intTypePromotion=1

Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
119
lượt xem
27
download

Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối Với Mô Hình Tích Hợp 1. Sự phân chia công việc chi tiết , có các hướng dẫn về phương pháp thực hiện cho từng công việc và không đòi hỏi sự thay đổi về quy trình tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng mô phỏng liên tục trong quản lý dự án. Nhà quản lý dự án có thể tuỳ chọn áp dụng mô hình tích hợp trong toàn bộ hay một phần của dự án. 2. Mô hình tích hợp có thể được bổ sung và hoàn thiện trong quá trình sử dụng, cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 7

 1. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn CHƯƠNG 7 - NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 7.1 Đối Với Mô Hình Tích Hợp 1. Sự phân chia công việc chi tiết , có các hướng dẫn về phương pháp thực hiện cho từng công việc và không đòi hỏi sự thay đổi về quy trình tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng mô phỏng liên tục trong quản lý dự án. Nhà quản lý dự án có thể tuỳ chọn áp dụng mô hình tích hợp trong toàn bộ hay một phần của dự án. 2. Mô hình tích hợp có thể được bổ sung và hoàn thiện trong quá trình sử dụng, cho phép đưa vào những mô hình và quy trình quản lý đặc thù của từng công ty. 3. Hạn chế của mô hình tích hợp: o Thiếu các mô hình mô phỏng liên tục được xây dựng sẵn cho dự án phần mềm. Do đó mô hình tích hợp chỉ khảo sát và giới thiệu một số mô hình đơn giản và tiêu biểu. Việc thiếu các mô hình được xây dựng sẵn cho các vấn đề của dự án phần mềm là một khó khăn lớn trong việc áp dụng phương pháp mới vì phần lớn những người tham gia đều dựa vào các mô hình liên quan có sẵn hoặc sửa đổi các mô hình đó thay vì xây dựng mới. o Chưa bao gồm tất cả các công việc và vấn đề của quản lý dự án gia công phần mềm.
 2. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn 7.2 Đối Với Việc Ap Dụng Mô Hình Tích Hợp 1. Việc tiếp cận với việc mô phỏng trên máy tính gặp nhiều thuận lợi đối với những nhà quản lý dự án phần mềm (so với các nhà quản lý khác). 2. Do thời gian ngắn nên những người tham gia chưa thể hiểu rõ và áp dụng tốt các mô hình mô phỏng liên tục. Việc áp dụng trong thời gian đầu cần sự hỗ trợ của các chuyên gia về mô phỏng liên tục. 3. Giải thích qua ví dụ và giới thiệu một số mô hình mô phỏng liên tục đơn giản là cách thức hiệu quả để giới thiệu về tư duy hệ thống và mô phỏng liên tục. 4. Qua một số ví dụ cụ thể các nhà quản lý dự án hiểu được một số tư tưởng của phương pháp tư duy hệ thống, có một cách nhìn mới đối với dự án và các vấn đề mà họ đang gặp phải. Họ bắt đầu khảo sát và phân tích nhiều yếu tố hơn khi tìm nguyên nhân và giải pháp cho một vấn đề nào đó. 5. Mô phỏng liên tục nên được áp dụng nhiều trong giai đoạn đầu của dự án trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về kế hoạch và nhân sự cho dự án. 7.3 Đối Với Dự An Phần Mềm 1. Nên bắt đầu dự án với nhân lực đầy đủ và yêu cầu hợp lý về thời gian 2. Các tác động lên dự án phần mềm (từ bên trong hay bên ngoài) thường có hiệu ứng dây chuyền và cần được khảo sát kỹ lưỡng 3. Mô phỏng liên tục cho phép giải thích nhiều quy tắc, kinh nghiệm trong quản lý dự án mà các nhà quản lý đang áp dụng nhưng chưa hiểu rõ về cơ sở hình thành các quy tắc đó. 4. Việc áp dụng mô phỏng liên tục thường xuyên sẽ có tác động tích cực lên các chính sách của công ty gia công phần mềm về: o Chính sách điều động nhân sự cho dự án
 3. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn o Chính sách huấn luyện và đào tạo o Môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ nhân viên o Coi trọng vai trò của quy trình phát triển phần mềm và quy trình kiểm soát chất lượng o Hình thành tổ chức học tập (learning organization) 7.4 Kiến Nghị Những Nghiên Cứu Tiếp Theo 1. Có thêm các thử nghiệm (trong nhiều công ty gia công phần mềm, nhiều loại dự án khác nhau) để đánh giá mô hình tích hợp một cách toàn diện hơn. 2. Bổ sung vào mô hình tích hợp tất cả các công việc và vấn đề của quản lý dự án phần mềm 3. Bổ sung vào mô hình tích hợp các mô hình mô phỏng liên tục được xây dựng sẵn. 4. Tích hợp ở mức công cụ: Phát triển một phần mềm cho phép sử dụng các kỹ thuật của cả hai phương pháp trong việc giải quyết các vấn đề của dự án. Phần mềm này sẽ đem đến nhiều tiện lợi cho người quản lý và hỗ trợ cho việc tích hợp:  Không cần phải sử dụng quá nhiều công cụ  Không cần chuyển đổi dữ liệu giữa các công cụ. Ví dụ: Khi đánh giá tác động của một thay đổi trong dự án theo mô hình tích hợp, hiện nay nhà quản lý phải đưa thông tin về tiến độ dự án từ các công cụ của phương pháp truyền thống vào công cụ mô phỏng liên tục và các thay đổi vào công cụ này để khảo sát. Kết quả của mô phỏng liên tục sau đó phải đưa ngược lại vào các công cụ của phương pháp truyền thống để phục vụ cho việc thực hiện. Với công cụ mới, khi đưa vào các thay đổi kết quả sẽ là các bản WBS, sơ đồ Gantt, CPM/PERT đã được cập nhật sẵn sàng cho việc áp dụng.
 4. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn PHỤ LỤC Các Thuật Ngữ Và Từ Viết Tắt STT Tên thuật ngữ, Giải thích từ viết tắt 1 WBS Work BreakDown Structure Cấu trúc phân chia công việc trong dự án 2 GANTT Sơ đồ thanh ngang biểu diễn thời gian thực hiện các công việc của dự án 3 PERT Project Evaluation and Review Techniques Phương pháp tổng quan và đánh giá dự án, sử dụng mô hình xác suất theo đó thời gian hoàn thành công việc được cho dưới dạng hàm phân phối xác xuất 4 CPM Critical Path Method Phương pháp đường găng, sử dụng mô hình xác định theo đó thời gian hoàn thành mỗi công việc là hằng số 5 PMIM Project Management Integrated Model Mô hình tích hợp do Rodrigues đề xuất cho phép phối hợp mô phỏng liên tục với phương pháp quản lý dự án truyền thống 6 PMBOK Project Management Body Of Knowledge Phương pháp quản lý dự án do Học Viện Quản Lý Dự An quốc tế (Project Mangement Institute) xây dựng
 5. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn Các Bảng Trong Luận Văn Bảng 3.1 Các vấn đề trong dự án phần mềm Bảng 4.1 Các kỹ thuật của phương pháp quản lý dự án truyền thống Bảng 4.2 So sánh hai phương theo các yêu cầu về mặt quản lý dự án Bảng 4.3 So sánh hai phương theo nhiều tiêu chí Bảng 4.4 Tóm tắt các khác biệt giữa hai phương pháp Bảng 5.1 Các vấn đề trong quản lý dự án mỗi phương pháp sẽ giải quyết Bảng 5.2 Các công việc của quản lý dự án phần mềm và phương pháp thực hiện Bảng 5.3 Cách thức thực hiện từng công việc Bảng 5.4 Một số mô hình mô phỏng liên tục được đưa vào mô hình tích hợp Bảng 6.1 Các bước tiến hành thử nghiệm #1 Bảng 6.2 Kết quả thử nghiệm #1 Bảng 6.3 Quy trình giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dự án theo mô hình tích hợp Bảng 6.4 Các bước tiến hành thử nghiệm #2 Bảng 6.5 Quan hệ giữa các vấn đề trong thử nghiệm #2 Bảng 6.6 Đánh giá của những người tham gia Bảng 6.7 Các nguyên nhân tìm được Bảng 6.8 Kết quả thử nghiệm #2 Bảng 6.9 Kết quả nghiên cứu
 6. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn Các Hình Vẽ Và Sơ Đồ Trong Luận Văn Hình 1.1 Phương pháp thực hiện đề tài Hình 2.1 Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp Hình 2.2 Quan hệ giữa mục tiêu với các thành phần của mô phỏng Hình 2.3 Sơ đồ tồng thể của mô hình PMIM Bảng 3.1 Các vấn đề trong dự án phần mềm Hình 3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dự án Hình 3.2 Tổ chức trong công ty gia công phần mềm Hình 3.3 Quy trình tiêu biểu thực hiện một dự án gia công phần mềm Hình 3.4 Lập kế hoạch dự án Hình 4.1 Mục tiêu của mô hình mô phỏng Hình 4.2 Ví dụ về mô phỏng liên tục trong quy trình phần mềm Hình 4.3 Các giai đoạn quản lý dự án phần mềm Hình 5.1 Mô hình khảo sát quy trình (a) Hình 5.2 Mô hình khảo sát quy trình (b) Hình 5.3 Mô hình khảo sát định luật Brooks Hình 5.4 Các tác động của sự bổ sung nhân sự Hình 5.5 Mô hình quản lý nhân sự trong dự án Hình 5.6 Mô hình khảo sát các tác động của khách hàng
 7. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn Hình 5.7 Mô hình khảo sát ảnh hưởng của khách hàng lên tiến độ thực hiện dự án Hình 5.8 Mô hình khảo sát các ảnh hưởng của sự thay đổi thiết kế Hình 6.1 Quy trình tiến hành thử nghiệm #2
 8. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn Tài Liệu Tham Khảo [1] A System Dynamics Software Process Simulator for Staffing Policies Decision Support Dr.James Collofello, Dr.Dwight Smith-Daniels, Dan Houston (Arizona State University) Douhlas Sycamore (Motorola) [2] Brooks’ Law Revisited: A System Dynamics Approach Pei Hsia, Chih-tung Hsu, David C. Kung Computer Science Engineering Department The University of Texas at Arlington, 1998 [3] Case Studies in Software Process Modeling with System Dynamics Ray Madachy & Denton Tarbet [4] Dynamic Modeling of Project Development Process David N.Ford and John D.Sterman, 01/1997 [5] Getting Quality the old-fashioned way: self-confirming attributions in the Dynamics of Process Improvement Nelson P.Repenting, John D.Sterman, 08/1996 [6] Managing and Modelling Project Risk Dynamics A System Dynamics- based Framework Dr. Alexandre G. Rodrigues www.risksig.com/articles/euro2001/Rodrigues.PDF PMI Europe 2001
 9. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn [7] Modeling Software Testing Processes James S. Collofello, Zhen Yang, John D. Tvedt, Derek Merrill, Ioana Rus Computer Science and Engineering Department, Arizona State University [8] Modeling Process Dynamics in Software Evolution Process – Some issues J.F. Jamil, M.M. Lehman Department of Computing, Imperial College, 5/1999 [9] Nhìn lại việc thực hiện định hướng phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam Hoàng Minh Châu http://www.hca.org.vn/hthue/nhinlaiviecthuchien_HMC.PDF [10] Project Management Body Of Knowledge PMBOK 1996 [11] Sách “ Quản Lý Dự An” Cao Hào Thi, 1998 [12] Sách “Business Dynamics” John D.Sterman [13] Software Process Simulation Modeling:Why? What? How? Marc I.Kellner, Raymond J.Madachy, and David M.Raffo Journal of Systems and Software, vol. 46 (15 April 1999) [14] Software Project Simulator for Effective Process Improvement Shinji Kusumotoy, Osamu Mizunoy, Tohru Kikunoy, Yuji Hirayamayy, Yasunari Takagiyy, Keishi Sakamoto
 10. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn [15] Strategic management of complex projects:a case study using system dynamics James M. Lyneis, Kenneth G. Coopera and Sharon A. Elsa System Dynamics Review Vol. 17, No. 3, (2001) [16] System Dynamics and its Use in an Organisation Jenna Barnes, Jeffery Gaskin, Taejin Park, Supat Saengdaeng, Anna Wilson http://www.mngt.waikato.ac.nz/depts/mnss/courses/511/Ass1pdf/99Gp1.pdf [17] System Dynamics in Project Management: A Comparative Analysis With Traditional Methods Alexandre G Rodrigues and John Bowers System Dynamics Review, Vol. 12, No. 2, 1996 [18] System Dynamics in Project Management: Assessing the Impact of Client Behavior on Project Performance Alexandre G.Rodrigues and Terry Williams, 1996 [19] System Dynamics in Software Project Management: towards the development of a formal integrated framework Alexandre Rodrigues and Terry Williams http://www2.umassd.edu/systemdynamics/wp9605.pdf, 1996 [20] System Dynamics Modeling for Project Management John D.Sterman, 1992
 11. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn [21] The dynamics of project staffing: A System Dynamics Based Simulation Approach Tarek K. Abdel-Hamid IEE transactions on software engineering, vol. 15, No. 2. Feb 1989
 12. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn [22] The effects of design changes and delays on project costs Terry Williams, Colin Eden, Fran Ackermann, Andrew Tait Department of Management Science, Strathclyde University, Glasgow [23] The Rational Unified Process Philippe Kruchten, 2000 [24] Toàn cảnh công nghệ thông tin Việt Nam 2003 Hội Tin Học Tp.HCM http://www.hca.org.vn/it2003/Itvn2003.pdf [25] Using system dynamics to anticipate the organizational impacts of outsourcing Gordon E. McCraya and Thomas D. Clark Jr. System Dynamics Review Vol. 15, No. 4, (Winter 1999) [26] Web site Hội Tin Học Tp.HCM [27] Why firefighting is never enough: preserving high-quality product development Laura J. Blacka and Nelson P. Repenningb System Dynamics Review Volume 17 Number 1 Spring 2001
 13. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn Tóm Tắt Lý Lịch Trích Ngang Họ và tên: Trần Phúc Hồng Ngày tháng năm sinh: 20 – 12 –1975 Nơi sinh: Nam Định Địa chỉ liên lạc: 111 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  01/1998: Tốt nghiệp cử nhân tin học ngành Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Bách Khoa Tp. HCM  01/2000 –07/2000: Học lớp chuyển đổi Cao Học Quản Trị Doanh Nghiệp tại Trường Đại Học Bách Khoa Tp. HCM  09/2001 – 2004: Học lớp Cao Học Quản Trị Doanh Nghiệp (Khoá 12) tại Trường Đại Học Bách Khoa Tp. HCM  Tham gia các khoá huấn luyện về quản lý dự án phần mềm do QAI (An Độ) và CBI (Hà Lan) tổ chức. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ 03/1998 đến nay: làm việc trong công ty tin học TMA với các công việc và chức vụ sau:  Lập trình viên (Developer)  Trưởng nhóm (Team Leader)  Trưởng dự án (Project Manager)  Trưởng phòng kinh doanh (Business Development Manager)  Senior Manager
 14. Moâ phoûng lieân tuïc trong quaûn lyù döï aùn Có 4 năm kinh nghiệm trong quản lý các dự án gia công phần mềm xuất khẩu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2