intTypePromotion=4

Luận văn: Phân tích và đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC

Chia sẻ: Pt Pt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
105
lượt xem
22
download

Luận văn: Phân tích và đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích và đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đầu tư phát triển xây dựng dic', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích và đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC

 1. ------ Luận văn Phân tích và đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC
 2. Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU X ây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, giữ vị trí quan trọng và tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế q uốc dân. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh đã tạo nên động lực thu hút đầu tư nhiều nguồn cho xây dựng. Thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi độ ng hơn bao giờ hết. Nhiều biện pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến được đưa vào Việt Nam, tạo một bước tiến khá xa về tốc độ xây lắp, về quy mô công trình, về chất lượng tổ chức và xây dựng , tạo diện m ạo m ới cho một đất nước đang phát triển vững chắc bước vào thế kỷ XXI. Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng DIC Corp là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng được tổ chức và hoạt động theo mô hình "Công ty m ẹ - Công ty con". Qua 13 năm hoạt động, Công ty luôn làm ăn có hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ : đời số ng cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện, doanh thu bình quân tăng hàng năm, công ty đem lại kho ản nộp Ngân sách Nhà nước đáng kể.... Đối với mọ i Công ty mục tiêu lợi nhuận luôn quan trọng, mức lợi nhuận cao là cần thiết cho việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty, đảm bảo đời sống cho người lao động cũng như khuyến khích họ tận tụy với công việc. Mặt khác, mức lợi nhuận cao cho thấy khả năng tài chính của Công ty, tạo uy tín và lấy được lòng tin với khách hàng, và lợi nhuận là chỉ tiêu cơ bản nhất để đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy việc nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận luôn là mối quan tâm hàng đ ầu của các doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập ở Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC, với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này em xin chọn đề tài: "Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC " làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 1
 3. Chuyên đề tốt nghiệp N goài phần mở đầu và kết luận, chuyên đ ề tốt nghiệp gồm 3 phần chính sau: Phần 1: Quá trình hình thành phát triển và những đặc điểm chủ yếu của Công ty Đ ầu tư Phát triển - X ây dựng DIC Phần 2: Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Đầu tư Phát triển - X ây d ựng DIC. Phần 3: Mộ t số đề xuất nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng DIC. 2
 4. Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN 1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY D ỰNG DIC 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, tiền thân là nhà nghỉ xây dựng Vũng Tàu được sắp xếp tổ chức lại chuyển thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch theo quyết định số : 564/BXD -TCLĐ, ngày 23 tháng 11 năm 1992 và Quyết định số: 153A/BXD -TCLĐ, ngày 05 tháng 05 năm 1993 của Bộ Xây Dựng. Ngày 15 tháng 02 năm 2001 tại Quyết định số: 223/QĐ-BXD Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch (TIIC) được đổ i tên thành Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC). Thực hiện quyết định số : 1158/QĐ.TTg, ngày 05 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v: Thí điểm loại hinìh tổ chức và hoạt độ ng theo mô hình" Công ty mẹ - Công ty con" tại Công ty Đ ầu tư Phát triển - X ây dựng. Theo đó, ngày 02 tháng 01 năm 2003, Bộ X ây dựng ban hành Q uyết định số: 01/2003/QĐ-BXD Vv: Tổ chức lại Công ty Đ ầu tư Phát triển - X ây dựng (DIC) thành Công ty mẹ (DIC Corp) trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con (DIC GROUP). Tổ hợp " Công ty m ẹ - Công ty con" của Công ty Đầu tư Phát triển - X ây dựng bao gồ m Công ty mẹ và các Công ty con gắn kết với nhau chủ yếu thông qua mố i quan hệ về vốn, lợi ích kinh tế, chiến lược kinh doanh được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ được phê duyệt. Công ty mẹ (DIC Corp) là Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, trực tiếp thực hiện các ho ạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đ ầu tư vào các Công ty con; chịu trách nhiệm b ảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty và vố n đầu tư vào các Công ty con, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ 3
 5. Chuyên đề tốt nghiệp ho ạt độ ng sản xuất kinh doanh trong phạm vi số vốn do Công ty quản lý; có con dấu, có tài khoản mở tại Kho b ạc Nhà nước và các Ngân hàng theo qui định của Chính phủ; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty theo mô hình "Công ty mẹ - Công ty con" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công ty mẹ có tổng số vố n kinh doanh tại thời điểm tổ chức lại là: 437.940.687 đồng, trong đó vốn Nhà nước (gồm vốn ngân sách và vốn tự bổ sung) là 113.717.873.539 đồ ng. Các loại hình Công ty con của DIC Corp bao gồm: Công ty con 100% vố n Nhà nước do Công ty mẹ đầu tư toàn bộ d ưới hình thức doanh nghiệp N hà nước hoặc Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối và Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên do Công ty m ẹ giữ tỷ lệ vố n góp chi phối. Các Công ty con đều có tư cách pháp nhân, có tài sản, có tên gọ i, trụ sở, bộ máy quản lý riêng, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh số vố n do Công ty quản lý. Do qui mô lớn nên Công ty có rất nhiều công nhân viên. Tổng số công nhân viên gồ m 705 người trong đó có 217 nhân viên quản lý. Hiện nay DIC Corp đã hoạt động rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với công nghệ quản lý tiên tiến; hệ thố ng trang thiết bị, xe máy thi công nhiều chủng loại hiện đại; đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật có đủ trình độ, năng lực để tiếp cận và làm chủ công nghệ quản lý, từ đó ngày càng nâng cao được uy tín và năng lực cạnh tranh của DIC Corp trên thị trường. DIC Corp có 5 Công ty con và 8 đơn vị thành viên trực thuộc, hoạt động trên phạm vi toàn quốc với qui mô sản xuất đa dạng như đầu tư các dự án phát triển đô thị và khu công nghiệp; kinh doanh phát triển nhà đất, thi Công ty xây lắp; tư vấn đầu tư; tư vấn xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí xây dựng; khai thác mỏ các loại; kinh doanh thiết b ị xây dựng, 4
 6. Chuyên đề tốt nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu; kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ du lịch lữ hành…. Cụ thể như sau: Tên công ty: Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng - Bộ Xây dựng (DIC Corp) Tên giao dịch: Development Investment Contruction Corporation Tên viết tắt: DIC Corp Trụ sở chính: Tòa nhà DIC số 256 Lê Hồ ng Phong P.8 Tp. Vũng Tàu. * Điện thoại: 84 -064-859248 Fax: 84 -064-859518 * Email: thientuan@hcm.vnn.vn Đ ịa chỉ các Công ty con: * Công ty DIC xây dựng (DIC - CONSCO):  Địa chỉ: Lầu 1 - 265 Lê Hồ ng Phong P.8 Tp. Vũng Tàu.  Điện thoại : 064.852146; 064.807394  Fax: 064.852146 * Công ty DIC du lịch (DIC - TOUR):  Địa chỉ: 169 Thùy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu  Điện thoại : 064.859519; 064.807046  Fax: 064.859519 * Công ty DIC Đầu tư và Thương mại (DIC INTRACO):  Địa chỉ: 14 K ỳ Đồng, Quận 3 TP. HCM  Điện thoại : 08.9310504  Fax: 08. 8349279 * Công ty DIC Vật liệu - Xây dựng (DIC BUMACO)  Địa chỉ: QL 55 phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 5
 7. Chuyên đề tốt nghiệp  Điện thoại : 064.651312; 064.807046  Fax: 064.827515 * Công ty DIC Đầu tư - X ây dựng Hội An  Địa chỉ: 23 Huỳnh Thúc Kháng, thị xác Hội An, Quảng Nam  Điện thoại : 0510.861367  Fax: 0510.836193 Đ ịa chỉ các Công ty thành viên: * Công ty Cổ phần DIC Đồ ng Tiến  Địa chỉ: 417 xã Phú Hộ i, Nhơn Trạch, Đồng Nai  Điện thoại : 061.521230 * Công ty cổ p hần DIC Việt Đức  Địa chỉ: 02 Thùy Vân, phường 2, TP V ũng Tàu  Điện thoại : 064.525896 * Công ty cổ p hần DIC Xây dựng Cửu Long  Địa chỉ: 163 Hùng Vương, phường 2, thị xã Tân An, Long An  Điện thoại : 072.826531 * Công ty cổ p hần DIC Xây dựng số 4  Địa chỉ: Lầu 4 tòa nhà DIC tại 265 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu  Điện thoại : 064.859268 * Công ty cổ p hần DIC Xây dựng số 2  Địa chỉ: Lầu 2 tòa nhà DIC tại 265 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu  Điện thoại : 064859248 Đ ịa chỉ các đơn vị trực thuộc: * Xí nghiệp Tư vấn Thiế kế Xây dựng  Đ ịa chỉ: Lầu 2 tòa nhà DIC tại 265 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu  Điện thoại : 064.859248 6
 8. Chuyên đề tốt nghiệp * Xí nghiệp Bê tông Xây dựng  Địa chỉ: Trung tâm đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu  Điện thoại : 064.611548 * Chi nhánh Công ty Đầu tư Phát triển - X ây dựng tại Hà Nội  Địa chỉ: 4B Hàng Bún, Hà Nội  Điện thoại : 04.7162249 Thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số: 153A/BXD- TCLĐ ngày 05/05/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tổ chức lại thành Công ty mẹ trong mô hình thí đ iểm Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số: 01/2003/QĐ-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ X ây dựng. Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: * Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp; đ ầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế x uất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới. * Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng; công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp; công trình giao thông, thủy lợi; công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện; * Thiết kế, chế tạo các kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm; các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình; * Tư vấn đ ầu tư, tư vấn xây dựng, bao gồm lập và thẩm định các dự án đầu tư, khảo sát đo đạc, thiết kế q uy hoạch, thiết kế công trình, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế; * K inh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư thiết b ị phục vụ cho xây dựng, xe máy thi công, dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghiệp khác; 7
 9. Chuyên đề tốt nghiệp * Sản xuất kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; kinh doanh các mặt hàng trang trí nội ngoại thất; kinh doanh xăng dầu; * K hai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; kinh doanh khai thác và vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng; * Kinh doanh dịch vụ nhà đất; * K inh doanh xe máy, thiết bị thi công; vận tải hàng hóa; sửa chữa xe máy, thiết b ị thi công và phương tiện vận tải; * Kinh doanh khách sạn, du lịch, vận chuyển hành khách du lịch đường thủy, đường bộ; * Đ ào tạo công nhân kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phục vụ nhu cầu phát triển của Công ty; * Nạo vét luồng lạch giao thông thủy; * Đ ầu tư tài chính vào các Công ty con và các loại hình doanh nghiệp khác. 1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty. Tổ chức của DIC Group trong mô hình thí đ iểm "Công ty mẹ - Công ty con" gồm Công ty m ẹ D IC Corp và 5 Công ty con hạch toán độc lập do Công ty mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ. 5 Công ty con là: DIC Xây dựng, DIC V ật liệu Xây dựng, DIC Du lịch, DIC Đ ầu tư và Thương mại và DIC Đầu tư và X ây d ựng Hội An. Tổ chức bộ máy của Công ty mẹ DIC Corp gồm: - Tổng Giám Đốc và các Phó Tổng Giám Đố c; Ban Kiểm soát; K ế toán trưởng Công ty; các Phòng, Ban chức năng giúp việc. - Các phòng ban gồm: Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Phòng Tài chính-K ế toán, Văn phòng, Phòng Tổ chức - Lao độ ng, Phòng Kinh doanh nhà đất, Ban G iải phóng mặt bằng các d ự án đ ầu tư xây dựng, các Ban quản lý dự án (các dự án phát triển khu đô thị, các dự án phát triển khu công nghiệp). - Các đơn vị sản xuất - kinh doanh trực thuộc bao gồm: 02 Chi nhánh tại Long An và Hà Nội, 05 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Tư vấn Thiết ké xây 8
 10. Chuyên đề tốt nghiệp dựng, Xí nghiệp Xây d ựng số 2, Xí nghiệp Xây dựng số 4, Xí nghiệp K hai thác và kinh doanh cát xây lắp, Xí nghiệp Bê tông và xây dựng. * Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty: 9
 11. Chuyên đề tốt nghiệp SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phụ trách thi công-Xây dựng phụ trách kế hoạch-Đầu tư Phụ trách Kế toán-Tài chính Phòng Văn phòng tổng hợp Phòng tổ chức -Lao động Phòng kế hoạch-Đầu tư Phòng kế toán-Tài chính Công ty DIC VLXD Công ty Công ty DIC Đầu tư và Công ty DIC Xây dựng th ương mại Công ty Cổ phần DIC Xây Công ty Cổ phần DIC Xây Công ty cổ ph ần DIC Công ty cổ ph ần Xây dựng dựng Bắc Hà dựng Long An Xây dựng số 4 Xí nghiệp bê tông và Công ty cổ phần DIC Xây Xây dựng dựng Đồng Tiến 10
 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Đ ể việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao Banh lãnh đạo Công ty đã sắp xếp cơ cấu tổ chức hợp lý, Một chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng G iám đốc là người có quyền lực cao nhất, chịu trách nhiệm chung về các vấn đề phát triển của Công ty, chịu trách nhiệm với cơ quan chức năng chủ quản, với khách hàng, với cán bộ công nhân viên trong công ty, 4 Phó tổng Giám đố c chịu trách nhiệm giúp đ ỡ Tổng Giám đốc, phối hợp điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị sản xuất. N ghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đ ề xuất các quy trình công nghệ mới nghiên cứu thị trường giá cả trong và ngoài nước, chịu trách nhiệm các mặt về công tác, tổ chức cán bộ , hành chính quản trị, chế độ chính sách, tiền lương và công tác đời sống cho nhân viên, công tác bảo vệ nội bộ và an ninh quố c phòng tại nơi làm việc. Công ty có 6 phòng ban: - Phòng Kinh tế - K ế hoạch: Chịu trách nhiệm đề ra kế hoạch sản xuất, tiếp thị và ký kết hợp đồng, quản lý sản xuất kinh doanh lập kế hoạch tiến độ hàng tháng, qúy cho đơn vị, theo dõi báo cáo sản lượng hàng tháng qúy năm. phòng Kinh tế - Kế hoạch còn có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, chất lượng và nghiệm thu thanh toán. Phòng lập ra kế hoạch riêng cho từng d ự án và trong các dự án thì phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị thành viên. Ngoài ra phòng còn tham gia công tác đào tạo tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. - Phòng Đ ầu tư: Trên cơ sở những hợp đồ ng đấu thầu đã trúng triển khai thực hiện các dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện các thủ tục giao nhận đất, lập hồ sơ dự án, tiến hành điều tra khảo sát, xây dựng phương án giải phóng mặt b ằng, đ ền bù, di dân: tổ chức thực hiện thiết kế công trình, dự toán xây dựng. - Phòng Tài chính - kế toán: Lập kế hoạch tài chính hàng tháng, kế ho ạch nguồ n thu và cấp vố n thi công, thanh toán công nợ. Tập hợp chứng từ 11
 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp phát sinh chi phí hàng tháng, hàng qúy, tổ chức phân tích hạch toán, kiểm tra tình hình quản lý tài sản, quản lý chi phí của các đơn vị thi công, các hợp đồ ng kinh tế. Cân đối tình hình thanh toán của các đơn vị, phân tích và dự báo khả năng đảm b ảo vốn cũng như khả năng mất cân đối vốn của đơn vị thi công. Quyết toán vốn và quyết toán giá thành từng kỳ và theo từng công trình. Thực hiện các chế đ ộ báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định. - Phòng Tổ chức - Lao động: Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc, Ban lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, đ ịnh biên lao động trong từng giai đoạn cụ thể phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phòng xây dựng tiêu chuẩn viên chức, tổ chức thi tuyển viên chức. Tiếp nhận bố trí sắp xếp đề bạt cán bộ, xây dựng kế ho ạch chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tay nghề cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn Công ty. Trong công tác hành chính phòng xây dựng các nộ i quy, quy định hoạt động của cơ quan văn phòng Công ty, tiếp đón khách hàng ngày của Công ty; tiếp nhận chuyển giao công văn, văn bản đi, đến theo quy định của Công ty, đánh máy và photo tài liệu; quản lý hồ sơ lưu trữ tại cơ quan; quản lý và đóng dấu văn b ản theo quy đ ịnh của Công ty. - Văn phòng Công ty: là nơi tiến hành các giao dịch của Công ty với các đối tác kinh doanh. - Phòng kinh doanh nhà đất: chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường nhà đất, những biến động, xu hướng và các chính sách có liên quan tới thị trường bất động sản từ đó đưa ra các quyết định mua bán, trao đổi nhà đất cho Công ty. 1.3. Một số đặc điểm của Công ty 1.3.1. Đặc điểm công nghệ 12
 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lĩnh vực sản xuất chính của Công ty là đầu tư, xây dựng và d ịch vụ du lịch. Trong đó xây dựng chiếm tỷ trọ ng chủ yếu. Như chúng ta đã biết sản phẩm xây dựng là những công trình, nhà cửa xây dựng và sử dụng tại chỗ, sản phẩm mang tính đơn chiếc có kích thước và chi phí lớn, thời gian xây dựng lâu dài. Xuất phát từ đặc điểm đó nên quá trình sản xuất các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty nói riêng và các Cô ng ty xây dựng nói chung là sản xuất liên tục, phức tạp, trải qua nhiều giai đo ạn khác nhau (điểm dừng kỹ thuật) mỗ i công trình đều có dự toán thiết kế riêng và phân b ổ rải rác ở các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các công trình đều phải tuân thủ theo một quy trình công nghệ như sau; - N hận thầu công trình thông qua đấu thầu hoặc giao thầu trực tiếp - Ký hợp đồng xây dựng với các chủ đầu tư công trình - Trên cơ sở hồ sơ thiết kế và hợp đồng xây dựng đã được ký kết với Công ty đã tổ chức quá trình thi công để tạo ra sản phẩm; Giải quyết các mặt bằng thi công, tổ chức lao độ ng, bố trí máy móc thiết b ị thi công, tổ chức cung ứng vật tư, tiến hành xây dựng và hoàn thiện. - Công trình đã được hoàn thành dưới sự giám sát của chủ đầu tư công trình về mặt kỹ thuật và tiến độ thi công. - Bàn giao công trình và thanh quyết toán hợp đồng xây d ựng với chủ đầu tư. Biểu 01: Quy trình công nghệ sản xuất được thể hiện như sau: Đầu thầu Ký hợp đồng với chủ đầu tư Tổ chức thi công Nghiệm thu kỹ thuật tiến độ thi công với bên A 13 Bàn giao thanh quyết toán vơí công trình bên A
 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trong cùng một thời gian DIC Corp thường phải triển khai thực hiện nhiều hợp đồng khác nhu trên địa bàn xây dựng khác nhau nhằm hoàn thành theo yêu cầu của các chủ đầu tư theo hợp đồng xây d ựng đã ký. Với một năng lực sản xuất nhất định hiện có để thực hiện đồng thời nhiều hợp đồng xây dựng khác nhau Công ty đã tổ chức lao động tại chỗ , nhưng cũng có lúc phải điều lao độ ng từ công trình này đến công trình khác, nhằm đảm bảo công trình được tiến hành đúng tiến độ thi công. 1.3.2. Đặc điểm thị trường. N hư chúng ta đã biết sản phẩm sản xuất ra nhằm thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu thị trường nên yếu tố thị trường có ảnh hưởng rất nhiề u tới việc nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận nói riêng, nâng cao hiệu q ủa sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nói chung. Đối với Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng D ICg trong giai đo ạn này thì yếu tố thị trường càng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. H iện nay, mặc dù ngành nghề kinh doanh của Công ty rất đa dạng nhưng có thể chia thành các loại thị trường sau: - Thị trường xây dựng, thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, môi trường,..... - Thị trường sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, sản phẩm cơ khí và sản phẩm cơ điện kỹ thuật công trình. - Thị trường tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, thiết kế cho các kế hoạch, dự án, công trình và các hợp đồng kinh tế. 14
 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Thị trường kinh doanh - x uất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho xây dựng, máy móc thi công, dây chuyền công nghệ và các thiết bị công nghiệp khác. - Thị trường sản xuất - kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng, các mặt hàng trang trí nội, ngoại thất; kinh doanh xăng dầu. - Thị trường kinh doanh nhà đất. - Thị trường kinh doanh khách sạn, du lịch, vận chuyển hành khách du lịch đường thuỷ, đường bộ. - Thị trường đầu tư tài chính cho các công ty và loại hình doanh nghiệp khác. Ta sẽ điểm qua tình hình của từng loại thị trường, qua đó đánh giá ảnh hưởng của chúng tới việc nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty. Thị trường xây dựng, thi công các công trình - đây là thị trường truyền thố ng của Công ty. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp nặng nói chung và ngành xây dựng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Nhà nước có chính sách tập trung vào ngành xuất khẩu như: Da giầy, may mặc, nông sản (gạo, cà phê, điều…), hải sản… và ít quan tâm phát triển công nghiệp nặng. V ì vậy việc mở rộng thị trường này của Công ty gặp nhiều khó khăn. Mặt khác do nhu cầu thị trường ngày một phức tạp, đ òi hỏi ngày càng cao. Đây cũng là trở ngại mà Công ty cần vượt qua. - Đối với các thị trường sản xuất, chế tạo các sản phẩm : Đây là thị trường mà Nhà nước đang quan tâm, ưu tiên phát triển. Do đó các nhu cầu về sản phẩm xây dựng cũng như phụ tùng máy móc thiết bị đ ể chế biến cũng sẽ tăng theo. Đây là thị trường rất nhiều tiềm năng mà Công ty có thể khai thác, tận dụng.Tuy nhiên đây là những sản phẩm mới của Công ty, chính vì thế các sản phẩm đòi hỏi phải vừa nghiên cứu vừa sản xuất nên cũng gây khá nhiều khó khăn cho Công ty. 15
 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Còn lại là các thị trường về kinh doanh, dịch vụ thương mại khá mới mẻ với công ty. Vì vậy hiệu quả thu được chưa giữ vai trò cao trong doanh thu của công ty, nhưng nó cũng mở ra m ột hướng đi mới hứa hẹn nhiều triển vọ ng trong công cuộc phát triển đưa công ty trở thành công ty đa ngành đa nghề. 1.3.3. Đặc điểm lao động. N hân tố lao động có ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với lao động sản xuất nhìn chung nhân tố này ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh thể hiện qua các điểm như trình độ tay nghề (bậc thợ), kinh nghiệm sản xuất (thâm niên công tác) và thái độ làm việc. Ở Công ty Đ ầu tư Phát triển - X ây dựng - Bộ X ây dựng hiện nay độ i ngũ lao động là một điểm m ạnh, chứa đựng một tiềm năng vô cùng lớn, nếu phát huy tốt sẽ là điểm hết sức quan trọng tác độ ng đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. H iện nay, số lượng cán bộ công nhân viên trong công ty là 705 người. Trong đó: Số kỹ sư, đ ại học: 254 người Số trung cấp kỹ thuật: 21 người Tổng số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty là 217 người. Trong đó có 145 người có trình độ đại học, 35 người có trình độ trung cấp, 37 sơ cấp. Như vậy, số người có trình độ đại học chiếm 66,8%. Số người có trình độ trung cấp chiếm 16,1% tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty. Đây là mộ t tỷ lệ tương đối cao, nó thể hiện ở số cán bộ quản lý có trình độ cao. Điều này tạo điều kiện tốt cho Công ty trong việc điều hành và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần làm tăng lợi nhuận của Công ty. 16
 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Số lao độ ng gián tiếp chiếm 39,2% tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty. Với chức năng chính của Công ty là thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng thì việc có nhiều lao độ ng gián tiếp so với số lao độ ng trực tiếp sẽ ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty nên có biện pháp giảm bớt số lao độ ng gián tiếp này. N ăm 2004 Công ty có 521 công nhân sản xuất với cơ cấu b ậc thợ như sau: Bậc thợ 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6 /7 7 /7 Số thợ 20 34 59 87 176 145 20 x2 + 34x3 + 59x 4 + 87x5 + 176 x6 + 145 x7 Bậc thợ b ình quân =  5,54 521 Số lượng công nhân kỹ thuật, bậc thợ cao trong Công ty chiếm tỷ lệ lớn: Công nhân thợ bậc 5 - 7 là 408 người, chiếm 78,3% tổng số công nhân của Công ty. Công nhân b ậc thợ 3-4 là 93 người, chiếm 17,8% tổng số công nhân của Công ty. Như vậy công nhân bậc thợ 3-7 chiếm 96,1% tổ ng số công nhân của Công ty. Đây là m ột tỷ lệ rất cao góp phần rất quan trọng trong việc tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Với trình độ cán bộ công nhân viên kỹ thuật cao, nếu Công ty biết b ố trí lao động mộ t cách hợp lý thì sẽ góp phần nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty của Công ty. 17
 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PHẦN 2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG DIC. 2.1. Đánh giá kết quả hoạt động chung Công ty trong những năm qua H àng năm trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch được Tổ ng Công ty giao và căn cứ vào tình hình thực tế Công ty đ ã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kịp thời giao kế hoạch sát với khả năng của từng đơn vị xí nghiệp thành viên.Trong quá trình thực hiện nhờ sự chỉ đạo giúp đỡ của Tổ ng Công ty, sự năng động mở rộng mối quan hệ tìm kiếm, khai thác các nguồn việc, đa dạng hóa sản phẩm, duy trì chế độ giao ban, báo cáo thố ng kê nắm bắt sát sao tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị, xí nghiệp từ đó có sự điều tiết tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công việc. Công ty rất chú trọng công tác tiếp thu khoa họ c kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, cải tạo nhà xưởng, từng bước tiếp cận công nghệ m ới, xây dựng quy trình quản lý kỹ thuật, tăng cường quảng bá thương hiệu của Công ty; đặc biệt là việc chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo, bố trí, sắp xếp lại lao động theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp hóa. Do đó sản phẩm của Công ty làm ra luôn tăng về số lượng, đảm bảo về chất lượng, ngày càng có tín nhiệm với khách hàng đồng thời khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Bên cạnh đó hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh, đ ảm bảo đúng các quy định của Nhà nước; Công ty đã và đang từng bước hoàn chỉnh hệ thố ng tài chính kế toán từ Công ty đến các xí nghiệp đảm bảo việc hạch toán thu chi đúng theo quy định. Do đó trong nhiều năm qua Công ty đã đạt được nhiều thành quả nhất định. Công ty đã trúng thầu xây d ựng nhiều công trình có vố n đầu tư lớn. Sau đây là danh sách các hợp đồng có giá trị từ 15 tỷ đồng trở lên được Công ty thực hiện trong vòng 10 năm qua: 18
 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B iểu 02: DS các hợp đồng có giá trị từ 15 tỷ đồ ng được thực hiện trong vòng 10 năm qua: Tổng STT Công trình Tên cơ quan ký HĐ g iá trị Khách sạn Capsaint Jacques Cty ĐTPTXD 1 20 Hệ thống đường nộ i thị xã BR-VT UBND tỉnh BR-VT 2 16 Nâng cấp h ệ thống đường giao thông TP BQLDA tỉnh 3 15 Vũng Tàu Nhà máy gạch men Hoàng Gia NM gạch Hoàng Gia 4 15 Cty PTĐT và KCN 5 Nhà máy Fusheng 18 Nhà máy gạch Terazzo Cty PTĐTXD 6 19 Nhà máy gạch Long Hương Cty PTĐT và KCN 7 17 Cty PTĐTXD 8 Nhà Máy Sanitary-KCN Tuy Hòa 19 Hệ thống nhà hàng, hồ b ơi trên bãi biển Cty PTĐTXD 9 18 Thùy Vân-VT Sở VHTT Vũng Tàu 10 Nhà sáng tác 18 Khách sạn Galaxy 11 19 Cty Liên doanh Galaxy Trường ĐH Quốc gia TP.HCM ĐHQG TP.HCM 12 20 San n ền khu đô thị Chí Linh Cty PTĐTXD 13 26 Hệ thống đường nộ i bộ khu đô thị mới Chí Cty PTĐTXD 14 25 Linh Hệ thống đường nộ i bộ khu đô th ị Chí Linh Cty PTĐTXD 15 21 Hệ thống thoát nước mưa khu đô th ị Chí Cty PTĐTXD 16 16 Linh Hệ thống thoát nước bẩn khu đô th ị Chí Cty P TĐTXD 17 17 Linh Mở rộng căn cứ dịch vụ kỹ thu ật Dầu Khí Ban QLDA cảng PTSC 18 27 Nhà khách trụ sở công an tỉnh Bình Phước 19 15 19
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản