intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

157
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu, đưa ra các biện pháp truyền dạy Hát Chèo cạn trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình; Chương 2 - Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TỐ NGA<br /> <br /> ĐƯA HÁT CHÈO CẠN<br /> VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC<br /> Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,<br /> QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> Khóa 5 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TỐ NGA<br /> <br /> ĐƯA HÁT CHÈO CẠN<br /> VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC<br /> Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,<br /> QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc<br /> Mã số: 60.14.01.11<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt<br /> động ngoại khóa ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch Quảng Bình là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được<br /> công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi xin hoàn toàn chịu<br /> trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận<br /> văn của mình.<br /> Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2017<br /> Tác giả luận văn<br /> Đã ký<br /> Nguyễn Thị Tố Nga<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BGH<br /> <br /> Ban giám hiệu<br /> <br /> CLB<br /> <br /> Câu lạc bộ<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> GS<br /> <br /> Giáo sư<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HĐNK<br /> <br /> Hoạt động ngoại khóa<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> NGND<br /> <br /> Nhà giáo nhân dân<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> NS<br /> <br /> Nhạc sĩ<br /> <br /> PGS<br /> <br /> Phó giáo sư<br /> <br /> PL<br /> <br /> Phụ lục<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> TP<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Trang<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> TSKH<br /> <br /> Tiến sĩ khoa học<br /> <br /> TTCN<br /> <br /> Tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> TẠI TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG<br /> BÌNH ............................................................................................................. 7<br /> 1.1. Khái quát về Hát Chèo cạn và giải thích các khái niệm ........................ 7<br /> 1.1.1. Môi trường văn hóa Cảnh Dương - nôi sinh của Hát Chèo cạn ......... 7<br /> 1.1.2. Một số khái niệm ............................................................................... 17<br /> 1.2. Những đặc điểm của Hát Chèo cạn ...................................................... 23<br /> 1.2.1. Yếu tố cấu thành................................................................................ 23<br /> 1.2.2. Gíá trị thẩm mỹ, ý nghĩa tâm linh của Hát Chèo cạn trong đời sống<br /> cư dân Cảnh Dương ngày nay ..................................................................... 29<br /> 1.2.3. Đặc điểm âm nhạc trong Hát Chèo cạn ở Quảng Bình nói chung,<br /> Cảnh Dương nói riêng. ................................................................................ 32<br /> 1.3. Thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh Dương ............. 38<br /> 1.3.1. Sơ lược về Trường THCS Cảnh Dương ........................................... 38<br /> 1.3.2. Môn âm nhạc tại Trưởng THCS Cảnh Dương.................................. 39<br /> 1.3.3. Thời lượng, nội dung chương trình, giáo trình môn âm nhạc........... 40<br /> Tiểu kết ........................................................................................................ 41<br /> Chương 2 BIỆN PHÁP ĐƯA CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI<br /> KHÓA ÂM NHẠC ..................................................................................... 43<br /> 2.1. Vai trò, vị trí của hoạt động ngoại khóa âm nhạc ................................ 43<br /> 2.1.1. Phương pháp dạy học ........................................................................ 43<br /> 2.1.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa âm nhạc................................... 45<br /> 2.1.3. Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa............................... 46<br /> 2.2. Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc .............................. 49<br /> 2.2.1. Các tiêu chí lựa chọn và ứng dụng .................................................... 49<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2