạn trên dư nợ = x 100 Dư nợ - Chỉ tiêu vòng vay vốn tín dụng (Vòng): SVTH: Thái Thanh Tính Trang 10
 19. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng c ủa QTD, phản ánh s ố vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay v ốn tín d ụng càng cao thì đồng vốn của QTD quay càng nhanh, luân chuyển liên t ục đạt hi ệu qu ả cao. Doanh số thu nợ Vòng quay vốn tín dụng = Dư nợ bình quân Trong đó dư nợ bình quân được tính theo công thức sau: Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ Dư nợ bình quân = 2 CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MỸ HÒA 3.1. Sự hình thành và phát triển của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Hòa được chính thức và đi vào hoạt động từ ngày 25/04/1998 với số vốn điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng. Quỹ tín dụng nhân dân M ỹ Hòa lúc đó chỉ có 30 thành viên góp vốn, trải qua quá trình ho ạt đ ộng gần 10 năm, đến nay vốn điều lệ của đơn vị tăng lên gần 10 tỷ đồng, m ức d ư n ợ trung bình trên 130 tỷ đồng và trở thành 1 trong 6 quỹ tín dụng lớn và có quy mô nhất trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong cả nước. Quá trình thành lập và tổ chức hoạt động cũng như duy trì đ ược ho ạt đ ộng c ủa một quỹ tín dụng nhân dân trong thời điểm vừa qua cũng như hiện tại là rất khó khăn vì phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh của các ngân hàng trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Tuy nhiên với việc xác định cho mình một hướng đi riêng, một chiến lược phù hợp trong quá trình đầu vốn, đồng thời luôn quản lý tốt và luôn cử cán bộ tín dụng bám sát các địa bàn và hỗ trợ vốn kịp thời cho bà con nông dân trong quá trình sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tình trạng bà con phải vay nặng lãi, ngoài ra với phương châm hai cùng “cùng đến cùng phát triển”. Quỹ tín dụng Mỹ Hòa còn trực tiếp tham vấn cho bà con nh ững mô hình và gi ải Hình SVTH: Thái Thanh Tính Trang 11
 20. Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn GVHD: Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tại Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa. 3.1:Trụ sở chính Quỹ tín dụng Mỹ Hòa pháp sử dụng và cũng như đầu tư đồng vốn sau cho có hi ệu qu ả. Bên c ạnh đó Qu ỹ tín dụng Mỹ Hòa luôn được sự ủng hộ của chính quyền các c ấp đặc bi ệt là sự giúp đỡ tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ngân hàng nhà nước chi nhánh t ỉnh An Giang. Phòng quản lí tổ chức tín dụng hợp tác chi nhánh An Giang và Qu ỹ tín dụng trung ương chi nhánh An Giang. Đồng thời với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị mà ở đó nỗi bật nhất là vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, quy ết đoán và gương mẫu của Ban lãnh đạo, và đặc biệt là nữ giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hằng là những cơ sở quan trọng góp phần cho sự thành công và phát tri ển ổn đ ịnh c ủa đ ơn vị trong thời gian qua. Sau hơn 10 năm hoạt động, quỹ tín dụng Mỹ Hòa luôn phát tri ển số l ượng các thành viên, ổn định đội ngủ cán bộ làm việc. Tính đến ngày 31/12/2007 tổng số thành viên của quỹ tín dụng Mỹ Hòa 15,354 thành viên, tổng cán bộ làm vi ệc tại quỹ là 43 người, trong đó Hội đồng quản trị là 7 người, phòng k ế toán 6 ng ười, phòng tín d ụng 28 người, bộ phận kho quỹ, kiểm ngân có 2 người. Về trình độ cán bộ, các cán bộ làm việc tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa đ ều h ội đ ủ các qui định của thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, trong đó đ ại h ọc 36 người ( tỷ lệ 83,7 %), trung cấp 7 người ( tỷ lệ 16,3%). Hầu h ết các cán b ộ t ại qu ỹ tín dụng Mỹ Hòa đều được tập huấn tại chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh và tập huấn nâng cao do đại học Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban giám đốc Trưởng phòng Kế toán Tín dụng trưởng Thủ quỹ Cán bộ Kiểm Kế toán tín dụng ngân Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức tại QTD Mỹ Hòa. 3.2. Tình hình hoạt động Qũy tín Nhân Dân M ỹ Hòa và đ ịnh h ướng ho ạt đ ộng của Qũy tín dụng trong năm 2008: SVTH: Thái Thanh Tính Trang 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản