intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của mưa axít đến hệ sinh thái nông nghiệp ở tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
27
lượt xem
2
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của mưa axít đến hệ sinh thái nông nghiệp ở tỉnh Hòa Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung luận án nghiên cứu về hiện trạng và tải lượng lắng đọng axít ở tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu ảnh hưởng của mưa axít đến hệ sinh thái nông nghiệp tại tỉnh Hòa Bình. Đề xuất một số giải pháp hạn chế sự ảnh hưởng của mưa axít tới hệ sinh thái nông nghiệp tại địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của mưa axít đến hệ sinh thái nông nghiệp ở tỉnh Hòa Bình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> Trần Minh Tiến<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA<br /> MƯA AXÍT ĐẾN HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÒA BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> Trần Minh Tiến<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG<br /> CỦA MƯA AXÍT ĐẾN HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÒA BÌNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Khoa học môi trường<br /> Mã số: 60440301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ THU HÀ<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của<br /> mình tới TS. Phạm Thị Thu Hà - Giảng viên Bộ môn Sinh Thái Môi Trường. Cô đã<br /> hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và giúp đỡ em trong suốt thời gian làm luận văn.<br /> Em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong khoa Môi<br /> Trường và đặc biệt các thầy cô trong Bộ môn Sinh Thái Môi Trường – Trường Đại<br /> học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã dẫn dắt, truyền thụ cho em<br /> những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập tại trường<br /> Đồng thời em cũng xin cảm ơn các cán bộ công tác tại Uỷ ban nhân dân tỉnh<br /> Hòa Bình, Sở Tài nguyên và Môi trưởng Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông<br /> thôn Tỉnh cùng các Phòng Tài nguyên và Môi trường tại các huyện Yên Thủy, Lạc<br /> Sơn, thành phố Hòa Bình đã nhiệt tình cung cấp các tài liệu và số liệu có liên quan<br /> tới vấn đề nghiên cứu để em có thể hoàn thành luận văn này.<br /> Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã luôn ủng hộ, động<br /> viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong thời gian làm luận văn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> <br /> Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017<br /> Học viên<br /> <br /> Trần Minh Tiến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................. i<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................. ii<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. iii<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................3<br /> 1.1. Tổng quan về mưa axít .........................................................................................3<br /> 1.1.1. Một số khái niệm về mưa axít: ..........................................................................3<br /> 1.1.2. Nguyên nhân của hiện tượng mưa axít .............................................................4<br /> 1.1.3. Cơ chế hình thành mưa axít ..............................................................................5<br /> 1.1.4. Những ảnh hưởng của mưa axít ........................................................................6<br /> 1.2. Tổng quan về hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) ..............................................7<br /> 1.2.1. Khái niệm về hệ sinh thái nông nghiệp .............................................................7<br /> 1.2.2. Đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp ............................................................8<br /> 1.2.3. Tổ chức của hệ sinh thái nông nghiệp...............................................................8<br /> 1.3. Các nghiên cứu về hiện trạng và ảnh hưởng của mưa axít tới hệ sinh thái nông<br /> nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam .............................................................................9<br /> 1.3.1. Trên thế giới ......................................................................................................9<br /> 1.3.2. Tại Việt Nam ...................................................................................................12<br /> 1.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu ..........................................................................14<br /> 1.4.1. Tỉnh Hòa Bình ................................................................................................14<br /> 1.4.2. Thành phố Hòa Bình .......................................................................................19<br /> 1.4.3. Huyện Yên Thủy .............................................................................................19<br /> 1.4.4. Huyện Lạc Sơn ................................................................................................20<br /> CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................22<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................22<br /> 2.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................22<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................22<br /> 2.3.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu, số liệu thứ cấp ...........22<br /> <br /> 2.3.2. Phương pháp điều tra thực địa ........................................................................22<br /> 2.3.3. Phương pháp tính toán các đặc trưng mưa axít ..............................................23<br /> 2.3.4. Phương pháp tiếp cận bằng mô hình DPSIR ..................................................25<br /> 2.3.5. Phương pháp Delphi........................................................................................26<br /> CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................28<br /> 3.1. Hiện trạng mưa axít vùng nghiên cứu ................................................................28<br /> 3.1.1. Tần suất xuất hiện mưa axít ............................................................................28<br /> 3.1.2. Nồng độ các ion chính trong nước mưa ..........................................................30<br /> 3.1.3. Sự biến đổi ion theo mùa ................................................................................33<br /> 3.1.4. Đánh giá các thành phần làm thay đổi giá trị pH của nước mưa ....................34<br /> 3.1.5. Đánh giá tải lượng lắng đọng axít tại vùng nghiên cứu ..................................37<br /> 3.2. Hiện trạng hệ sinh thái nông nghiệp tỉnh Hòa Bình...........................................46<br /> 3.2.1. Diện tích hệ sinh thái nông nghiệp (hệ thống trồng trọt) ................................46<br /> 3.2.2. Cơ cấu cây trồng .............................................................................................49<br /> 3.2.3. Sản lượng cây trồng ........................................................................................50<br /> 3.3. Ảnh hưởng của mưa axít đến hệ sinh thái nông nghiệp vùng nghiên cứu .........52<br /> 3.3.1. Phân tích kết quả phiếu điều tra bằng tại huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, thành<br /> phố Hòa Bình………………..………………………………………………….….52<br /> 3.3.2. Đánh giá chung về ảnh hưởng của mưa axít đến hệ sinh thái nông nghiệp tại<br /> thành phố Hòa Bình và các huyện Yên Thủy, Lạc Sơn ............................................66<br /> 3.4. Đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của mưa axít đến hệ sinh thái nông<br /> nghiệp ........................................................................................................................67<br /> 3.4.1. Giải pháp giảm thiểu sự phát thải các chất khí gây lắng đọng axít ................67<br /> 3.4.2. Đề xuất giải pháp thích ứng cho hệ sinh thái nông nghiệp trước ảnh hưởng<br /> của mưa axít ..............................................................................................................69<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................71<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................73<br /> PHỤ LỤC .................................................................................................................76<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản