intTypePromotion=1

Luận văn: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
197
lượt xem
63
download

Luận văn: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh. Với mục tiêu phân tích về chi phí, doanh thu và lợi nhuận của công ty qua 3 năm (2006-2008), phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận, đưa ra các giải pháp cụ thể, đặt ra những mục tiêu và hướng đi sắp tới nhằm nâng cao lợi nhuận và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QTKD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: HỒ HỒNG LIÊN NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN MSSV: 4053654 Lớp: Kế toán tổng hợp-K31 Cần Thơ 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian thực hiện, để bài luận văn có thể hoàn thành, bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ, sự đóng góp ý kiến rất nhiều từ các thầy cô và các anh chị trong Công ty. Nay, tôi xin chân thành cảm ơn - Các quí thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, các thầy cô thư viện trường Đại học Cần Thơ, và đặc biệt là giáo viên đã hướng dẫn tôi thực hiện bài luận văn này! - Các anh chị, cô chú trong các phòng ban của Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long đặc biệt là phòng kế toán đã góp ý kiến và hướng dẫn tôi hoàn thành bài luận văn này! Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bài luận văn, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, cũng như những hạn chế về mặt thời gian nên bài luận văn không thể tránh khỏi vẫn còn một vài sai sót. Mong quí thầy cô và các bạn thông cảm! Tôi rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến từ các thầy cô v à các bạn để giúp cho bài luận văn càng được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Cuối cùng, chúc thầy cô và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, học tập tốt và đạt nhiều thành công trong công việc. Ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài luận văn do chính tôi thực hiện, số liệu được thu thập tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long hoàn toàn trung thưc và có sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty. Đề tài không trùng với đề tài nào. Ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày tháng năm 2009 GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên người hướng dẫn: Hồ Hồng Liên Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán Cơ quan công tác: Trường Đại Học Cần Thơ Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Huyền Trân Mã số sinh viên: 4053654 Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Cửu Long – Trà Vinh NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Về hình thức --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN -- http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Nội dung và kết quả đạt được ---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Các nhận xét khác --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Kết luận --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- Cần Thơ, ngày -------- tháng --------- năm 2009 Giáo viên hướng dẫn HỒ HỒNG LIÊN GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày tháng năm 2009 GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU…………………………………………….... … 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI …………………………………………………. 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ………………………………. …. 2 1.2.1 Mục tiêu chung ……………………………………………………… 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………… 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ………………………………………. 3 1.3.1 Không gian nghiên cứu ………………………………………........... 3 1.3.2 Thời gian nghiên cứu ……………………………………………….. 3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………… 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………………. 4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ……………………………………………… 4 2.1.1 Mô hình nghiên cứu ………………………………………………. 4 2.1.2 Khái niệm về lợi nhuận …………………………………………… 5 2.1.3 Các bộ phận cấu thành lợi nhuận …………………………………. 5 2.1.4 Một số chỉ tiêu về lợi nhuận ……………………………………… 6 2.1.4.1 Tổng mức lợi nhuận ……………………………………………. 6 2.1.4.2 Tỉ suất lợi nhuận ……………………………………………. … 7 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đế lợi nhuận ………………………………. 7 2.1.5.1 Chỉ tiêu tuyệt đối ……………………………………………... 7 2.1.5.2 Chỉ tiêu tương đối …………………………………………...... 11 2.1.6 Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận ……………………………. 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………….. 13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu …………………………………….. 13 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu …………………………………… 13 2.2.2.1 Phương pháp so sánh ………………………………………. 13 2.2.2.2 Phương pháp thay thế liên hoàn ……………………………. 14 2.2.2.3 Phương pháp phân tính số chênh lệch ……………………... 15 GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH……………………………….. 16 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY……… 16 3.1.1 Thông tin tổng quan về công ty …………………………………… 16 3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty …………………….. 16 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY …………………………………. 18 3.2.1 Cơ cấu tổ chức ……………………………………………………… 18 3.2.2 Chức năng của các phòng ban ……………………………………… 20 3.2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám Đốc và kế toán Trưởng …… 20 3.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chánh …………………… 21 3.2.2.3 Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh …………………... 22 3.2.2.4 Chức năng nhiệm vụ của phòngkỹ thuật và kiểm nghiệm ……... 23 3.2.2.5 Chức năng nhiệm vụ của nhà máy Đông lạnh …………………... 24 3.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ …………………………………………………. 25 3.4 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT ……………. 25 3.5 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG …… 25 3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ……………………….. 22 3.6.1 Thuận lợi …………………………………………………………… 26 3.6.2 khó khăn ………………………………………………………….. 26 3.7 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ………………… 26 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN ………………………………………………………………. 28 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY ……………………………………………………………. 28 4.1.1 Tình hình biến động doanh thu …………………………………... .. 28 4.1.2 Tình hình biến động chi phí ……………………………………... . . 30 4.1.3 Tình hình biến động lợi nhuận …………………………………… 33 4.1.4 Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận ……………………….. 35 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN ……. 39 4.2.1 Khối lượng hàng hoá tiêu thụ ………………………………………... 39 4.2.1.1 Tình hình tiêu thụ theo các nhóm mặt hàng ……………………… 39 GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh 4.2.1.2 Tình hình tiêu thụ theo phương thức bán nội địa ……………….. 44 4.2.1.3 Tình hình tiêu thụ theo phương thức xuất khẩu ………………….. 44 4.2.1.4 Tình hình doanh thu theo nhóm các mặt hàng …………………… 46 4.2.1.5 Tình hình doanh thu theo phương thức bán hàng nội địa ………… 47 4.2.1.6 Tình hình doanh thu theo phương thức xuất khẩu ………………. 47 4.2.1.7 Phân tích doanh thu, số lượng và giá cả ………………………… 50 4.2.2 Nhân tố giá vốn hàng bán ………………………………………. …. 56 4.2.3 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp …………………. 59 4.2.4 Nhân tố kết cấu hàng hoá tiêu thụ …………………………………. 61 4.3 MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY …………………………………………... 64 CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM LÀM GIẢM CHI PHÍ VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY ……………………………. .. 69 5.1 TĂNG DOANH SỐ BÁN ………………………………………………. 69 5.2 GIẢM CHI PHÍ ……………………………………………………….. 70 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………… 71 6.1 KẾT LUẬN …………………………………………………………….. 72 6.2 KIẾN NGHỊ …………………………………………………………… 73 6.2.1 Đối với Nhà nước ……………………………………………………. 73 6.2.2 Đối với công ty ………………………………………………………. 74 GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Tình hình biến động doanh thu từ năm 2006 - 2008………………. 29 Bảng 2: Biến động chi phí từ năm 2006 - 2008………………………… 32 Bảng 3: Tình hình lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận từ năm 2006 - 2008…... 34 Bảng 4: Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận từ năm 2006 - 2008…………… 36 Bảng 5: Tình hình tiêu thụ theo từng mặt hàng từ năm 2006 - 2008……... 42 Bảng 6: Tình hình tiêu thụ theo hình thức bán nội địa và xuất khẩu từ năm 2006 - 2008……………………………………………………….. 43 Bảng 7: Tình hình doanh thu theo từng mặt hàng từ năm 2006 – 2008………...48 Bảng 8: Tình hình doanh thu theo hình thức bán nội địa và xuất khẩu từ năm 2006 – 2008……………………………………………. 49 Bảng 9: Doanh thu – Số lượng – Giá cả mặt hàng tôm từ năm 2006 – 2008…. 51 Bảng 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của mặt hàng tôm từ năm 2006 – 2008………………………………………………………….. 52 Bảng 11: Doanh thu – Số lượng – Giá cả mặt hàng cá từ năm 2006 – 2008….. 53 Bảng 12: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của mặt hàng cá từ năm 2006 – 2008……… ………………………………………………. 54 Bảng 13: chi phí giá vốn hàng bán từ năm 2006 – 2008…………………. 57 Bảng 14: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp từ năm 2006 – 2008………………………………………………………. 60 Bảng 15: Tỷ suất lãi gộp/doanh thu từ năm 2006 -2008.…………………. 62 Bảng 16: Tỷ suất giá vốn hàng bán các mặt hàng từ năm 2006 – 2008…. . 62 Bảng 17: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2006 – 2008….. . 65 Bảng 18: Tổng kết các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2006 – 2008……………………………………………….67 GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh DANH MỤC HÌNH Trang Sơ đồ1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty …………………………… … 19 Biểu đồ 1: Tình hình Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận………………………. 38 Biểu đồ 2: Tỷ trọng (%) từng mặt hàng tiêu thụ năm 2006…………………… 40 Biểu đồ 3: Tỷ trọng (%) từng mặt hàng tiêu thụ năm 2007……………………. 40 Biểu đồ 4: Tỷ trọng (%) từng mặt hàng tiêu thụ năm 2008 …………………… 40 Biểu đồ 5: Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2006………………….45 Biểu đồ 6: Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2007………………….45 Biểu đồ 7: Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2008………………. 46 GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh CHÚ THÍCH LN: lợi nhuận DT: doanh thu CP: chi phí GVHB: giá vốn hàng bán CPBH: chi phí bán hàng CPQLDN: chi phí quản lý doanh nghiệp GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bùi Văn Trịnh (2006). Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học Cần Thơ. 2. Nguyễn Thị Mỵ, Phan Đức Dũng (2006). Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê. 3. TS. Phạm Văn Được, Đặng Thị kim Cương (2005). Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản tổng hợp TP HCM 4. Website www.fistenet.gov.vn www.vnn.vn GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh GVHD:HỒ HỒNG LIÊN SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Những cải cách kinh tế mạnh mẽ trong gần hai thập kỷ đổi mới vừa qua đã mang lại cho Việt Nam những thành quả bước đầu rất đáng phấn khởi. Việt Nam đã tạo ra được một môi trường kinh tế có tính cạnh tranh và năng động hơn bao giờ hết. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần được khuyến khích phát triển, tạo nên tính hiệu quả trong việc hoạt động các nguồn lực xã hội phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Các quan hệ kinh tế đối ngoại đã trở nên thông thoáng hơn, thu hút được ngày càng nhiều các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu và phát triển thêm một số lĩnh vực hoạt động tạo ra nguồn thu ngoại tệ ngày càng lớn như du lịch dầu thô, xuất khẩu thuỷ sản, xuất khẩu lao động, tiếp nhân kiều hối… Hiện nay, Việt Nam được biết đến như là một đất nước của nông nghiệp. Trong đó ngành ngư nghiệp (đánh bắt và nuôi trồng) là ngành mũi nhọn hàng đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho Việt Nam hàng triệu USD mỗi năm. Khi đó, ngành thủy sản là một trong những ngành đầu tiên tham gia vào câu lạc bộ “tỷ USD” trong nhiều năm và là một trong những ngành tham gia xóa đói giảm nghèo, tạo nên nhiều tỷ phú chân đất trong cả nước. Chính nguồn lợi được thiên nhiên ưu đãi cùng với điều kiện tự nhiên phù hợp với các đối tượng nuôi như cá da trơn, tôm sú đang là nhu cầu của giới sành điệu trên thế giới. Và dĩ nhiên rằng chính phủ tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngành thủy sản vươn cao, bay xa hơn nữa. Chính những thành quả đã đạt được mà việc gia tăng sản lượng xuất khẩu cũng chính là một thách thức không nhỏ cho các nhà chăn nuôi , nhà xuất khẩu về đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khi tiêu thụ trên thế giới. Cũng như nhiều ngành khác, thủy sản không chỉ có thuận lợi, từ khi Việt Nam gia nhập WTO, không dưới mười lần ngành thủy sản phải đối phó với các rào cản kỹ thuật của các nước trên thế giới nhằm cảnh báo hoặc hạn chế kim ngạch xuất khẩu của việt nam. Và trong nền kinh tế thị trường điều tiết của Nhà nước như Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải năng động nắm bắt thị GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -1- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trường để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường về tất cả các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh, là một tế bào trong nền kinh tế với chức năng sản xuất và phân phối sản xuất của chính công ty làm ra. Để bán được nhiều sản phẩm, công ty phải thõa mãn một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng mình. Vì vậy, trong quá trình sản xuất kinh doanh một khi đã làm khách hàng ưa chuộng sản phẩm của công ty, thì công ty tiêu thụ được số lượng sản phẩm đáng kể với giá hợp lý, từ đó thu lợi nhuân cao tạo cơ sở phát triển vững mạnh cho chính công ty. Đồng thời giải quyết được việc làm tại địa phương. Tuy nhiên, lợi nhuận Công ty nhận được trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng chịu nhiều sự ảnh hưởng của các nhân tố như: khối lượng hàng hoá tiêu thụ, giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp…. Lợi nhuận là kết quả quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển tại công ty, đây cũng là vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo lợi nhuận cho công ty, kết hợp với kiến thức học trên lớp em quyết định chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh” làm đề tài cho mình. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Phân tích về chi phí, doanh thu và lợi nhuận của công ty qua 3 năm (2006- 2008)  Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận - Nhân tố khối lượng hàng hoá tiêu thụ - Nhân tố giá vốn hàng bán - Nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. - Kết cấu hàng hoá tiêu thụ GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -2- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận  Đưa ra các giải pháp cụ thể, đặt ra những mục tiêu và hướng đi sắp tới nhằm nâng cao lợi nhuận và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.3.1 Không gian nghiên cứu Tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh. 1.3.2 Thời gian nghiên cứu Số liệu phân tích từ năm 2006 đến năm 2008 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tại công ty nhằm giúp công ty có thể giảm tối đa các nhân tố ảnh hưởng xấu, và phát huy mạnh các nhân tố tạo lợi nhuận cao. GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -3- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với Doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh. Có hiệu quả kinh doanh mới đứng vững trên thương trường, đủ sức cạnh tranh với các Doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích luỹ và mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Phân tích hiệu quả kinh doanh nhằm đánh giá, xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như thế nào, những mục tiêu đặt ra được thực hiện đến đâu, rút ra những tồn tại, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra những biện pháp khắc phục để tận dụng triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng giúp ích cho việc đánh giá chất l ượng, phương hướng kinh doanh, xác định trình tự sắp xếp và thay thế các nhân tố khi tính toán mức độ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, xác định xu hướng và mức độ ảnh hưởng tổng hợp của các nhân tố tích cực và các nhân tố tiêu cực. 2.1.1 Mô hình nghiên cứu Lợi nhuận Doanh thu Chi phí Khối lượng Đơn giá Giá vốn Chi phí Chi phí quản lý hàng bán bán hàng doanh nghiệp Dựa vào mô hình về lợi nhuận ta thấy rõ lợi nhuận phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản là doanh thu và chi phí. Theo biểu thức về lợi nhuận thì lợi nhuận tăng giảm cùng chiều với doanh thu, còn đối với chi phí thì ngược lại.Tuy nhiên doanh thu và chi phí lại phụ thuộc các yếu tố khác như: GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -4- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận - Doanh thu phụ thuộc vào hai yếu tố là khối lượng sản phẩm bán ra và giá bán. Nếu Doanh nghiệp có nhiều sản phẩm thì doanh thu còn phụ thuộc vào cơ cấu sản phẩm bán ra. - Về mặt chi phí thì phụ thuộc vào giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Những yếu tố này có mối quan hệ phụ thuộc với nhau, nếu có yếu tố nào thay đổi sẽ làm cho lợi nhuận thay đổi theo. Để hiểu rõ hơn ta tiến hành phân tích ba biểu thức theo mô hình nghiên cứu  Lợi nhuận Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Biến động của lợi nhuận là hiệu số biến động của doanh thu và biến động của chi phí.  Doanh thu Doanh thu = Khối lượng x Đơn giá Biến động về doanh thu là tích số biến động của khối lượng và đơn giá, ta sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để thấy rõ sự biến động.  Chi phí Chi phí = Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + chi phí quản lý Doanh nghiệp 2.1.2 Khái niệm về lợi nhuận = Trong mỗi thời kỳ khác nhau người ta có những khái niệm khác nhau, từ đó có những cách tính khác nhau về lợi nhuận. Ngày nay, lợi nhuận được hiểu theo một cách đơn giản là khoản tiền dôi ra giữa doanh thu và tổng chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc có thể là phần dôi ra của một hoạt động sau khi đã trừ mọi chi phí cho hoạt động đó. 2.1.3 Các bộ phận cấu thành lợi nhuận - Lợi nhuận hoạt động kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trừ giá thành toàn bộ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ và thuế theo quy định của pháp luật. GVHD:HỒ HỒNG LIÊN -5- SVTH: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN http://www.kinhtehoc.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2