intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
56
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở tổng quan lý luận và thực tiễn, luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> NGUYỄN VĂN PHƯỢNG<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> MÃ SỐ: 8340410<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng, tất cả nguồn số liệu được sử dụng trong phạm vi nội<br /> dung nghiên cứu của đề tài này là trung thực và chưa hề được dùng để bảo vệ một<br /> học vị khoa học nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ<br /> rõ nguồn gốc và mọi sự giúp đỡ cho luận văn đã được gửi lời cảm ơn.<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Quảng Trị, ngày 21 tháng 03 năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Nguyễn Văn Phượng<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế, Phân hiệu<br /> Đại học Huế tại Quảng Trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập,<br /> nghiên cứu để hoàn thành chương trình học của mình.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô giáo trong và ngoài Trường Đại học<br /> Kinh tế Huế đã tham giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên<br /> cứu, đặc biệt là PGS. TS. Trịnh Văn Sơn đã có nhiều thời gian, tình cảm truyền đạt<br /> kinh nghiệm và tận tình giúp đỡ trong quá trình tôi hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tôi xin cảm ơn các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Quảng Trị, các bạn bè đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi và<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> động viên tôi rất nhiều trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> H<br /> <br /> Mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn rằng luận văn sẽ không tránh<br /> <br /> IN<br /> <br /> khỏi những khiếm khuyết. Tôi kính mong Quý thầy, cô giáo, các đồng nghiệp, các cá<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> nhân có quan tâm đến vấn đề này góp ý cho tôi để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân, bạn bè đã luôn<br /> động viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Quảng Trị, ngày 21 tháng 03 năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Nguyễn Văn Phượng<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên : NGUYỄN VĂN PHƯỢNG<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> Niên khóa: 2016 - 2018<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. TRỊNH VĂN SƠN<br /> Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CAM LỘ,<br /> TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Cam Lộ là một huyện bán sơn địa, với hơn ¾ là địa hình trung du miền núi,<br /> trong những năm qua với sự cố gắng của tất cả cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện<br /> nhưng do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách trên địa bàn<br /> nhỏ, nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn còn ít, chủ yếu là từ ngân<br /> sách trung ương hỗ trợ. Do đó, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn<br /> huyện còn nhiều bất cập, chưa được hoàn thiện, ảnh hưởng đến quá trình phát triển<br /> kinh tế xã hội và Chương trình mục tiêu quốc về xây dựng nông thôn mới trên toàn<br /> huyện. Xuất phát từ đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác quản<br /> lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Cam Lộ,<br /> tỉnh Quảng Trị "<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp được sử dụng để thu thập và đánh giá<br /> thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa<br /> bàn huyện. Phương pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp phục vụ cho phân tích định<br /> lượng được sử dụng thông qua khảo sát các đối tượng có liên quan đến công tác<br /> quản lý vốn về các nội dung có liên quan, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm<br /> hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông<br /> thôn trên địa bàn huyện Cam Lộ. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số công cụ như<br /> Excel, SPSS để xử lí số liệu điều tra.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu:<br /> Ngoài các kết quả đánh giá từ các số liệu thứ cấp phân tích thực trạng tình<br /> hình quản lý vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện<br /> trong thời gian qua, đề tài còn đánh giá được một số tiêu chí liên quan đến công tác<br /> quản lý vốn đầu tư thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 40 đối tượng có liên quan.<br /> Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn<br /> thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên<br /> địa bàn huyện Cam Lộ trong tương lai.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ban quản lý dự án<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> Cố định<br /> <br /> CN-XD<br /> <br /> Công nghiệp - xây dựng<br /> <br /> CSHT<br /> <br /> Cơ sở hạ tầng<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> DTNN<br /> <br /> Đầu tư nhà nước<br /> <br /> ĐVHL<br /> <br /> Đơn vị hưởng lợi<br /> <br /> ĐVXL<br /> <br /> Đơn vị xây lắp<br /> <br /> FDI<br /> <br /> Vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngòai<br /> <br /> GDP<br /> <br /> (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> GPMB<br /> <br /> Giải phóng mặt bằng<br /> <br /> GTNT<br /> <br /> Giao thông nông thôn<br /> <br /> GTSX<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> GTVT<br /> <br /> Giao thông Vận tải<br /> <br /> KBNN<br /> <br /> Kho bạc Nhà nước<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> Kinh tế - Xã hội<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> C<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Đ<br /> G<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> NN<br /> <br /> Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ<br /> <br /> N<br /> <br /> NGO<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BQLDA<br /> <br /> Nhà nước<br /> <br /> NN và PTNT<br /> <br /> Nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> ODA<br /> <br /> Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức<br /> <br /> QD<br /> <br /> Quốc doanh<br /> <br /> TDĐT<br /> <br /> Tín dụng đầu tư<br /> <br /> TTCN<br /> <br /> Tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung ương<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2