Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ở TP.HCM

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

0
65
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ở TP.HCM là nghiên cứu thực trạng phát triển của công nghiệp chế biến thực phẩm của TP. HCM giai đoạn 2000-2010, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp để phát ngành công nghiệp này. Mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ở TP.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> _________________<br /> <br /> Đinh Thị Bích Liên<br /> <br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH<br /> CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM<br /> Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 201<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC 7VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> _________________<br /> <br /> Đinh Thị Bích Liên<br /> <br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH<br /> CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Ở<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Chuyên ngành : Địa lý học<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 31 95<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC<br /> (Trừ Địa lý tự nhiên)<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. ĐÀM NGUYỄN THÙY DƯƠNG<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn:<br /> - Phòng sau Đại học trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Ban<br /> chủ nhiệm Khoa Địa Lí trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tạo điều kiện<br /> cho tôi được làm luận văn này.<br /> - Tập thể các thầy cô đã tận tình giảng dạy, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm<br /> trong suốt quá trình học tập.<br /> - Đặc biệt cho tôi được gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Đàm Nguyễn<br /> Thùy Dương đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức, đóng góp<br /> nhiều ý kiến giúp tôi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> - Tác giả luận văn cũng xin cám ơn các cơ quan ban ngành:<br /> + Cục Thống Thành phố Hồ Chí Minh<br /> + Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh<br /> + Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh<br /> + Thư viện trường Đại học Sư phạm TP.HCM<br /> + Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM<br /> Và Gia đình và bạn bè đã ủng hộ về vật chất và tinh thần trong suốt<br /> thời gian làm luận văn.<br /> TP.HCM, tháng 03 năm 2012<br /> HVTH: Đinh Thị Bích Liên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các bảng số liệu<br /> Danh mục hình, biểu đồ<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> PHẦN NỘI DUNG .....................................................................................................8<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG<br /> NGHIỆP ......................................................................................................................8<br /> 1.1. Công nghiệp – Phân loại công nghiệp.............................................................. 8<br /> 1.1.1. Khái niệm ...............................................................................................8<br /> 1.1.2. Phân loại .................................................................................................9<br /> 1.2. Công nghiệp chế biến thực phẩm ..................................................................... 9<br /> 1.2.1. Khái niệm ...............................................................................................9<br /> 1.2.2. Phân loại ...............................................................................................11<br /> 1.2.3. Vai trò của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ............................11<br /> 1.2.4. Đặc điểm của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ........................13<br /> 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ..13<br /> 1.2.6. Một vài nét về tình hình phát triển ngành công nghiệp chế biến thực<br /> phẩm Việt Nam ..................................................................................................21<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ<br /> BIẾN THỰC PHẨM TP. HCM ................................................................................26<br /> 2.1. Khái quát chung về TP. HCM ........................................................................ 26<br /> 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đển sự phát triển ngành công nghiệp chế biến thực<br /> phẩm TP. HCM ..................................................................................................... 27<br /> 2.2.1. Vị trí địa lý ...........................................................................................27<br /> 2.2.2. Điều kiện tự nhiên ................................................................................29<br /> 2.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội .....................................................................34<br /> 2.3. Quá trình hình thành và phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm<br /> TP.HCM ................................................................................................................ 40<br /> 2.3.1. Trước năm 1986 ...................................................................................40<br /> 2.3.2. Từ 1986 đến 2000.................................................................................41<br /> 2.4. Vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm TP. HCM43<br /> 2.4.1. Vai trò ...................................................................................................43<br /> <br /> 2.4.2. Đặc điểm...............................................................................................45<br /> 2.5. Tình hình phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của TP. HCM.46<br /> 2.5.1. Giá trị sản xuất .....................................................................................46<br /> 2.5.2. Tốc độ tăng trưởng ...............................................................................51<br /> 2.5.3. Thị trường tiêu thụ................................................................................55<br /> 2.5.4. Trình độ khoa học kĩ thuật công nghệ và trình độ lao động ................57<br /> 2.5.5. Cơ sở sản xuất tham gia ngành công nghiệp chế biến thực phẩm .......58<br /> 2.5.6. Lao động sản xuất tham gia ngành công nghiệp chế biến thực phẩm..63<br /> 2.5.7. Một số ngành công nghiệp chế biến thực phẩm chủ lực của TP.HCM 67<br /> 2.6. Nhận xét chung về ngành CNCBTP trên địa bànTP. HCM........................... 78<br /> 2.6.1. Thuận lợi ..............................................................................................78<br /> 2.6.2. Khó khăn ..............................................................................................79<br /> Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ<br /> BIẾN THỰC PHẨM TP.HCM .................................................................................81<br /> 3.1. Cơ sở đề ra định hướng .................................................................................. 81<br /> 3.1.1. Dựa vào chiến lược phát triển kinh tế TP. HCM giai đoạn 2010 – 2020<br /> ..............................................................................................................81<br /> 3.1.2. Dựa vào chiến lược phát triển công nghiệp TP. HCM giai đoạn 2010 –<br /> 2020 ..............................................................................................................82<br /> 3.2. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của TP.<br /> HCM ......................................................................................................... 83<br /> 3.2.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển ............................................................83<br /> 3.2.2. Định hướng phát triển ..........................................................................85<br /> 3.3. Dự báo tình hình phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm của TP. HCM<br /> đến 2020………………………………………………………………………. ... 91<br /> 3.4. Giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của TP.<br /> HCM………………………………………………………………………….. .... 92<br /> 3.4.1. Giải pháp về quản lý hành chính và quy hoạch nguồn nguyên liệu .....92<br /> 3.4.2. Giải pháp về kĩ thuật, công nghệ ..........................................................93<br /> 3.4.3. Giải pháp về thị trường tiêu thụ ...........................................................95<br /> 3.4.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, tài chính ...............................96<br /> 3.4.5. Phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ................................97<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................100<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................102<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản