intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần DINCO

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

0
150
lượt xem
53
download

Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần DINCO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những lý luận cơ bản về đấu thầu, năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng; phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty cổ phần DINCO trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần DINCO trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần DINCO

LỜI CAM ĐOAN<br /> Trong quá trình thu thập số liệu và làm luận văn này, tôi xin cam đoan số liệu<br /> và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa hề sử dụng để<br /> viết báo cáo một học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan các thông tin được cập nhật và trích dẫn trong luận văn này<br /> đã được sự cho phép và tạo điều kiện giúp đỡ của tất cả các cơ quan liên quan và đã<br /> được chỉ rõ nguồn trích dẫn.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Huế, năm 2014<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Ngô Thiện Lợi<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, tác giả luôn nhận được sự<br /> quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô giáo, các bạn bè và người thân. Nhân dịp này tác<br /> giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo giảng dạy trường Đại học Kinh tế<br /> Huế, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần DINCO, các phòng ban, các đồng nghiệp đã<br /> tạo điều kiện giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Nguyễn<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Khắc Hoàn người trực tiếp hướng dẫn luận văn đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi<br /> <br /> U<br /> <br /> trong quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Để hoàn thành luận văn này bản thân tác giả đã nỗ lực hết sức để có kết quả<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> tốt nhất, nhưng khả năng và thời gian còn có hạn nên luận văn không thể tránh khỏi<br /> những thiếu sót. Vậy, tác giả rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ bảo, góp ý tận<br /> <br /> H<br /> <br /> tình của các nhà khoa học, các quý thầy, cô giáo và các bạn bè để ngày càng nâng<br /> <br /> IN<br /> <br /> cao hơn kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho công việc.<br /> <br /> K<br /> <br /> Một lần nữa xin chân thành cảm ơn<br /> <br /> Huế, năm 2014<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Ngô Thiện Lợi<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên:<br /> <br /> Ngô Thiện Lợi<br /> <br /> Chuyên ngành:<br /> <br /> Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Niên khóa:<br /> <br /> 2012 - 2014<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn<br /> Tên đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ<br /> phần DINCO<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Ngày nay, đấu thầu được áp dụng trên nhiều lĩnh vực nhưng nhiều nhất vẫn là trong<br /> <br /> U<br /> <br /> lĩnh vực xây dựng công trình. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phương thức đấu thầu<br /> <br /> ́H<br /> <br /> trong lĩnh vực xây dựng có vai trò to lớn đối với chủ đầu tư, nhà thầu và nhà nước.<br /> Trong những năm qua, Công ty Cổ phần DINCO đã tham gia đấu thầu và giành được<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> một số công trình lớn, có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay khi thị<br /> trường xây dựng đang sôi động và cạnh tranh quyết liệt bởi các yếu tố như: xu thế hội nhập<br /> <br /> H<br /> <br /> nên nhiều doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều, các doanh nghiệp xây dựng<br /> <br /> IN<br /> <br /> trong nước ngày càng phát triển mạnh; luật đấu thầu có hiệu lực, hình thức đấu thầu rộng rãi<br /> gần như áp dụng cho tất cả các gói thầu<br /> <br /> K<br /> <br /> Từ cách đặt vấn đề đó, tôi chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> thầu xây dựng của Công ty Cổ phần DINCO” làm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh.<br /> <br /> O<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp: phương<br /> pháp tổng hợp tài liệu, thông tin lý luận; phương pháp thống kê mô tả, phân tích dữ liệu;<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> phương pháp so sánh; phương pháp chuyên gia, chuyên khảo.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn<br /> Luận văn đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản mang tính khoa học về đấu thầu,<br /> <br /> năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của doanh nghiệp.<br /> Trên cơ sở nhận thức về tính cần thiết của cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng, luận<br /> văn phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần<br /> DINCO, chỉ ra những vấn đề tồn tại trong năng lực làm ảnh hưởng tới kết quả cạnh tranh trong<br /> đấu thầu của Công ty.<br /> Từ đó, luận văn đề xuất các nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh<br /> tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần DINCO.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> ĐT<br /> <br /> Đấu thầu<br /> <br /> ĐTXD<br /> <br /> Đầu tư xây dựng<br /> <br /> HSMT<br /> <br /> Hồ sơ mời thầu<br /> <br /> HSDT<br /> <br /> Hồ sơ dự thầu<br /> <br /> MTV<br /> <br /> Một thành viên<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban Nhân dân<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CP<br /> <br /> Xây dựng<br /> <br /> IN<br /> <br /> XD<br /> <br /> Xây dựng Công trình<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> XDCT<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1 : Quá trình cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng .......................................23<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức quản lý ..........................................................................46<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản