intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
105
lượt xem
34
download

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo tỉnh Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu nhằm đi sâu phân tích về tiềm năng và hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo. Đề xuất các định hướng và giải pháp để phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ở Tỉnh Khánh Hòa. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo tỉnh Khánh Hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Hoàng Tấn Tình<br /> <br /> PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ<br /> BIỂN – ĐẢO TỈNH KHÁNH HÒA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Hoàng Tấn Tình<br /> <br /> PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ<br /> BIỂN – ĐẢO TỈNH KHÁNH HÒA<br /> Chuyên ngành: Địa lí học (trừ Địa lí tự nhiên)<br /> Mã số: 60 31 95<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> PGS.TS NGUYỄN KIM HỒNG<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành chương trình cao học và luận văn tốt nghiệp, tác giả đã<br /> nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt thành của quý thầy cô giảng<br /> dạy, thầy giáo hướng dẫn, Khoa Địa lý, Phòng khoa học công nghệ và sau Đại<br /> học, thư viện trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cơ<br /> quan ban ngành tỉnh Khánh Hòa.<br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô Trường Đại học sư<br /> phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình dạy bảo<br /> cho tôi suốt thời gian học tập tại trường.<br /> Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy – PGS.TS Nguyễn Kim Hồng đã<br /> dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành<br /> luận văn tốt ngiệp.<br /> Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Địa lý,<br /> Phòng khoa học công nghệ và sau đại học cũng như thư viện trường đã tạo<br /> thuận lợi và giúp đỡ cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn<br /> này.<br /> Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo và quý anh, chị ở Ủy ban<br /> nhân dân, Cục thống kê, Sở lao động thương binh và xã hội, Sở kế hoạch và đầu<br /> tư, Sở công thương, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở văn hóa thể<br /> thao và du lịch Tỉnh Khánh Hòa đã nhiệt tình cung cấp tài liệu cho tôi viết luận<br /> văn.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn nhưng không thể<br /> tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những góp ý quý báu của quý<br /> thầy cô và các bạn.<br /> Tác giả<br /> Hoàng Tấn Tình<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các bảng, các biểu đồ, sơ đồ và bản đồ<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................10<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ PHÁT TRIỂN TỔNG<br /> HỢP KINH TẾ BIỂN – ĐẢO .............................................................10<br /> 1.1. Cơ sở lý luận chung ............................................................................................... 10<br /> 1.1.1. Biển ..........................................................................................................10<br /> 1.1.2. Vùng ven bờ.............................................................................................12<br /> 1.1.3. Đảo ...........................................................................................................15<br /> 1.1.4. Kinh tế biển – đảo ....................................................................................19<br /> 1.1.5. Phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo .....................................................21<br /> 1.1.6. Vai trò của phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ..................................22<br /> 1.2. Hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ở nước ta và vùng duyên<br /> hải Nam Trung Bộ ................................................................................................. 23<br /> 1.2.1. Hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ở nước ta ...................23<br /> 1.2.2. Hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ở vùng duyên hải Nam<br /> Trung Bộ ............................................................................................................37<br /> Chương 2: TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP<br /> KINH TẾ BIỂN – ĐẢO TỈNH KHÁNH HÒA .................................42<br /> 2.1. Tiềm năng phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ............................................. 42<br /> 2.1.1. Tổng quan về Tỉnh Khánh Hòa ...............................................................42<br /> 2.1.2. Tiềm năng để thực hiện phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ..............48<br /> 2.2. Hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ............................................. 53<br /> 2.2.1. Chính sách phát triển kinh tế biển – đảo .................................................53<br /> 2.2.2. Vấn đề thu hút đầu tư và tổ chức thực hiện .............................................55<br /> 2.2.3. Vấn đề nguồn nhân lực ............................................................................57<br /> 2.2.4. Môi trường sinh thái ................................................................................59<br /> 2.2.5. Thực trạng các ngành kinh tế biển – đảo .................................................61<br /> 2.2.6. Đánh giá chung ........................................................................................73<br /> <br /> Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH<br /> TẾ BIỂN – ĐẢO TỈNH KHÁNH HÒA.............................................76<br /> 3.1. Những cơ sở để xây dựng định hướng và giải pháp .......................................... 76<br /> 3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế biển – đảo Việt Nam đến năm 2020........76<br /> 3.1.2. Cách tiếp cận mới về chiến lược kinh tế biển – đảo Việt Nam ...............80<br /> 3.1.3. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa và định<br /> hướng phát triển kinh tế biển – đảo đến năm 2020 ...........................................84<br /> 3.2. Định hướng phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ........................................... 87<br /> 3.2.1. Định hướng cơ cấu ngành kinh tế biển – đảo ..........................................87<br /> 3.2.2. Định hướng quy hoạch (tổ chức lãnh thổ) kinh tế biển – đảo và vùng ven<br /> biển.....................................................................................................................91<br /> 3.2.3. Định hướng thu hút đầu tư .......................................................................95<br /> 3.2.4. Định hướng phát triển nguồn nhân lực ..................................................100<br /> 3.2.5. Định hướng đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ ........101<br /> 3.3. Giải pháp phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo ............................................. 105<br /> 3.3.1. Tăng cường năng lực quản lý và hoàn thiện hệ thống chính sách .........105<br /> 3.3.2. Tổ chức thực hiện quy hoạch để phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo......114<br /> 3.3.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho kinh tế biển – đảo ........124<br /> 3.3.4. Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ ...........128<br /> 3.3.5. Đẩy mạnh khâu quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến thương mại .................131<br /> 3.3.6. Chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường .....................................................133<br /> 3.3.7. Phát triển tổng hợp kinh tế biển – đảo phải gắn với việc bảo vệ an ninh<br /> quốc phòng vùng biển – đảo ............................................................................136<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................139<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................143<br /> PHỤ LỤC .............................................................................................................144<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản