intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai hệ thống ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần tập đoàn Chè Tân cương Hòa Bình

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
31
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai hệ thống ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần tập đoàn Chè Tân cương Hòa Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở phương pháp luận về quản lý chất lượng và HTQLCL, Nghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai HTQLCL tại Công ty cổ phần tập đoàn chè Tân cương Hòa Bình; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc triển khai HTQLCL tại Công ty cổ phần tập đoàn chè Tân cương Hòa Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai hệ thống ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần tập đoàn Chè Tân cương Hòa Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------<br /> <br /> VŨ ĐÌNH LÂN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG<br /> ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN TẬP ĐOÀN CHÈ<br /> TÂN CƯƠNG HOÀ BÌNH<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA H ỌC<br /> THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. TS. LÊ HIẾU HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội - Khoá 2011A<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ cái viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình vẽ, biểu đồ<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1.Lý do lựa chọn đề tài<br /> 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> 3.Phương pháp nghiên cứu<br /> 4. Kết cấu của luận văn<br /> Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng và hệ<br /> thống quản lý chất lượng ISO 9000: 2008<br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản<br /> 1.2. Một số khái niệm về chất lượng trước đây<br /> 1.3. Khái niệm chất lượng theo ISO 9000<br /> 1.4. Quản lý chất lượng (Quality Management)<br /> 1.5. Các công cụ quản lý chất lượng<br /> 1.5.1. Phiếu kiểm tra (Check sheet)<br /> 1.5.2. Biểu đồ tần suất (Histogram)<br /> 1.5.3. Biểu đồ Pareto (Pareto charts)<br /> 1.5.4. Sơ đồ dòng chảy (Flow charts)<br /> 1.5.5. Biểu đồ kiểm soát (Control charts)<br /> 1.5.6. Sơ đồ nhân quả (Cause and effect/ Fishbone diagram)<br /> 1.5.7. Biểu đồ tán xạ (Scatter diagram)<br /> 1.6. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng<br /> 1.7. Các phương pháp chủ yếu của quản lý chất lượng<br /> 1.7.1. Kiểm tra chất lượng<br /> 1.7.2. Kiểm soát chất lượng<br /> 1.7.3. Kiểm soát chất lượng toàn diện<br /> 1.7.4. Quản lý chất lượng toàn diện<br /> 1.8. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000<br /> 1.8.1. Phiên bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 qua các thời kỳ<br /> 1.8.2. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008<br /> 1.8.3. Nguyên tắc của ISO 9001: 2008<br /> 1.8.4. Đối tượng và các trường hợp triển khai<br /> 1.8.5. Vai trò và lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2008<br /> <br /> Vũ Đình Lân<br /> <br /> 1<br /> <br /> Trang<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 10<br /> 12<br /> 13<br /> 13<br /> 14<br /> 14<br /> 15<br /> 18<br /> 22<br /> 23<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 28<br /> 29<br /> 29<br /> 29<br /> 30<br /> 30<br /> 31<br /> 31<br /> 34<br /> 35<br /> 37<br /> 37<br /> <br /> MSHV: CA110438<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội - Khoá 2011A<br /> <br /> 1.8.5.1. Vai trò<br /> 1.8.5.2. Lợi ích<br /> 1.8.6. Triển khai ISO 9001: 2008 trong Công ty<br /> 1.8.6.1. Phương pháp triển khai hệ thống ISO 9001: 2008 và các<br /> điều khoản<br /> 1.8.6.2. Trình tự triển khai HTQLCL ISO 9000<br /> 1.8.7. Mục đích, sự cần thiết của việc triển khai ISO 9001: 2008<br /> 1.8.7.1. Mục đích của việc áp dụng<br /> 1.8.4.2. Sự cần thiết của việc áp dụng<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG I<br /> Chương II: Phân tích quá trình xây dựng, triển khai hệ thống quản lý<br /> chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty cổ<br /> phần tập đoàn chè Tân cương Hoà Bình<br /> 2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần tập đoàn chè Tân cương Hoà Bình<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển<br /> 2.1.2. Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức<br /> 2.2. Tình hình hoạt động của Công ty trước khi triển khai xây dựng<br /> HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008<br /> 2.2.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động SXKD trước khi triển<br /> khai xây dựng HTQLCL ISO 9001: 2008<br /> 2.2.2. Những tồn tại trong hoạt động SXKD<br /> 2.3. Quá trình xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại<br /> Công ty<br /> 2.3.1. Lý do và mục đích của việc áp dụng ISO 9001: 2008 tại Công ty<br /> 2.3.1.1. Công tác chuẩn bị và quyết tâm của Lãnh đạo Công ty<br /> 2.3.1.2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án ISO 9001: 2008<br /> 2.3.1.3. Đánh giá thực trạng của đơn vị và lựa chọn đơn vị tư vấn<br /> 2.3.1.4 . Đào tạo và lập văn bản hệ thống chất lượng ISO 9001: 2008<br /> 2.3.2. Áp dụng hệ thống văn bản<br /> 2.3.2.1. Đánh giá nội bộ và hoàn thiện hệ thống<br /> 2.3.2.2. Đánh giá chứng nhận<br /> 2.3.2.3. Duy trì hệ thống chất lượng chứng nhận<br /> 2.4. Công tác tổ chức thực hiện và Chi phí thực hiện dự án xây dựng<br /> HTQLCL ISO 9001: 2008 tại Công ty<br /> 2.4.1. Công tác tổ chức thực hiện<br /> 2.4.2. Chi phí xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008<br /> 2.5. Kết quả việc áp dụng hệ thống QLCL ISO 9000: 2008 tại Công ty cổ<br /> phần tập đoàn chè Tân cương Hoà Bình .<br /> 2.5.1. Đánh giá trong nội bộ cơ quan<br /> Vũ Đình Lân<br /> <br /> 2<br /> <br /> 37<br /> 37<br /> 38<br /> 38<br /> 39<br /> 41<br /> 41<br /> 41<br /> 43<br /> 44<br /> 44<br /> 44<br /> 47<br /> 48<br /> 52<br /> 52<br /> 55<br /> 56<br /> 56<br /> 58<br /> 61<br /> 63<br /> 65<br /> 73<br /> 74<br /> 74<br /> 75<br /> 76<br /> 76<br /> 77<br /> 78<br /> 78<br /> <br /> MSHV: CA110438<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội - Khoá 2011A<br /> <br /> 2.5.1.1. Phương pháp thực hiện<br /> 2.5.1.2. Kết quả<br /> 2.5.2. Đánh giá của khách hàng về hiệu quả sau khi triển khai<br /> HTQLCL ISO 9001: 2008 tại Công ty<br /> 2.5.2.1. Phương thức thực hiện<br /> 2.5.2.2. Kết quả<br /> 2.5.3. Hiệu lực của việc triển khai các tài liệu HTQLCL<br /> 2.5.4. Hiệu quả của việc triển khai HTQLCL tại Công ty<br /> 2.5.5. Một số các yếu tố thành công và n g ăn c ản v i ệ c á p<br /> d ụ n g HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty<br /> 2.5.5.1. Những yếu tố thành công<br /> 2.5.5.1.1. Sự cam kết của lãnh đạo<br /> 2.5.5.1.2. Sự cam kết, nhận thức của nhân viên<br /> 2.5.5.1.3. Hệ thống quản lý chất lượng hiện tại<br /> 2.5.5.1.4. Kỹ năng xây dựng quy trình tốt, nhờ đó hệ<br /> thống tài liệu phù hợp với thực tiễn SXKD,<br /> dễ thực hiện, tuân thủ<br /> 2.5.5.1.5. Vai trò của QMR<br /> 2.5.5.1.6. Chính sách khen thưởng, đãi ngộ<br /> 2.5.5.2. Những yếu tố cản trở, việc triển khai áp dụng ISO<br /> 9001:2008 của Công ty<br /> 2.5.5.2.1. Lãnh đạo Công ty xác định sai mục đích<br /> 2.5.5.2.2. Khó khăn về kinh phí để duy trì cải tiến<br /> HTQLCL ISO 9001: 2008<br /> 2.5.5.2.3. Thiếu kỹ năng xây dựng văn bản<br /> <br /> 78<br /> 78<br /> <br /> 2.5.5.2.4. Vai trò của đơn vị tư vấn<br /> 2.5.5.2.5. Chính sách khen thưởng chưa kịp thời<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG II<br /> Chương III: Đề xuất một số giải pháp để phát huy hiệu quả việc triển<br /> khai HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008<br /> 3.1. Định hướng phát triển của Công ty<br /> 3.1.1. Kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới<br /> 3.1.2. Giải pháp thực hiện để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty<br /> 3.1.3. Giải pháp đầu tư máy móc dây chuyền thiết bị<br /> 3.1.4. Các giải pháp giám sát theo dõi khen thưởng và kỷ luật của<br /> Công ty cổ phần tập đoàn chè Tân cương Hoà Bình<br /> 3.1.4.1. Tổ chức hội nghị người lao động, tham gia kiểm tra,<br /> giám sát thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn<br /> <br /> 94<br /> 94<br /> 95<br /> <br /> 3.1.4.2. Về kỷ luật lao động<br /> Vũ Đình Lân<br /> <br /> 81<br /> 81<br /> 82<br /> 83<br /> 83<br /> 84<br /> 84<br /> 84<br /> 85<br /> 87<br /> 88<br /> 89<br /> 90<br /> 91<br /> 91<br /> 92<br /> 93<br /> <br /> 96<br /> 96<br /> 96<br /> 96<br /> 98<br /> 99<br /> 99<br /> 99<br /> <br /> 3<br /> <br /> MSHV: CA110438<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Trường ĐHBK Hà Nội - Khoá 2011A<br /> <br /> 3.1.4.3. Về khen thưởng<br /> 3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì hoàn thiện hệ thống và nâng<br /> cao hiệu quả triển khai HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại<br /> Công ty<br /> 3.2.1. Giải pháp 1: Tăng cường cam kết của Ban Giám đốc và CBCNV duy trì hoàn thiện hệ thống và nâng cao hiệu quả triển<br /> khai HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của Công ty<br /> 3.2.1.1. Cơ sở lý luận của giải pháp<br /> 3.2.1.2. Nội dung của giải pháp<br /> 3.2.1.3. Hiệu quả của giải pháp<br /> 3.2.2. Giải pháp 2: Đào tạo, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm<br /> CB-CNV của Công ty<br /> 3.2.2.1. Cơ sở lý luận của giải pháp<br /> 3.3.2.2. Nội dung của giải pháp<br /> 3.2.3. Giải pháp 3: Sử dụng một số công cụ thống kê trong việc phân<br /> tích sửa đổi hệ thống, văn bản<br /> 3.2.3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của giải pháp<br /> 3.2.3.2. Nội dung thực hiện giải pháp<br /> 3.2.4. Giải pháp 4: Xây dựng nhóm chất lượng tại các phòng, các bộ phận<br /> 3.2.4.1. Mục đích của giải pháp<br /> 3.2.4.2. Thực hiện giải pháp<br /> 3.2.4.3. Điều kiện để triển khai giải pháp<br /> 3.2.5. Giải pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý<br /> 3.2.5.1. Cơ sở lý luận và thực tế của giải pháp<br /> 3.2.5.2. Nội dung của giải pháp<br /> 3.2.5.3. Điều kiện để triển khai giải pháp<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG III<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> Phụ lục 01: Chính sách chất lượng<br /> Phụ lục 02: Phiếu điều tra về quá trình triển khai hệ thống QLCL theo tiêu<br /> chuẩn ISO 9001: 2008<br /> Phụ lục 03: Phiếu điều tra sau quá trình triển khai hệ thống QLCL theo<br /> tiêu chuẩn ISO 9001: 2008<br /> Phụ lục 04: Bảng tổng hợp về kết quả khảo sát hệ thống ISO 9001: 2008<br /> tại công ty<br /> <br /> Vũ Đình Lân<br /> <br /> 4<br /> <br /> 100<br /> 100<br /> <br /> 100<br /> 100<br /> 103<br /> 104<br /> 105<br /> 105<br /> 105<br /> 110<br /> 110<br /> 110<br /> 111<br /> 111<br /> 112<br /> 114<br /> 115<br /> 115<br /> 116<br /> 118<br /> 119<br /> 120<br /> 122<br /> 124<br /> 125<br /> 128<br /> 131<br /> <br /> MSHV: CA110438<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản