intTypePromotion=3

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản xuất khẩu Cần Thơ

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
72
lượt xem
23
download

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản xuất khẩu Cần Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản xuất khẩu Cần Thơ, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể trong luận văn để nắm kiến thức cần thiết và vận dụng vào làm bài luận cùng chủ đề của mình thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản xuất khẩu Cần Thơ

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG CHÍ HẢI ĐẶNG THỊ NGỌC LAN Mã số SV: B040010 Lớp: KT - TH – K29 Cần Thơ 5-2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ -------  ------- Đầu tiên, em xin gửi đến quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ nói chung và quý thầy cô Khoa Kinh tế nói riêng lời cám ơn chân thành nhất: Những người đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như tận tình truyền đạt cho em những kiến thức quý giá. Những kiến thức này sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong công việc và cuộc sống sau này. Em cũng xin cám ơn thầy Trương Chí Hải và một số thầy cô khác đã quan tâm hướng dẫn tận tình, giúp em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp một cách tốt nhất, kịp thời gian theo quy định. Bên cạnh đó em cũng không quên gởi lời chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ, chú Quang và các cô ở Phòng Kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ, giới thiệu và cung cấp cho em đầy đủ về tình hình hoạt động, về số liệu phân tích… Qua đó, đã giúp em từng bước hoàn thành công tác thực tập cũng như Luận văn Tốt nghiệp của mình. Đồng thời em cũng xin các ơn các tác giả của những quyển sach tham khảo, tạp chí, thời báo, các trang Web… đã giúp em trong việc nghiên cứu và thực hiện đề tài Luận văn tốt nghiệp Mặc dù nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi, cùng với sự chỉ bảo tận tình của quý thầy cô và các cô chú trong công ty. Nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên trong quá trình xây dựng chuyên đề, chắc chắn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của Quý Thầy cô và bè bạn để đề tài được hòan thiện hơn Kính chúc sức khỏe Quý Thầy cô, Ban Giám đốc và các cô chú ở Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ. Em xin chân thành cám ơn! Cần Thơ, tháng 5 năm 2009 Sinh viên thực hiện ĐẶNG THỊ NGỌC LAN Trang i http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN -------  ------- Tôi cam đoan rằng đề tài này do tôi tự thực hiện, các số liệu thu thậpvà kết quả phân tích trong đề tài này là trung thực, đề tài này không trùng khớpvới bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, tháng 5 năm 2009 Sinh viên thực hiện ĐẶNG THỊ NGỌC LAN Trang ii http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP -------  ------- ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày tháng 5 năm 2009 ĐẠI DIỆN CÔNG TY Trang iii http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -------  ------- ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Trang iv http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net MỤC LỤC -------  ------- Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3 1.4 PHẠM VI NGHIEN CỨU 3 1.3.1 Phạm vi không gian 3 1.3.2 Phạm vi thời gian 3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5 2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích tình hình tài chính 5 2.1.1.1 Khái niệm 5 2.1.1.2 Mục tiêu 5 2.1.1.3 Ý nghĩa 5 2.1.1.4 Nhiệm vụ 5 2.1.2 Đối tượng sử dụng để phân tích tình hình tài chính 6 2.1.2.1 Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính và tình hình ĐT 6 2.1.2.2 Các chỉ tiêu phân tích tình hình và khả năng thanh toán 6 2.1.2.3 Các tỷ số quản trị nợ 9 2.1.2.4 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh 10 a). Hiệu quả sử dụng tài sản 10 b). Hiệu quả sử dụng vốn 11 c). Hiệu quả sử dụng chi phí 12 2.1.2.5 Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15 2.2.2.1. Phương pháp so sánh 15 2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 15 2.2.2.3. Phân tích theo chiều ngang 15 2.2.2.4. Phân tích theo chiều dọc 15 2.2.2.5. Phân tích theo xu hướng 15 2.2.2.6 Mô hình DUPONT 16 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17 3.1.1 Lịch sử hình thành 17 3.1.2 Quá trình phát triển của công ty 17 Trang v http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net 3.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 19 3.2.1 Chức năng của công ty 19 3.2.2 Nhiệm vụ của công ty 19 3.3. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 20 3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 20 3.3.2 Chức năng của các phòng ban, bộ phận 20 3.4. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 22 3.5. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN – PHƯƠNG HƯƠNG PHÁT TRIỂN 23 3.5.1. Thuận lợi 23 3.5.2. Khó khăn – Tồn tại 24 3.5.3. Phương hướng phát triển 24 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 4.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 26 4.1.1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản 26 4.1.2 Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn 28 4.1.3 Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính 29 4.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỪNG KHOẢN MỤC 31 4.2.1 Phân tích tình hình phân bổ tài sản 31 4.2.1.1 Tài sản ngắn hạn 33 4.2.1.2. Tài sản dài hạn 37 4.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn 40 4.2.2.1 Nợ phải trả 42 4.2.2.2 Vốn chủ sở hữu 44 4.2.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn 44 4.3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 47 4.4 PHÂN TÍCH BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 53 4.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TÓAN CỦA 56 CÔNG TY 4.5.1 Phân tích tình hình công nợ 56 4.5.2 Phân tích khả năng thanh tóan 60 4.6 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ 61 4.6.1 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) 62 4.6.2 Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (D/A) 62 4.7 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH 62 4.7.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 63 4.7.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 64 4.8 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ 65 4.9 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI 66 4.9.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 67 4.9.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 67 4.9.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 68 4.10 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG SƠ ĐỒ DUPONT 69 Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆNTÌNH HÌNH TÀI 73 CHÍNH TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XK CẦN THƠ Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Trang vi http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net DANH MỤC BẢNG -------  ------- Trang Bảng 1: LỢI NHUẬN QUA 3 NĂM 22 Bảng 2: BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VỀ TÀI SẢN 26 Bảng 3: BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VỀ NGUỒN VỐN 28 Bảng 4: BẢNG PHÂN TÍCH HỆ SỐ TÀI TRỢ - TỰ TÀI TRỢ 29 Bảng 5: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÂN BỔ TÀI SẢN 32 Bảng 6: BẢNG PHÂN TÍCH KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 35 Bảng 7: BẢNG PHÂN TÍCH HÀNG TỒN KHO 36 Bảng 8: BẢNG PHÂN TÍCH KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 38 Bảng 9: KẾT CÂU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 38 Bảng 10: CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 39 Bảng 11: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÂN BỔ NGUỒN VỐN 42 Bảng 12: BẢNG KÊ NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 45 Bảng 13: PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 46 Bảng 14: BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 46 Bảng 15: BẢNG PHÂN TÍCH DOANH THU THUẦN 49 Bảng 16: BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ VỐN HÀNG BÁN 50 Bảng 17: BẢNG PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CHI PHÍ 52 Bảng 18: BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 54 Bảng 19: NỢ PHẢI THU – NỢ PHẢI TRẢ 57 Bảng 20: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ 59 Bảng 21: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN 60 Bảng 22: BẢNG TỔNG HỢP KHẢ NĂNG THANH TOÁN 60 Bảng 23: PHÂN TÍCH TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ 62 Bảng 24: CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN 63 Bảng 25: CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 65 Bảng 26: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ 65 Bảng 27: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI 67 Bảng 28: BẢNG TỔNG HỢP 69 Trang vii http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNH -------  ------- Trang Hình 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 20 Hình 2: PHÂN TÍCH KHÁI QUẤT TÌNH HÌNH TÀI SẢN 26 Hình 3: KẾT CẤU TÀI SẢN 27 Hình 4: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TỔNG NGUỒN VỐN 29 Hình 5: CƠ CẤU NGUỒN VỐN 29 Hình 6: KẾT CẤU TÀI SẢN NGẮN HẠN 33 Hình 7: KẾT CẤU TÀI SẢN DÀI HẠN 36 Hình 8: PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN 67 Hình 9: SƠ ĐỒ DUPONT 70 Trang viii http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Hải Sản. Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.1999. 2. Nguyễn Tấn Bình. Kế toán quản trị., NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.2003. 3. Nguyễn Năng Phúc. Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Quốc Kinh tế Quốc Dân.2008. 4. Nguyễn Thanh Nguyệt; Trần Ái Kết. Quản trị tài chính, Tủ sách trường Đại học Cần Thơ.1999. 5. Nguyễn Trọng Cơ; Ngô Thế Chi. Hướng dẫn thực hành: kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.2001. Trang ix http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Trong nền kinh tế hiện đại, các doanh nghiệp không chỉ có cơ hội mà còn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải của thị trường. Trước thử thách đó đòi hỏi doanh nghiệp ngày càng phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải xây dựng phương hướng, chiến lược kinh doanh và mục tiêu tương lai sao cho phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp hiện có. Chính vì vậy cùng với tầm quan trọng của các báo tài chính thì phân tích tình hình tài chính đã trở thành một nội dung cốt yếu trong phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vì tài chính như dòng máu chảy trong cơ thể doanh nghiệp, bất kỳ sự ngưng trệ nào cũng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ doanh nghiệp. Do đó việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng họat động tài chính, xác định đầy đủ, đúng đắn những nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngoài các nhà quản trị doanh nghiệp, còn có nhiều đối tượng khác cũng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, như: các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, nhà cung cấp, khách hàng. Và họ quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp ở những góc độ khác nhau. Chính vì vậy phân tích tình hình tài chính sẽ giúp họ có những quyết định phù hợp. Thấy được tầm quan trọng cũng như lợi ích mà việc phân tích tình hình tài chính mang lại cho nhiều đối tượng sử dụng, nên em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ” để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. GVHD: Trương Chí Hải 1 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ Mục đích em chọn đề tài này là áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế ở doanh nghiệp trong thời gian em thực tập tại công ty. Qua quá tr ình nghiên cứu sẽ giúp cho em có cái nhìn hệ thống hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp và đồng thời học hỏi thêm, mở rộng thêm kiến thức về nội dung, phương pháp phân tích tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp. Điều này sẽ hỗ trợ cho việc học tập hiện tại và tích lũy kiến thức làm hành trang cho công việc trong tương lai. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn Đề tài được thực hiện căn cứ vào lý thuyết về phân tích hoạt động kinh tế, quản trị tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị. Dựa trên nguồn thông tin do doanh nghiệp cung cấp kết hợp với các số liệu từ các báo cáo tài chính của đơn vị như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ trong 3 năm (2006 – 2007 – 2008). 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2006 - 2007 - 2008 và thông qua các báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính để làm rõ xu hướng, tốc độ phát triển của công ty từ đó đề xuất những biện pháp nhằm cải thiện t ình hình, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá khái quát tình hình tài chính (dựa trên bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ). - Phân tích cấu trúc tình hình tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Phân tích tình hình và khả năng thanh toán . - Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. - Phân tích khả năng sinh lời của tài sản. - Dự báo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. - Từ những phân tích trên đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính. GVHD: Trương Chí Hải 2 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để thực hiện đề tài phân tích tình hình tài chính của công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất khẩu Cần Thơ, ta cần phải nghiên cứu và phân tích các câu hỏi sau: Câu 1: Tình hình tài chính của công ty qua 3 năm biến động như thế nào? Câu 2: Hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm tăng giảm ra sao? Câu 3: Công ty có đảm bảo về khả năng thanh toán đối với các khoản nợ? Câu 4: Các chỉ tiêu tài chính của công ty như thế nào, có phù hợp không? Câu 5: Qua nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính của công ty thì rút ra được những kết luận và kiến nghị gì? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi không gian Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ. Số 152-154 Trần Hưng Đạo, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 1.4.2 Phạm vi thời gian Luận văn này sẽ được thực hiện từ 02/02/2009 đến 25/04/2009 Nguồn số liệu sử dụng trong luận văn đ ược lấy từ phòng kế toán trong 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008. 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của phân tích tình hình tài chính trước hết là hệ thống các chỉ tiêu thông tin kế toán được trình bày trên hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra, còn phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu thông tin kế toán trên từng báo cáo tài chính, giữa các báo cáo tài chính với nhau. 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Nguyễn Thi Oanh (2007), Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 10,(luận văn tốt nghiệp). Kết quả nghiên cứu: - Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán gồm: cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn từ năm 2004 đến năm 2006. GVHD: Trương Chí Hải 3 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ - Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính từ năm 2004 đến năm 2006. - Đề tài sử dụng: phương pháp so sánh, phân tích theo chiều dọc và theo chiều ngang của báo cáo tài chính. Nguyễn Hải Bình (2008), Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú, (luận văn tốt nghiệp). Kết quả nghiên cứu: - Đề tài phân tích tình hình tiêu thụ theo từng mặt hàng, theo từng thị trường. - Phân tích doanh thu, lợi nhuận, tỷ số tài chính, phân tích theo ma trận SWOT. - Đề tài sử dụng: Phương pháp so sánh, phương pháp liên hoàn và phương pháp ma trận SWOT. Để đánh giá thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp một cách sâu sắc, toàn diện và khách quan ta sẽ đi sâu vào phân tích hệ thống các chỉ tiêu thông tin kế toán đã được trình bày trên từng báo cáo tài chính, phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu. Từ đó có thể đề xuất một số ý kiến cho hoạt động sau này của doanh nghiệp. GVHD: Trương Chí Hải 4 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích tình hình tài chính 2.1.1.1 Khái niệm Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua, tình hình tài chính của đơn vị với những chỉ tiêu bình quân ngành. Qua đó, nhà phân tích có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp. 2.1.1.2 Mục tiêu Mục tiêu cơ bản của phân tích tình hình tài chính là nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh. Bởi vậy phân tích tình hình tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng thông tin khác nhau, như: Ban giám đốc, các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các khách hàng, người lao động...mỗi đối tượng quan tâm sẽ tập trung vào những khía cạnh riêng của “bức tranh tài chính” của doanh nghiệp. 2.1.1.3 Ý nghĩa Phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng tạo ra dòng tiền mặt, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa. Từ đó mỗi đối tượng quan tâm sẽ có những quyết định, biện pháp phù hợp cho mục đích của mình. 2.1.1.4 Nhiệm vụ Cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực các thông tin tài chính cần thiết cho chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng ... Cung cấp những thông tin về tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động nguồn vốn, khả năng sinh lợi và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cung cấp những thông tin về tình hình công nợ, khả năng thu hồi các khoản GVHD: Trương Chí Hải 5 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ phải thu, khả năng thanh toán các khoản phải trả cũng như những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.2 Đối tượng sử dụng để phân tích tình hình tài chính 2.1.2.1 Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư a. Phân tích cơ cấu tài sản Tỷ trọng của từng bộ Giá trị từng bộ phận tài sản phận tài sản chiếm = (%) trong tổng tài sản Tổng tài sản b. Phân tích cơ cấu nguồn vốn Tỷ trọng của từng bộ phận Giá trị từng bộ phận nguồn vốn nguồn vốn chiếm trong = (%) tổng nguồn vốn Tổng nguồn vốn c. Hệ số đầu tư tài sản cố định Tỷ suất này cho thấy vị trí của tài sản cố định trong tổng tài sản, tỷ suất càng lớn thể hiện mức độ quan trọng của tài sản cố định trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Việc phân tích này chỉ phát huy tác dụng khi chú ý đến ngành nghề mà doanh nghiệp thực hiện và mức độ sử dụng tài sản cố định. Tỷ suất này cho thấy năng lực sản xuất và xu hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Hệ số đầu tư tài Giá trị hiện có của tài sản cố định sản cố định = (lần) Tổng tài sản d. Hệ số tự tài trợ tài sản cố định Tỷ suất này cho thấy nguồn vốn chủ sở hữu dùng để trang bị cho tài sản cố định là bao nhiêu. Doanh nghiệp có khả năng tài chính lành mạnh, vững vàng thì tỷ suất này lớn hơn 1. Và sẽ là mạo hiểm nếu doanh nghiệp đi vay ngắn hạn để mua sắm t ài sản cố định. Vốn chủ sở hữu Hệ số tự tài trợ tài sản cố định = (lần) Giá trị hiện có của tài sản cố định 2.1.2.2 Các chỉ tiêu phân tích tình hình và khả năng thanh toán Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, khả quan hay không khả quan được phản ánh qua khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp biểu GVHD: Trương Chí Hải 6 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ hiện ở số tiền và tài sản mà doanh nghiệp hiện có, có thể dùng để trang trải các khoản công nợ của doanh nghiệp. a. Các chỉ tiêu về tình hình công nợ Chỉ tiêu này bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp. Đây là nhóm chỉ tiêu được sự quan tâm của các nhà quản trị, chủ sở hữu và đặc biệt là các nhà cho vay. * Hệ số khái quát Tổng các khoản phải thu Hệ số khái = (%) quát Tổng các khoản phải trả * Số vòng quay khoản phải thu: Vòng luân chuyển các khoản phải thu được xác định bằng tỷ lệ giữa doanh thu thuần và các khoản phải thu bình quân. Được xác định bởi công thức : Vòng luân chuyển Doanh thu thuần = (vòng) khoản phải thu Khoản phải thu bình quân Trong đó, doanh thu thuần bao gồm: doanh thu bán hàng, thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập bất thường. Vòng luân chuyển các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến động các khoản phải thu thành tiền mặt của doanh nghiệp, được xác định bằng mối quan hệ tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng và số dư các khoản phải thu. * Kỳ thu tiền bình quân Kỳ thu tiền bình quân phản ánh thời gian của một vòng luân chuyển các khoản nợ cần phải thu, nghĩa là để thu được các khoản nợ cần một khoảng thời gian là bao lâu. Nó được xác định bằng tỷ số giữa thời gian của kỳ phân tích (thường là 360 ngày) và vòng quay các khoản phải thu. Công thức tính : Thời gian của kỳ phân tích Kỳ thu tiền bình quân = (ngày) Vòng quay các khoản phải thu GVHD: Trương Chí Hải 7 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ b. Các tỷ số về khả năng thanh toán * Hệ số khả năng thanh toán tổng hợp (K): Khả năng thanh toán K = (lần) Nhu cầu thanh toán - K ≥ 1: doanh nghiệp có khả năng thanh toán, trang trãi hết công nợ, tình hình tài chính ổn định hoặc khả quan. - K < 1: doanh nghiệp không có khả năng thanh toán, trang trãi hết công nợ, tình hình tài chính kh ông bình thường, khó khăn. * Vốn luân chuyển ròng: Vốn luân chuyển ròng = Tài sản có lưu động – Nợ lưu động (đồng) Vốn luân chuyển ròng biểu thị khoản tiền còn lại sau khi đã thanh toán các khoản nợ lưu động hay khả năng đáp ứng nhu cầu bằng tiền mặt của doanh nghiệp.Vốn luân chuyển ròng càng lớn thì khả năng trang trải các khoản nợ của doanh nghiệp càng cao. * Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn Tỷ số thanh toán ngắn hạn đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động. Được xác định bằng công thức : Tỷ số thanh toán Tài sản lưu động = (lần) ngắn hạn Nợ ngắn hạn Tỷ số này xem xét tài sản lưu động có đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn mà không cần phải vay thêm không. Chỉ tiêu này càng lớn khả năng thanh toán hiện tại càng cao, đây là nhân tố tích cực góp phần ổn định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Yêu cầu phải >1, nếu > 2 thì được xem là lành mạnh. * Tỷ số thanh toán nhanh: Tỷ số thanh toán nhanh đo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn, thể hiện mối quan hệ giữa tài sản quay vòng nhanh và các khoản nợ ngắn hạn. Trong đó, tài sản quay vòng nhanh là những tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt (không bao gồm hàng tồn kho). Tỷ số này càng lớn khả năng thanh toán nhanh càng cao, công thức tính: GVHD: Trương Chí Hải 8 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ Tỷ số thanh toán Tài sản lưu động - Hàng tồn kho nhanh (lần) = (lần) Nợ ngắn hạn * Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt: Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt thể hiện mối quan hệ so sánh giữa vốn bằng tiền và các khoản nợ ngắn hạn. Xác định bằng công thức: Tỷ số thanh toán Vốn bằng tiền bằng tiền = (lần) Nợ ngắn hạn * Tỷ số thanh toán lãi nợ vay: Đây là chỉ tiêu phản ánh độ an toàn, khả năng thanh toán tiền lãi vay của doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao khả năng sinh lợi của vốn càng tốt, đó là sự hấp dẫn của nhà đầu tư. Công thức tính: Hệ số thanh toán Lợi nhuận trước thuế + lãi nợ vay = (lần) lãi nợ vay Lãi nợ vay Hệ số này nói lên một đồng chi phí lãi vay có bao nhiêu đồng thu nhập trước thuế và lãi nợ vay đảm bảo thanh toán cho chi phí lãi vay. 2.1.2.3 Các tỷ số quản trị nợ Tỷ số quản trị nợ được xem là một chính sách tài chính nhằm gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Nó phản ánh sự góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp trong tổng nguồn vốn. Đây cũng là chỉ tiêu khá quan trọng đối với chủ nợ khi quyết định cho vay. a. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đo lường tỷ lệ giữ tổng số nợ vay cung cấp với tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Tổng số nợ D/E = (lần) Tổng vốn chủ sở hữu b. Tỷ số quản trị nợ trên tổng tài sản (D/A) Tỷ số nợ trên tổng tài sản hay còn gọi là tỷ số nợ, đo lường tỷ lệ phần trăm tổng số nợ đi vay cung cấp với tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Tổng số nợ D/A = (%) Tổng tài sản GVHD: Trương Chí Hải 9 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ 2.1.2.4 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh a). Hiệu quả sử dụng tài sản * Số vòng quay của tài sản Tổng doanh thu thuần Số vòng quay = (vòng) của tài sản Tổng tài sản Số vòng quay Tổng số doanh thu thuần = (vòng) của TSCĐ Tài sản cố định Các chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ các tài sản vận động nhanh, góp phần tăng doanh thu và là điều kiện nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. * Sức sinh lời của tài sản Khả năng tạo ra lợi nhuận sau thuế của tài sản mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Sức sinh lời Lợi nhuận sau thuế = (lần) của tài sản Tổng tài sản Sức sinh lời Lợi nhuận sau thuế = (lần) của TSCĐ Tài sản cố định Các chỉ tiêu này cho biết, trong kỳ phân tích doanh nghiệp đầu tư một đồng tài sản thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ tiêu càng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng tốt, góp phần nâng cao khả năng đầu tư của doanh nghiệp. * Số vòng quay của hàng tồn kho Số vòng Giá vốn hàng bán = (vòng) quay HTK Hàng tồn kho Số vòng quay hàng tồn kho đánh giá tốc độ luân chuyển hàng hoá nhanh chậm. Chỉ tiêu này càng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho hàng tồn kho tốt, đây là nhân tố nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. * Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần Tổng tài sản Suất hao phí của TS = (lần) so với DT thuần Doanh thu thuần GVHD: Trương Chí Hải 10 SVTH: Đặng Thị Ngọc Lan http://www.kinhtehoc.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản