intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
69
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị. Qua đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị trong những năm tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ĐOÀN THỊ MINH HẢI<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ<br /> <br /> ho<br /> <br /> VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> in<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> h<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> <br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự<br /> hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại<br /> học Kinh tế, Đại học Huế. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài là trung<br /> thực và chưa công bố bất kỳ dưới hình thức nào trước đây. Những số liệu phục vụ<br /> cho việc phân tích, đánh giá được tác giả thu thập trong quá trình nghiên cứu.<br /> Ngoài ra trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu<br /> của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Huế, ngày 6 tháng 4 năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> ho<br /> Đoàn Thị Minh Hải<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> i<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn tới<br /> tất cả các cơ quan và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học<br /> tập và nghiên cứu hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý thầy, cô giáo và các cán bộ công<br /> chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế đã giúp đỡ tôi về mọi<br /> mặt trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Nguyễn Tài Phúc - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, người<br /> <br /> ại<br /> <br /> trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tôi trong suốt thời gian nghiên cứu để hoàn<br /> thành luận văn này.<br /> <br /> ho<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tin tưởng cử<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> tôi tham gia khoá đào tạo thạc sĩ và Ban Quản Lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình thu thập dữ liệu cho luận văn này.<br /> <br /> in<br /> <br /> Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn cùng lớp đã góp ý giúp tôi trong quá trình<br /> <br /> h<br /> <br /> thực hiện luận văn này.<br /> <br /> tê<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Huế, ngày 6 tháng 4 năm 2018<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đoàn Thị Minh Hải<br /> <br /> ii<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: ĐOÀN THỊ MINH HẢI<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC<br /> Tên đề tài: GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU<br /> CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong quá trình hình thành và phát triển, các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị<br /> dần chứng tỏ là một khu công nghiệp năng động, tạo động lực cho việc phát triển<br /> kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho địa<br /> <br /> Đ<br /> <br /> phương. Tuy nhiên, việc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị<br /> <br /> ại<br /> <br /> hiện nay vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kêu gọi đầu tư<br /> <br /> ho<br /> <br /> từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chưa phát huy hết tiềm lực sẵn có; một số dự<br /> án đầu tư vào các KCN tỉnh Quảng Trị như khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá chậm<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> triển khai; nhu cầu về nhà ở cho công nhân để yên tâm sinh sống, lao động lâu dài<br /> rất cao nhưng đến nay những dự án xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công<br /> <br /> in<br /> <br /> nghiệp vẫn chưa được triển khai; thu hút lao động làm việc tuy nhiều nhưng về chất<br /> <br /> h<br /> <br /> lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư. Vì vậy nghiên cứu đề tài:<br /> <br /> ́H<br /> <br /> cấp thiết và quan trọng.<br /> <br /> tê<br /> <br /> “Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị” là hết sức<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> ́<br /> uê<br /> <br /> Luận văn đã sử dụng các phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu;<br /> tổng hợp và xử lý số liệu; phương pháp phân tích số liệu nhằm giải quyết các mục<br /> tiêu nghiên cứu.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và đóng góp luận văn<br /> Kết quả nghiên cứu của luận văn đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và<br /> thực tiễn về khu công nghiệp và hoạt động thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp.<br /> Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh<br /> Quảng Trị giai đoạn 2014-2016. Chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và<br /> nguyên nhân của chúng. Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thu hút<br /> vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị trong những năm tới.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Giải thích<br /> <br /> BQL<br /> <br /> : Ban quản lý<br /> <br /> DN<br /> <br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> : Doanh nghiệp nhà nước<br /> <br /> DNTN<br /> <br /> : Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> FDI<br /> <br /> : Đầu tư nước ngoài<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> : Hội đồng nhân dân<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> : Hội đồng quản trị<br /> <br /> KCN<br /> <br /> : Khu công nghiệp<br /> <br /> KKT<br /> <br /> : Khu kinh tế<br /> <br /> KTXH<br /> <br /> : Kinh tế xã hội<br /> <br /> ại<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> : Quyết định<br /> : Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> in<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Một thành viên<br /> <br /> ̣c k<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> ho<br /> <br /> MTV<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> h<br /> ́H<br /> <br /> tê<br /> ́<br /> uê<br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2