intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ và thi bằng lái xe trên Web

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
6
lượt xem
0
download

Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ và thi bằng lái xe trên Web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của "Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ và thi bằng lái xe trên Web" là tìm hiểu quá trình soạn và ra đề thi bằng lái xe của Sở Giao thông công chánh và các trung tâm tổ chức thi và cấp giấy phép lái xe nhằm xây dựng một hệ thống ra đề thi giống với thực tế hỗ trợ cho người dùng có thể luyện tập và học lý thuyết dễ dàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ và thi bằng lái xe trên Web

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> ÔNG TẤN TRUNG – 0112288<br /> PHẠM THỊ MINH CHUNG - 0112254<br /> <br /> HỆ THỐNG HỖ TRỢ<br /> HỌC VÀ THI BẰNG LÁI TRÊN WEB<br /> <br /> LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> <br /> Th.S. Nguyễn Thị Diễm Tiên<br /> <br /> TP. HCM, NIÊN KHOÁ 2005<br /> <br /> Nhận xét của giáo viên hướng dẫn<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2004<br /> <br /> Nhận xét của giáo viên phản biện<br /> <br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................................................<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2004<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> ......[...œ...\......<br /> Để thực hiện tốt đề tài luận văn tốt nghiệp này, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ<br /> tận tình của các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Khoa<br /> Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh và các bạn cùng khoá.<br /> Chúng em xin cảm ơn các Thầy Cô thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin đã cung cấp<br /> cho chúng em các thông tin kiến thức vô cùng quý báu và cần thiết trong suốt thời<br /> gian học tập tại trường để chúng chúng em có thể thực hiện và hoàn thành luận văn<br /> tốt nghiệp.<br /> Đặc biệt chúng em chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Diễm Tiên, Cử Nhân Trần<br /> Minh Triết, anh Bùi Thanh Quang đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong<br /> suốt thời gian thực hiện đề tài.<br /> Cuối cùng, chúng em rất cảm kích và biết ơn gia đình cùng bạn bè đã tạo điều kiện<br /> thuận lợi, động viên và giúp đỡ để chúng em có đủ tự tin và nghị lực để thực hiện<br /> tốt đề tài .<br /> Do giới hạn về thời gian và thiếu kinh nghiệm chuyên môn cũng như kinh nghiệm<br /> thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Chúng em rất<br /> mong nhận được sự thông cảm của Qúy thầy cô và mong nhận được sự đóng góp ý<br /> kiến của Thầy cô và các bạn.<br /> Một lần nữa, chúng em xin trân trọng cám ơn.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Ông Tấn Trung – Phạm Thị Minh Chung<br /> <br /> Mục lục<br /> Mục lục ............................................................................................................................................... 3<br /> Danh mục hình................................................................................................................................... 4<br /> Phần mở đầu ...................................................................................................................................... 5<br /> Chương 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .................................................................................................. 6<br /> 1.1<br /> <br /> Đặt vấn đề :......................................................................................................................... 6<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Đề cương chi tiết :............................................................................................................... 8<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Tóm tắt nội dung của luận văn :........................................................................................ 11<br /> <br /> Chương 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG......................................................................................... 13<br /> Chương 3 : PHÂN TÍCH................................................................................................................ 18<br /> 3.1<br /> <br /> Phân tích hiện trạng : ........................................................................................................ 18<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Xác định yêu cầu chức năng : ........................................................................................... 19<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Bảng chú giải : .................................................................................................................. 20<br /> <br /> 3.4<br /> <br /> Sơ lược về các hoạt động của hệ thống :........................................................................... 21<br /> <br /> 3.5<br /> <br /> Yêu cầu phi chức năng :.................................................................................................... 22<br /> <br /> 3.6<br /> <br /> Xây dựng mô hình Use-case (Use-case Model):............................................................... 27<br /> 3.6.1.<br /> <br /> Xác định Actor và Use case :.................................................................................. 27<br /> <br /> 3.6.2.<br /> <br /> Mô hình Use-case :................................................................................................. 30<br /> <br /> 3.6.3.<br /> <br /> Đặc tả Use Case :.................................................................................................. 33<br /> <br /> 3.6.4.<br /> <br /> Mô hình thực thể kết hợp :...................................................................................... 38<br /> <br /> Chương 4 : THIẾT KẾ.................................................................................................................... 46<br /> 4.1<br /> <br /> Thiết kế kiến trúc hệ thống : ............................................................................................. 46<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Mô hình lớp đối tượng : .................................................................................................... 47<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Mô hình dữ liệu : .............................................................................................................. 57<br /> <br /> 4.4<br /> <br /> Danh sách các ràng buộc toàn vẹn :.................................................................................. 65<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> Mô hình thiết kế :.............................................................................................................. 73<br /> <br /> 4.6<br /> <br /> Thiết kế giao diện : ......................................................................................................... 106<br /> <br /> Phần tổng kết ................................................................................................................................. 115<br /> Chương 5 : TỔNG KẾT................................................................................................................ 116<br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................................................... 118<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................................. 123<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản