intTypePromotion=3

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
113
lượt xem
52
download

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể trong luận văn để nắm kiến thức và vận dụng vào làm thật tốt bài luận cùng chủ đề của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH   o  Bản nháp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Phượng Huỳnh Thị Hằng MSSV: 4053535 Lớp:kế toán – Tổng hợp 31 ĐT: 0939 582 366 Cần Thơ, năm 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ Qua 4 năm học tại trường Đại học Cần Thơ và 3 tháng thực tập tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre, em đã học tập và tích lũy được nhiều kiến thức quý báu cho bản thân. Luận văn này được hoàn thành là sự kết hợp giữa lý thuyết đã học và thực tế trong thời gian thực tập. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cám ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Kim Phượng đã tận tình hướng dẫn và góp ý kiến quý báu cho đề tài của em. Sau nữa, em xin gởi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre đã tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đợi thực tập. Và đặc biệt là các anh, chị trong phòng kế toán đã hết lòng chỉ dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu của công ty. Sau cùng, em kính chúc các thầy cô khoa Kinh Tế - Quản trị Kinh doanh cùng toàn thể cô chú, anh, chị đang công tác tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngày 28 Tháng 04 Năm 2009 Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Hằng i http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu nhập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 28 tháng 04 Năm2009 Sinh viên thực hiện Hùynh Thị Hằng ii http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm Thủ trưởng đơn iii http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn: .......................................................................................... Học vị: .......................................................................................................................... Chuyên ngành: ............................................................................................................... Cơ quan công tác: .......................................................................................................... Tên học viên: Huỳnh Thị Hằng ................................................................................... Mã số sinh viên: 4053535 .............................................................................................. Chuyên ngành: Kế Toán Tổng Hợp ............................................................................... Tên đề tài: “Phân tích tình hình tại chính tại công ty Cô phần Dược phẩm Bến Tre” ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Về hình thức ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 6. Các nhận xét khác ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Cần thơ, ngày …. tháng …. năm 2009 Người nhận xét iv http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU................................................................................ .............................................................................................................................. 1 1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................... 2 1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung .................................................................................. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................. 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................ 2 1.3.1. không gian ......................................................................................... 2 1.3.2. Thời gian............................................................................................ 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................ 2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................................................................................... .............................................................................................................................. 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 3 2.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp ..................................................... 3 2.1.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp ................................ 3 2.1.3. Khái niệm hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp ........................ 3 2.1.4. Ý nghĩa, mục đích và nội dung phân tích tình hình tài chính ........... 4 2.1.5. Phân tích chung tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp .................. 5 2.1.6. Các tỷ suất chi phí ............................................................................. 7 2.1.6. Các chỉ số được sử dụng trong phân tích tình hình tài chính ........... 8 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 16 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ........................................................... 16 2.2.2. Phương pháp phân tích ..................................................................... 17 CHƯƠNG 3 : KHÁT QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE ...................................................................................................................... .................................................................................................................... 18 3.1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. ...................................................................................................................... 18 v http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ....................................................... 18 3.1.2. Giới thiệu về công ty ........................................................................ 19 3.2. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC ................................................................... 20 3.3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ ................................................................... 21 3.4. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .................................... 24 3.5. KHÁT QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM ...................................................................................................... 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE ...................................................................... ............................................................................................................................. 28 4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE ............................................................................................... 28 4.1.1. Tình hình tài sản ............................................................................... 28 4.1.2. Tình hình nguồn vốn ........................................................................ 30 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ........................................................................................................... 30 4.2.1. Tình hình tài sản ............................................................................... 30 4.2.2. Tình hình nguồn vốn ........................................................................ 38 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ......................................................................................... 41 4.3.1. Tình hình doanh thu ........................................................................ 42 4.3.2. Tình hình chi phí .............................................................................. 44 4.3.3. Tình hình lợi nhuận trước thuế ......................................................... 45 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ............................................................................................................... 45 4.4.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán ................................................................. 45 4.4.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động .................................................................. 49 4.4.3. Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ ................................................................. 52 4.4.4. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận ................................................................... 55 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE ..................... .................................................................................................................... 63 vi http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net 5.1 THÀNH TỰU, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỒN TẠI ĐÓ ...................................................................................................................... 63 5.1.1. Thành tựu .......................................................................................... 63 5.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó................. 63 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY. .......................................................................................................... 64 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................... .................................................................................................................... 66 6.1. KẾT LUẬN.................................................................................................. 66 6.2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 68 vii http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ Dupont trong mối quan hệ giữa các tỷ suất .............................. 15 Hình 2: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức ............................................................. 20 Hình 3: Cơ cấu bộ máy quản lý ....................................................................... 22 Hình 4: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm ..................... 26 Hình 5: Hệ số nợ so với tài sản ........................................................................ 52 Hình 6: Hệ số lãi gộp ....................................................................................... 57 Hình 7: Hệ số lãi ròng ....................................................................................... 57 Hình 8: Suất sinh lời của tài sản ...................................................................... 59 Hình 9: Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ........................................................ 59 Hình 10: Sơ đồ Dupont ....................................................................................62 viii http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm ........................ 27 Bảng 2: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm ........................ 29 Bảng 3: Tình hình tài sản qua 3 năm ................................................................. 31 Bảng 4: Cơ cấu vốn bằng tiền qua 3 năm .......................................................... 33 Bảng 5: Cơ cấu các khoản phải thu qua 3 năm ................................................... 35 Bảng 6: Cơ cấu hàng tồn kho qua 3 năm ........................................................... 37 Bảng 7: Tình hình nguồn vốn qua 3 năm .......................................................... 39 Bảng 8: Tỷ suất tự tài trợ ................................................................................... 40 Bảng 9: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm ................................ 43 Bảng 10: Các chỉ tiêu chi phí .............................................................................. 46 Bảng 11: Hệ số khái quát qua 3 năm ................................................................. 47 Bảng 12: Tình hình vốn luân chuyển và khả năng thanh toán ........................... 50 Bảng 13: Các chỉ tiêu hoạt động ........................................................................ 54 Bảng 14: Khả năng thanh toán lãi vay ............................................................... 55 Bảng 15 : Các chỉ tiêu quản trị nợ ...................................................................... 56 Bảng 16: Khả năng sinh lời ............................................................................... 58 ix http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CN: chi nhánh TSCĐ: tài sản cố định ĐTNH: đầu tư ngắn hạn TSLĐ: tài sản lưu động ĐTDH: đầu tư dài hạn CSH: vốn chủ sở hữu ĐTCKNH: đầu tư chứng khoán ngắn hạn VLĐ: Vốn lưu động CCDV: cung cấp dịch vụ x http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan sẽ thu hút sự tham gia các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, sẽ tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Chính vì những thách thức to lớn đó đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre phải ngày càng nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư từ nước ngoài vào thị trường nước ta. Để làm được điều này trước hết các doanh nghiệp cần phải củng cố lại hoạt động của mình, không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao năng lực tài chính, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình nhằm phát huy tối đa thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế tồn tại. Trong đó, Việc nắm rõ tình hình tài chính là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn của doanh nghiệp, thông qua việc phân tích tình hình tài chính giúp cho nhà quản lý thấy được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn ra sao? Việc phân bổ nguồn vốn có hợp lý không? Nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những yếu kém cũng như phát huy các mặt tích cực. Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh như vậy, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn đạt hiệu quả là nhờ vào sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc công ty đã có những chỉ đạo đúng đắn thông qua những ý kiến đóng góp, tham mưu kịp thời của phòng tài chính kế toán từ việc phân tích tình hình tài chính. Chính vì vai trò quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính như trên tôi đã chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 1 http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net Trong quá trình trình trình bày, luận văn không tránh khỏi sai sót rất mong sự góp ý của quý thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre qua 3 năm 2006, 2007, 2008. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thích hợp nhằm cải thiện những mặt còn hạn chế góp phần làm cho tình hình tài chính của công ty thêm lành mạnh và vững chắc hơn. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Khát quát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006, 2007, 2008. - Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn qua 3 năm thông qua bảng cân đối kế toán. - Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính. - Trên cơ sở những phân tích trên đề ra các giải pháp thích hợp nhằm giúp tình hình tài chính của công ty ngày càng hoàn thiện và vững chắc hơn. 1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Đề tài phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre, thị xã Bến Tre. 1.3.2. Thời gian Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu trong 3 năm 2006, 2007, 2008. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2006, 2007, 2008. 2 http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 .Khái niệm tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là các quỹ bằng tiền của doanh nghiệp, biểu hiện bằng hình thái vật chất của các quỹ bằng tiền này là nhà cửa, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền và các loại chứng từ có giá. 2.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra đối chiếu và so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ, tình hình tài chính của đơn vị với những chỉ tiêu bình quân ngành. Thông qua đó, các nhà phân tích có thể thấy được thực trạng tài chính hiện tại và dự đoán trong tương lai, đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát quy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. 2.1.3. Khái niệm hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Hệ thống báo cáo tài chính là tập hợp những văn bản đặc biệt riêng của hệ thống kế toán, được tiêu chuẩn hóa trên phạm vi quốc tế về nguyên tắc và chuẩn mực. Người ta gọi các báo cáo tài chính là hệ thống vì lẽ người ta muốn nhấn mạnh đến sự quan hệ chặt chẽ và hữu cơ giữa chúng. Mỗi báo cáo tài chính riêng biệt cung cấp cho người đọc một khía cạnh hữu ích khác nhau, nhưng sẽ không thể nào có được những kết quả khát quát về tình hình tài chính nếu không có sự kết hợp giữa các báo cáo tài chính. Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chình. - Bảng cân đối kế toán – còn gọi là bảng tổng kết tài sản, là tài liệu quan trọng đối với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau: bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Nội dung bảng cân đối kế toán khái quát tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kimh doanh. Cơ cấu gồm hai phần luôn bằng nhau: tài sản và nguồn vốn tức nguồn hình thành nên tài sản gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. - Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: còn gọi là báo cáo thu nhập hay báo cáo lợi tức – là báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình và kết quả kinh 3 http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net doanh, phản ánh thu nhập của hoạt động chính và các hoạt động khác qua một thời kỳ kinh doanh. Ngoài ra, theo quy định ở Việt Nam, báo cáo thu nhập còn có thêm phần kê khai tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: hay còn gọi là báo cáo ngân lưu – là báo cáo tài chính cần thiết không những đối với nhà quản trị hoặc giám đốc tài chính mà còn là mối quan tâm của nhiều đối tượng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo ngân lưu thể hiện lưu lượng tiền vào, tiền ra của doanh nghiệp. Kết quả phân tích ngân lưu giúp doanh nghiệp điều phối lượng tiền mặt một cách cân đối giữa các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Nói một cách khác, báo cáo ngân lưu chỉ ra các lĩnh vực nào tạo ra nguồn tiền, lĩnh vực nào sử dụng tiền; khả năng thanh toán ; lượng tiền thừa thiếu và thời điểm cần sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất, tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn. - Thuyết minh báo cáo tài chính: đây là báo cáo trình bày bằng lời văn nhằm giải thích thêm chi tiết của nội dung thay đổi về tài sản, nguồn vốn mà các dữ liệu bằng số trong các báo cáo tài chính không thể thể hiện hết được. 2.1.4. Ý nghĩa, mục đích và nội dung phân tích tình hình tài chính 2.1.4.1. Ý nghĩa a) Đối với doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính là công cụ đắc lực cho hoạt động doanh nghiệp. Nó cần thiết cho sự tạo vốn và chu chuyển vốn, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng giám đốc và phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên. Qua đó, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh phát triển và giúp quản trị tốt tiềm năng của doanh nghiệp. b) Đối với nhà đầu tư Đối với các nhà đầu tư, sự quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức tăng trưởng, khả năng thanh toán vốn… Vì vậy, họ để ý đến báo cáo tài chính là để tìm hiểu những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời hiện tại và tương lai. 4 http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net c) Đối với nhà cung cấp Đối với nhà cung cấp họ phải quyết định xem có cho phép doanh nghiệp sắp tới có được mua hàng chịu hay không. Vì vậy, họ phải biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới. d) Đối với các nhà tài trợ Đối với các chủ ngân hàng, những người cho vay, mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp họ đặc biệt chú ý đến số lượng tiền tạo ra và các tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền. Ngoài ra, họ còn quan tâm đến số lượng vốn của chủ sỡ hữu để đảm bảo chắc chắn rằng các khoản vay có thể và sẽ được thanh toán khi đến hạn. e) Đối với cơ quan chức năng Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, các cổ đông, người lao động… mối quan tâm cũng giống như các đối tượng kể trên ở gốc độ này hay góc độ khác. 2.1.4.2. Mục đích Mục đích chính của phân tích báo cáo tài chính là giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá đúng sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. 2.1.4.3. Nội dung Nội dung phân tích tài chính bao gồm: - Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán. - Mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. - Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính. 2.1.5. Phân tích chung tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 2.1.5.1. Phân tích tài sản của doanh nghiệp a) Mục đích phân tích tài sản của doanh nghiệp Là nhằm đánh giá tổng quát cơ sở vật chất kỹ thuật, tiềm lực kinh tế của doanh nghiệp ở quá khứ, hiện tại và khả năng ở trong tương lai căn cứ chủ yếu là dựa vào bảng cân đối kế toán ở doanh nghiệp qua nhiều kỳ, cụ thể: 5 http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net - Đánh giá năng lực kinh tế thực sự của tài sản doanh nghiệp hiện tại bằng cách tiến hành thẩm định giá trị kinh tế thực của khối tài sản của doanh nghiệp đang nắm giữ và khả năng chuyển đổi của nó. Công tác này được tiến hành cụ thể cho từng loại tài sản ở doanh nghiệp. - Đánh giá tính hợp lý của sự biến động về giá trị và cơ cấu tài sản của doanh nghiệp qua nhiều kỳ, những ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, sự biến động đó có phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không tìm nguyên nhân để có giải pháp đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho sản xuất kinh doanh. b) Đánh giá sự biến động của tài sản Để đánh giá sự biến động của tài sản chúng ta phân tích theo chiều ngang. Trước tiên là phân tích sự biến động của tổng tài sản. Đánh giá sự biến động của tổng tài sản chúng ta so sánh số cuối kỳ với số đầu kỳ hay số của năm sau so với năm trước. Giữa các số trên có 3 tương quan tỷ lệ bằng nhau, lớn hơn hoặc nhỏ hơn.  Nếu số cuối kỳ > số đầu năm: phản ánh tài sản của doanh nghiệp được mở rộng (sau khi đã loại trừ yếu tố trượt giá) và do đó có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.  Nếu số cuối kỳ < số đầu năm: phản ánh tài sản của doanh nghiệp bị thu hẹp do đó quy mô sản xuất kinh doanh có thể bị giảm sút nếu không sử dụng có hiệu quả hơn. c) Phân tích kết cấu tài sản của doanh nghiệp Phân tích kết cấu tài sản của doanh nghiệp là đánh giá tương quan tỷ lệ giữa các loại tài sản thông qua tỷ trọng của từng loại trong tổng tài sản. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn gồm: tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản lưu động khác. Tài sản cố động và đầu tư dài hạn gồm: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, chi phí trả trước dài hạn, chi phí xây dựng dỡ dang. 6 http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net 2.1.5.2. Phân tích nguồn vốn doanh nghiệp a) Phân tích sự biến động của tổng nguồn vốn Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, nếu tổng nguồn vốn tăng, tài sản của doanh nghiệp được mở rộng và có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và ngược lại.  Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được hình thành từ khi thành lập doanh nghiệp và được bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh về vốn về tài chính và sức mạnh chung của doanh nghiệp.  Nợ phải trả của doanh nghiệp phản ánh khả năng tận dụng nguồn vốn từ bên ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp cần phải càng mở rộng và phát triển để nâng cao vị trí của mình trên thị trường và nguồn vốn từ bên ngoài càng có ý nghĩa hơn. Điều này cũng chứng tỏ doanh nghiệp có kinh nghiệm, nghệ thuật trong kinh doanh, biết sử dụng các cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh của mình. b) Phân tích kết cấu nguồn vốn doanh nghiệp Kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là tương quan tỷ lệ giữa nguồn vốn chủ sở hữu với nợ phải trả ở doanh nghiệp. Kết cấu này cũng được phản ánh qua tỷ suất tự tài trợ của doanh nghiệp. Tỷ suất tự tài trợ Nguồn vốn chủ sở hữu = (%) Tổng nguồn vốn 2.1.6. Các tỷ suất chi phí a) Tỷ suất chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu (%). Tỷ suất giá vốn hàng Giá vốn hàng bán = bán / doanh thu (%) Doanh thu Chỉ tiêu này cho biết trong tổng số doanh thu thu được trị giá giá vốn hàng bán chiếm bao nhiêu phần trăm. b) Tỷ suất chi phí tài chí trên doanh thu (%) Tỷ suất chi phí tài Chi phí tài chính chinh/ doanh thu = Doanh thu (%) 7 http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Tỷ suất này cho biết trong tổng doanh thu thu được thì chi phí tài chính chiếm bao nhiêu phần trăm. c) Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu (%) Tỷ suất Chi phí quản lý / Doanh thu Chi phí quản lý = (%) Doanh thu Tỷ suất này cho biết trong tổng doanh thu thu được thì chi phí tài chính chiếm bao nhiêu phần trăm. 2.1.7. Các chỉ số được sử dụng trong phân tích tình hình tài chính 2.1.6.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán Liên quan đến nhóm chỉ tiêu thanh toán bao gồm các chỉ tiêu về tình hình công nợ: các khoản phải thu và tình hình thu nợ, các khoản phải trả và khả năng chi trả. Đây là nhóm chỉ tiêu được sự quan tâm của nhà quản trị, chủ sở hữu và đặc biệt đối với các nhà cho vay. a) Hệ số khái quát (%) Tổng các khoản phải thu Hệ số khái quát = Tổng các khoản phải trả Để có tình hình chung về công nợ, ta dùng hệ số khái quát để xem xét sự tượng quan giữa các khoản chiếm dụng lẫn nhau trước khi đi vào phân tích chi tiết. Cần lưu ý rằng công nợ là những phát sinh tất yếu trong quá trình kinh doanh và vì thế vấn đề quan trọng không phải là số nợ hay tỷ lệ nợ mà là bản chất các khoản nợ và tùy thuộc vào đặc điểm, chiến lược kinh doanh của ngành, mỗi đơn vị khác nhau và mỗi thời điểm khác nhau. Duy trì và điều khiển công nợ một cách có kế hoạch và trôi chảy cũng là một nghệ thuật trong kinh doanh. b) Vốn luân chuyển (ngàn đồng) Vốn luân chuyển = (TSLĐ & ĐTNH ) – Nợ ngắn hạn Vốn luân chuyển là phần chênh lệch giữa tài sản lưu động (TSLĐ) và đầu tư tài chính ngắn hạn (ĐTNH) so với nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này phản ánh phần tài sản được tài trợ từ nguồn vốn cơ bản lâu dài mà không đòi hỏi chi trả trong thời gian ngắn. Vốn luân chuyển càng lớn phản ánh khả năng chi trả càng cao đối với nợ ngắn hạn chưa đến hạn. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng vốn luân chuyển càng cao cùng chưa đảm bảo cho nợ được trả khi đến hạn bởi vì sự gia tăng của vốn luân chuyển đối 8 http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net với tài sản dự trữ tăng do nguyên vật liệu đầu tư quá mức, thành phẩm hàng hóa mất phẩm chất không tiêu thụ được hoặc các khoản phải thu chậm thu hồi, do đó trong trường hợp này vốn luân chuyển cao nhưng chưa đảm bảo trả nợ đến hạn. Do đó, để phân tích khả năng thanh toán đầy đủ phải kết hợp thêm các chỉ tiêu khác như khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán hiện hành… c) Khả năng thanh toán vốn lưu động (lần) Khả năng thanh Tiền và chứng khoán ngắn hạn = toán vốn lưu động Tài sản lưu động Trong tài sản lưu động bao gồm nhiều khoản mục có tính thanh khoản khác nhau, hệ số thanh toán vốn lưu động là tỷ lệ giữa tài sản có khả năng chuyển hóa thành tiền để trả nợ (tiền và các chứng khoán ngắn hạn chiếm trong tài sản lưu động). d) Khả năng thanh toán hiện hành (lần) TSLĐ & ĐTNH Hệ số thanh toán hiện hành = Nợ ngắn hạn Hệ số này biểu hiện sự cân bằng giữa tài sản lưu động và các khoản nợ ngắn hạn hay nói cách khác là hiện trạng tài sản lưu động trong kỳ kinh doanh hiện tại (thường là một niên độ); ý nghĩa của hệ số là mức độ trang trãi của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn mà không cần tới một khoản vay mượn thêm. Hệ số này lớn hơn hoặc bằng 1, chứng tỏ sự bình thường trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. e) Khả năng thanh toán nhanh (lần) Tài sản lưu động – hàng tồn kho Hệ số thanh toán nhanh = Nợ ngắn hạn Hệ số này đo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn. Khoản có thể dùng để trả ngay các khoản nợ đến hạn là tiền, chứng khoán ngắn hạn và các khoản phải thu. Hệ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nhanh càng cao. Tuy nhiên, hệ số này quá lớn gây mất cân đối của vốn lưu động, tập trung quá nhiều vào vốn bằng tiền, chứng khoán ngắn hạn và nợ phải thu có thể không hiệu quả. Thông thường tỷ lệ này >= 1 thì tình hình thanh toán của doanh nghiệp tương đối khả quan, doanh nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu thanh toán. Nếu 9 http://www.kinhtehoc.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản