intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

219
lượt xem
101
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc nghiên cứu đề tài "Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây" để tìm ra phương hướng đề xuất các giải pháp về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của Thị xã Sơn Tây. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ------------o0o--------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THOA<br /> <br /> QUẢN LÝ VỐN ĐẪU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN<br /> SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN TÂY<br /> <br /> LUẬT VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> -------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THOA - MÃ SỐ C00104<br /> <br /> QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN<br /> SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN TÂY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ: 60340201<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ KIM SƠN<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2015<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn, tác giả đã được sự giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều<br /> kiện của rất nhiều người, dưới đây là lời cảm ơn chân thành của tác giả:<br /> Trước tiên, xin gửi lời tri ân đến các quý thầy cô đã giảng dạy trong<br /> chương trình Cao học Tài chính Ngân hàng Khoá 2 trường Đại học Thăng<br /> Long, những người đã truyền đạt cho tác giả lượng kiến thức hữu ích về Tài<br /> chính Ngân hàng làm cơ sở cho tác giả thực hiện tốt luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn TS. Đỗ Kim Sơn, người hướng dẫn khoa học,<br /> đã tận tình giúp đỡ tác giả về mọi mặt để hoàn thành Luận văn.<br /> Xin cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Khắc Minh - Trưởng khoa<br /> Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Thăng Long đã giúp đỡ tác giả trong quá<br /> trình học tại trường cũng như trong suốt quá trình thực hiện Luận văn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế Quản lý, Phòng Sau<br /> đại học đã hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện Luận văn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn toàn thể CBCNV Ủy ban nhân dân thị xã Sơn<br /> Tây đã dành thời gian để thực hiện phiếu điều tra về xây dựng cơ bản, giúp<br /> tác giả có số liệu để phân tích và đánh giá, sẵn sàng cung cấp thông tin, tài<br /> liệu và hợp tác trong qúa trình thực hiện Luận văn.<br /> Sau cùng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình đã luôn tạo điều<br /> kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học cũng như thực hiện Luận văn.<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi và<br /> được Tiến sĩ Đỗ Kim Sơn hướng dẫn khoa học. Các thông tin và kết quả<br /> nghiên cứu trong luận văn là do tôi tự tìm hiểu, đúc kết và phân tích một cách<br /> trung thực, phù hợp với tình hình thực tế.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Nguyễn Thị Thoa<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về vốn đầu tư XDCB từ NSNN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về vốn đầu tư XDCB từ NSNN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm đầu tư XDCB<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.2. Vốn đầu tư XDCB từ NSNN<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2. Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2.2. Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.3. Tiêu chí và nội dung đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.1. Các nhân tố chủ quan<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.2. Các nhân tố khách quan<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.4. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của một số<br /> nước và một số địa phương khác<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.4.2. Kinh nghiệm của huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình<br /> <br /> 31<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn TX Sơn Tây<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.1.Tổng quan tình hình kinh tế xã hội của TX Sơn Tây<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.2. Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn TX Sơn Tây 2011-2014<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2.2.1. Khái quát đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn TX Sơn Tây 2011-2014<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2.2.2. Thực trạng đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn TX Sơn Tây 2011-2014<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.2.3. Đánh giá thực trạng quản lý đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn TX Sơn<br /> Tây 2011-2014<br /> <br /> 63<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2