intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

13
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Phát triển cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh" nhằm hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển cho vay KHDN của NHTM. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHDN tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh từ đó xác định được nguyên nhân, hạn chế và kết quả đạt được. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ------------------------- NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2021
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ------------------------- NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 8340201 Luận văn thạc sĩ kinh tế Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Ngọc Diệp Hà Nội, Năm 2021
 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được bảo vệ bởi học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc. Đồng thời tôi xin cam đoan rằng trong quá trình thực hiện đề tài này tôi luôn chấp hành đúng mọi quy định của nơi thực tập. Hà Nội, ngày.......tháng.......năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Mai Hương
 4. ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực tập tốt nghiệp vừa qua, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể để tôi hoàn thành luạn văn này. Với lòng cảm ơn chân thành, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Khoa Sau Đại Học, Trường Đại học Thương Mại; cảm ơn các thầy cô giáo đã truyền đạt cho tôi những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt quá trình rèn luyện và học tập tại Trường Đại học Thương Mại. Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cô giáo TS. Vũ Ngọc Diệp đã dành thời gian trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho tôi hoàn thành quá trình nghiên cứu đề tài này. Qua đây tôi xin cảm ơn Giám đốc cùng toàn thể cán bộ cơ quan Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Ninh trong thời gian thực tế nghiên cứu đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tiếp cận và thu thập những thông tin cần thiết cho đề tài. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã động viên và giúp đỡ về mặt vật chất, tinh thần trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Trong quá trình nghiên cứu vì nhiều lý do chủ quan, khách quan, luận văn không tránh khỏi những sai sót, hạn chế. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày.......tháng ......năm 2021 Người cảm ơn Nguyễn Thị Mai Hương
 5. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................................. i LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................... ii MỤC LỤC .........................................................................................................................iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................. vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU.......................................................................... viii LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài ...........................................................................................................1 2. Tổng quan nghiên cứu đề tài ......................................................................................2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................5 5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................5 6. Kết cấu bài luận văn thạc sĩ........................................................................................7 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NG ÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...............................................8 1.1. Tổng quan về cho vay doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại .........8 1.1.1. Khái niệm cho vay khách hàng doanh nghi ệp của các NHTM ....................8 1.1.2. Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng doanh nghi ệp của các NHTM ..9 1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghi ệp của các NHTM . ................................................................................................................................... 10 1.1.4. Các hình thức cho vay khách hàng doanh nghi ệp của các NHTM ........ 11 1.1.5. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghi ệp của các NHTM .................. 14 1.2. Phát triển cho vay doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại............. 16 1.2.1. Khái niệm phát triển cho vay khách hàng doanh nghi ệp của các NHTM... ................................................................................................................................... 16 1.2.2. Sự cần thiết phát triển cho vay khách hàng doanh nghi ệp của các NHTM ................................................................................................................................... 17 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển cho vay khách hàng doanh nghi ệp của các NHTM ................................................................................................................ 18
 6. iv 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển cho vay doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại .................................................................................................. 21 1.3.1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng thuộc về bản thân Ngân hàng ........................... 21 1.3.2. Các nhân tố từ phía doanh nghiệp................................................................... 23 1.3.3. Nhân tố khách quan ............................................................................................ 23 1.4. Kinh nghiệm phát triển cho vay doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại của một số ngân hàng thương mại trong nước và bài học kinh nghiệm đối với NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh .......................................................... 24 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH ........................................ 27 2.1. Khái quát về NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh............................... 27 2.1.1. Lịch sử quá trình hình thành và phát tri ển của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ...................................................................................................... 27 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh B ắc Ninh .................. 27 2.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020 ..................................................................................... 30 2.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh .............................................................................................................................. 36 2.2.1. Chính sách cho vay doanh nghi ệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ................................................................................................................................... 36 2.2.2. Quy trình cho vay doanh nghi ệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ................................................................................................................................... 37 2.2.3. Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ........................................................................................................................... 40 2.2.4. Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh thông qua ý kiến khách hàng ............................................................ 41 2.3. Thực trạng tình hình phát tri ển cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh B ắc Ninh ............................................................................................... 50
 7. v 2.3.1. Quy mô khách hành trong cho vay doanh nghi ệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ...................................................................................................... 50 2.3.2. Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ...................................................................................................... 51 2.3.3. Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ........................................................................................................................... 52 2.3.4. Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay doanh nghi ệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ................................................................................................................... 56 2.3.5. Thu từ hoạt động cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ................................................................................................................... 58 2.4. Đánh giá chung về phát triển cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh B ắc Ninh ............................................................................................... 59 2.4.1. Những kết quả đạt được..................................................................................... 59 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 61 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH ................................................. 66 3.1. Định hướng triển cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ................................................................................................................... 66 3.2. Giải pháp triển cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ........................................................................................................................... 68 3.2.1. Tăng cường thực hiện các giải pháp Marketing ........................................... 68 3.2.2. Cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục vay vốn ......................................... 73 3.2.3. Đa dạng hóa phương thức vay và tài sản đảm bảo ...................................... 74 3.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định ........................................................... 76 3.2.5. Phân tán rủi ro trong cho vay khách hàng doanh nghi ệp .......................... 77 3.2.6. Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin............................................. 79 3.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.............................................................. 79 3.2.8. Tiếp tục làm tốt công tác khoán tài chính đến từng CBTD ....................... 82 3.3. Một số kiến nghị .................................................................................................... 82
 8. vi 3.3.1. Kiến nghị với Hội sở chính NHNo & PTNT .................................................. 82 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước................................................................ 83 3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ .................................................................................... 85 KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 9. vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán bộ Tín dụng CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ KH Khách hàng KHDN Khách hàng Doanh nghiệp LSCV Lãi suất cho vay NĐ-CP Nghị định- Chính phủ NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNo & PTNT Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn NHNN Ngân hàng Nhà nước SPDV Sản phẩm dịch vụ SXKD Sản xuất kinh doanh TCT Tổng công ty TCTD Tổ chức tín dụng VN Việt Nam WTO Tổ chức kinh tế thế giới
 10. viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức của NHNo & PTNT chi nhánh Bắc Ninh ..................... 28 Bảng 2.1. Tổng vốn huy động của chi nhánh giai đoạn năm 2018-2020 .................. 30 Bảng 2.2. Hoạt động cho vay theo đối tượng của chi nhánh giai đoạn 2018-2020 . 31 Bảng 2.3. Hoạt động cho vay theo kỳ hạn của chi nhánh giai đoạn năm .................. 32 2018 -2020 ......................................................................................................................... 32 Biểu đồ 2.1: Thu từ hoạt động dịch vụ cả ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 2018-2020 ........................................................................................................ 33 Bảng 2.4: Cơ cấu thu từ hoạt động dịch vụ của chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ................ 34 2018-2020 .......................................................................................................................... 34 Bảng 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đo ạn năm 2018-2020 ......................... 35 Sơ đồ 2.2. Quy trình cho vay t ại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh ............ 39 Bảng 2.6. Số lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của một số NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020 .................................................................................................. 41 Bảng 2.7. Kết quả khảo sát về thái độ phục vụ của nhân viên NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Ninh ................................................................................................................ 42 Bảng 2.8. Kết quả điều tra về chất lượng phục vụ của nhân viên NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Ninh ................................................................................................................ 43 Bảng 2.9. Thống kê thời gian nhân viên Ngân hàng báo trước cho khách hàng khi sai hẹn ................................................................................................................................ 45 Bảng 2.10. Kết quả khảo sát về Thời gian giải quyết hồ sơ........................................ 45 Biểu đồ 2.2: Thời gian giải quyết hồ sơ......................................................................... 46 Bảng 2.11. Đánh giá c ủa khách hàng về thời gian giải quyết hồ sơ .......................... 46 Biểu đồ 2.3: Đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ............................................................. 47 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ khách hàng giới thiệu dịch vụ cho vay .......................................... 48 Bảng 2.12. Mức độ hài lòng của khách hàng ................................................................ 48 Bảng 2.13: Số lượng doanh nghiệp vay vốn tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh - giai đoạn 2018 – 2020.......................................................................................... 50
 11. ix Bảng 2.14: Dư nợ khách hàng doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh - giai đoạn 2018 – 2020.......................................................................................... 51 Bảng 2.15: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp theo thời gian tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh - giai đoạn 2018 – 2020 ............................................ 52 Bảng 2.16: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp theo tài sản đảm bảo tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh - giai đoạn 2018 – 2020 ....................................... 54 Bảng 2.17: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp theo lĩnh vực vay tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh - giai đoạn 2018 – 2020 ............................................ 55 Bảng 2.18: Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh - giai đoạn 2018 – 2020 ............................................ 56 Bảng 2.19: Hiệu quả trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh - giai đoạn 2018 – 2020 ........................................................ 58
 12. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế nước ta đã không ngừng lớn mạnh trong thập kỷ qua, dần khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trong khu vực cũng như trên thế giới. Trong xu thế toàn cầu hóa, thực hiện nền kinh tế chuyển đổi, các doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Đối với ngân hàng, doanh nghiệp là đối tượng khách hàng mang lại nhiều tiềm năng về doanh thu từ hoạt động cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Một trong những trở ngại là khả năng tiếp cận, thu hút các nguồn vốn bên ngoài gặp khó khăn, đặc biệt là với nguồn vốn vay ngân hàng do nhiều nguyên nhân như thiếu tài sản bảo đảm, hồ sơ vay vốn chưa đáp ứng tiêu chuẩn… Không chỉ là một nguồn thu đáng kể về thuế cho ngân sách nhà nước, các DN còn là chất keo gắn kết các hoạt động của các thành phần kinh tế, là tấm nệm chống đỡ rủi ro, và là động lực của một nền kinh tế năng động. Chính vì vậy Đảng và Chính phủ đã có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này. Hơn nữa, cho vay là hoạt động quan trọng đối với các NHTM bởi nó đem lại nguồn thu nhập lớn nhất cho ngân hàng, đồng thời, thông qua hoạt động cho vay góp phần cung ứng vốn cho nền kinh tế. Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tục thành lập mới các khu công nghiệp nên số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên mọi lĩnh vực tăng trưởng tương đối nhanh và đây được xác định là phân khúc khách hàng tiềm năng mang lại lợi nhuận cao cho NHNo & PTNT CN tỉnh Bắc Ninh. Hiểu được điều này NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cũng đã lựa chọn các DN là khách hàng mục tiêu chiến lược của mình. Xuất phát từ thực tiễn và trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT CN tỉnh Bắc Ninh, vấn đề đặt ra cấp thiết hiện nay cũng như trong thời gian tới là làm thế nào để có thể mở rộng nhưng vẫn duy trì nâng cao chất
 13. 2 lượng cho vay đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đề tài “Phát triển cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh” đã được lựa chọn làm nội dung nghiên cứu. 2. Tổng quan nghiên cứu đề tài Để thực hiện những nghiên cứu trên, trong những điều kiện cho phép về thời gian tác giả đã tìm hiểu, tham khảo một số công trình, luận văn khoa học của những người trước có liên quan đến đề tài nghiên như sau: Luận văn “Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Sơn Tây” của tác giả Kim Xuân Thuận (2020). Tác giả tập trung nghiên cứu những lý luận cơ bản về cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại. Trong đó, đưa ra các khái niệm, các tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại. Từ cơ sở lý luận đã nghiên cứu, tác giả đánh giá thực trạng, các giải pháp mà ngân hàng đã thực hiện phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Sơn Tây. Từ đó đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị cụ thể nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp trong thời gian tới. Công trình nghiên cứu của Phạm Huy Khôi (2017): “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương Mại. Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về việc phát triển hoạt động cho vay KHDN của NHTM. Bằng phương pháp phỏng vấn sâu để thu thập các thông tin dữ liệu, kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khác, luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHDN tại NH TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2013 – 2016. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay KDN tại NH TMCP Công Thương Việt Nam. Đó là: Tăng cường năng lực quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay KHCN; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh của Vietinbank; Đa dạng hóa SP, dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu
 14. 3 cầu của KHDN; Hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy cho vay KHDN; Công tác giới thiệu SP cho vay KHDN; Phát triển đồng bộ các chi nhánh. Đây thực sự là những giải pháp hữu ích cho Vietinbank nhằm phát triển hoạt động cho vay KHDN trong thời gian tới. Công trình nghiên cứu của Đoàn Ngọc Vị (2018): “Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”, luận văn thạc sĩ, ĐH Thương Mại. Công trình đã vận dụng cơ sở lý luận về phát triển cho vay KHDN tại Ngân hàng thương mại, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHDN tại Vietinbank chi nhánh Thành An giai đoạn 2014- 2017. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh kết hợp với việc phỏng vấn lãnh đạo và nhân viên tại Vietinbank - chi nhánh Thành An, luận văn đã đưa ra các giải pháp phát triển KHDN như giải pháp phát triển quy mô cho vay KHDN, giải pháp quản lý đảm bảo chất lượng tín dụng trong cho vay KHDN. Nguyễn Hồng Nhung (2018) “Phát triển hoạt động cho vay KHDN tại ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Ngọc Hà - chi nhánh Thăng Long”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương Mại Dựa trên hệ thống cơ sở lý luận về cho vay KHCN, luận văn đã nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay KHDN tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Ngọc Hà - chi nhánh Thăng Long. Luận văn đã chỉ ra được những kết quả đạt được trong hoạt động cho vay KHDN tại PDG Ngọc Hà - chi nhánh Thăng Long, đồng thời nêu ra những hạn chế còn tồn tại. Từ đó luận văn đưa ra một số giải pháp như Nhận thức đúng về việc phát triển cho vay đối với KHDN; Vận dụng phù hợp chính sách tín dụng vào điều kiện PGD; Hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tư Phát triển KHDN mới từ KHDN cũ tại PGD; Không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng. Bên cạnh đó luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị với Hội sở chính và Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để có thể phát triển cho vay KHDN tại Ngân hàng TMCP Á Châu – PDG Ngọc Hà - chi nhánh Thăng Long. Trần Hải Linh (2019), “Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp của PVcombank - chi nhánh Từ Liêm”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương Mại,
 15. 4 Công trình đã dựa trên hệ thống cơ sở lý luận về cho vay và phát triển cho vay KHDN của Ngân hàng thương mại, từ đó phân tích thực trạng tình hình phát triển cho vay KHDN của ngân hàng PVcombank - chi nhánh Từ Liêm trong giai đoạn 2016-2018. Đồng thời công trình đã đưa ra các giải pháp để phát triển cho vay KHDN tại chi nhánh này, đó là: Xây dựng, hoàn thiện các chương trình, chính sách cho vay KHDN; Nâng cao chất lượng thẩm định và thực hiện tốt việc phân nhóm khách hàng vay vốn; Quản lý và giám sát chặt chẽ quá trình giải ngân và sau giải ngân tại chi nhánh; Cải thiện trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng tại chi nhánh; Nâng cao chất lượng quản lý nợ, phối hợp với các bộ phận để xử lý nợ xấu. Với những giải pháp đưa ra như trên, công trình đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển cho vay KHDN tại PVcombank - chi nhánh Từ Liêm trong thời gian tới. Luận văn “Quản lý hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Hải Dương” của tác giả Phạm Văn Tiến (năm 2013). nêu lên những cơ sở lý luận về ngân hàng thương mại, các hoạt động của ngân hàng thương mại trong tập trung chủ yếu vào hoạt động cho vay. Đề tài làm rõ thực trạng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Hải Dương bằng phương pháp phân tích số liệu, tổng hợp nguồn thông tin liên quan đến hoạt động cho vay của ngân hàng rút ra được thuận lợi và khó khăn trong việc cho vay từ đó đề ra giải pháp để phát triển cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra luận văn còn được tham khảo từ một số giáo trình về quản trị ngân hàng thương mại cũng như các văn bản pháp luật. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu – Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển cho vay KHDN của NHTM.
 16. 5 – Phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHDN tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh từ đó xác định được nguyên nhân, hạn chế và kết quả đạt được. – Đề xuất các giải pháp và kiến nghị có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh Bắc Ninh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Nghiên cứu tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu, tình hình khảo sát trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020 tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 5. Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp thu thập dữ liệu: + Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp chủ yếu được thu thập bằng phương pháp tổng hợp tài liệu. Các số liệu cần thiết và nguồn số liệu thu thập: NHNo&PTNT CN tỉnh Bắc Ninh: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm, hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động của NHNo&PTNT CN tỉnh Bắc Ninh. Thư viện, Website: Các kết quả đã được công bố trong các nghiên cứu, báo cáo, Nghị quyết ... các báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, tình hình hoạt động doanh nghiệp của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh... Các doanh nghiệp điều tra: Tình hình cơ bản của doanh nghiệp, tình hình tài chính, tỉnh hình vay và sử dụng vốn vay,... + Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã tiến hành điều tra bằng bảng câu hỏi với các khách hàng là doanh nghiệp hiện đang vay vốn tại Chi nhánh, thực hiện từ ngày
 17. 6 20/11/2020 đến 31/12/2020. Thu thập số liệu: Phỏng vấn doanh nghiệp qua phiếu câu hỏi Để thu thập được thông tin trên, chúng tôi sử dụng phương pháp chọn mẫu điển hình. Với đặc điểm các doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại khu vực thành phố Bắc Ninh. Để phục vụ nghiên cứu đề tài điều tra là toàn bộ các doanh nghiệp tham gia vay vốn còn dư nợ đến thời điểm điều tra – Phương pháp xử lý số liệu Các phương pháp được sử dụng trong phân tích dữ liệu thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp tính chỉ số, tỷ lệ, phương pháp dùng biểu đồ phân tích để phân tích thực trạng hoạt động tín dụng trong cho vay khách hàng tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh để từ đó rút ra kết luận. – Phương pháp phân tích số liệu: + Phương pháp thống kê mô tả: Biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa trong đó các đồ thị mô tả dữ liệu hoặc giúp so sánh dữ liệu; Biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt về dữ liệu Phương pháp thống kê mô tả còn được sử dụng trong việc mô tả và phân tích các số liệu về tình hình hoạt động của NHNo&PTNT CN tỉnh Bắc Ninh. Dựa trên nội dung, ý nghĩa của các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng cho từng đối tượng phân tích, giải thích và đánh giá các chỉ tiêu, đánh giá những biến động của những chỉ số đó. Qua đó có những biện pháp điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng + Phương pháp để so sánh: Sau khi thu thập số liệu tiến hành phân tổ thống kê và tổng hợp thống kê, tính toán các số trung bình …Từ đó chọn lọc thông tin để diễn tả tổng thể. So sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế đã được lượng hóa có cùng một nội dung, có tính chất tương tự để xác định xu hướng biến động của các chỉ tiêu, từ đó giúp ta tổng hợp được những cái chung. Dự trên các chỉ tiêu đã tính toán từ đó so sánh các chỉ tiêu như số dư nợ qua các năm, nợ khó đòi qua các năm, tỷ lệ doanh nghiệp được vay vốn…
 18. 7 6. Kết cấu bài luận văn thạc sĩ Chương 1. Lý luận cơ bản về phát triển cho vay doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại Chương 2. Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Chương 3. Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
 19. 8 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về cho vay doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm cho vay khách hàng doanh nghiệp của các NHTM Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng. Doanh thu từ hoạt động cho vay sẽ bù đắp cho phí tiền gửi, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh và quản quản lý, chi phí vốn trôi nổi, chi phí thuế các loại và các chi phí rủi ro đầu tư. Đặc biệt đối với các ngân hàng thì lợi nhuận từ hoạt động cho vay đem lại chiếm một phần lớn trong tổng lợi nhuận của ngân hàng. Do vậy hoạt động cho vay được xem là hoạt động chủ đạo của các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng. Tại điểm 16, Điều 4 Luật các TCTD số 47/2010/QH12 thông qua ngày 16/06/2010 có quy định: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. Theo Luật số 59/2020/QH14 ký ngày 17 tháng 6 năm 2020 về Luật Doanh nghiệp đã qui định: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp có thể hiểu như sau: Hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của các NHTM là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng đối với doanh nghiệp, trong đó ngân hàng chuyển cho doanh nghiệp một khoản vốn bằng tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh cụ thể với thời gian nhất định được ký kết theo hợp đồng tín dụng/giấy nhận nợ trên nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi.
 20. 9 1.1.2. Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của các NHTM Cho vay đối với doanh nghiệp là một trong những mục tiêu mở rộng tín dụng của các ngân hàng hiện nay. Không chỉ ở các nước đang phát triển như ở nước ta mà ở các nước phát triển thì khách hàng doanh nghiệp cũng là một đối tượng khách hàng cần chú ý vì đây là một thị trường rất tiềm năngvì các doanh nghiệp ngày càng gia tăng trên khắp cả nước và nhu cầu vay của khối doanh nghiệp rất lớn. Cũng như các đối tượng cho vay khác thì cho vay doanh nghiệp có đầy đủ các phương thức cho vay, tuy nhiên nó có phần nào chặt chẽ hơn về quy trình nghiệp vụ và giám sát. Có thể liệt kê một số đặc điểm cơ bản cho vay doanh nghiệp như sau: Thứ nhất, cho vay doanh nghiệp có chứa đựng nhiều rủi ro vì hoạt động của các doanh nghiệp chịu nhiều yếu tố tác động, đặc biệt là sự biến động của kinh tế thị trường, đồng thời các hầu hết doanh nghiệp thiếu các tài sản thế chấp. Chính vì vậy nên các ngân hàng chưa thực sự mặn mà với đối tượng khách hàng này, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi mà xu hướng ngân hàng bán lẻ đang phát triển, rất nhiều ngân hàng đã chuyển đổi mô hình từ ngân hàng bán buôn sang ngân hàng bán lẻ, theo đó, khách hàng mũi nhọn của ngân hàng là khai thác khối khách hàng cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi đó, các doanh nghiệp lớn sẽ ít được ngân hàng tập trung khai thác hơn. Thứ hai, số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại NH chiếm tỷ trọng thấp, nhưng dư nợ cho vay doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay của NH. Trong nền kinh tế, số lượng doanh nghiệp thấp hơn nhiều so với số lượng cá nhân. Do đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng cũng thấp hơn nhiều so với số lượng khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, nếu như các món vay của khách hàng cá nhân thường có quy mô nhỏ thì món vay của doanh nghiệp lại khá lớn. Chính bởi vậy dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp lại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của ngân hàng. Thứ ba, thông tin khách hàng có độ tin cậy hơn khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Các doanh nghiệp cần phải công khai thông tin, đăng ký thông tin với Sở kế
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2