Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch An Giang

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

265
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch An Giang do Nguyễn Lệ Trinh sinh viên lớp DH1KT2 thuộc khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của trường Đại học An Giang thực hiện. Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại doanh nghiệp để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch An Giang

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN ThS. NGUYỄN VŨ DUY NGUYỄN LỆ TRINH Lớp: DH1KT2 05 - 2004
 2. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Long Xuyên, Ngày tháng năm
 3. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Long Xuyên, Ngày tháng năm
 4. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Long Xuyên, Ngày tháng năm
 5. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Long Xuyên, Ngày tháng năm
 6. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................................1 3. Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................2 4. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................................2 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ..................................3 1. Bản chất & vai trò của tài chính doanh nghiệp ..........................................................4 1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp ..................................................................4 1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp .....................................................................4 2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp.......................................4 2.1 Khái niệm................................................................................................................5 2.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................6 2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp ..............................................6 3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính. ..................................................6 3.1. Mục tiêu .................................................................................................................6 3.2. Nội dung phân tích................................................................................................7 4. Dự báo tài chính.............................................................................................................8 5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính .................................................................8 5.1. Bảng cân đối kế toán.............................................................................................8 5.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .....................................................9 6. Phương pháp phân tích. ................................................................................................9 6.1. Phân tích theo chiều ngang ..................................................................................9 6.2. Phân tích xu hướng...............................................................................................9 6.3. Phân tích theo chiều dọc.......................................................................................9 6.4. Phân tích các chỉ số chủ yếu...............................................................................10 6.5. Phương pháp liên hệ _ cân đối...........................................................................10 7. Phương pháp dự báo ...................................................................................................10 7.1. Phương pháp hồi qui .........................................................................................10 7.2. Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu .........................10 7.3. Phương pháp cảm tính .......................................................................................10 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG.......11 1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................................12 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh....................................................................................13
 7. 2.1. Chức năng _ Nhiệm vụ .......................................................................................13 2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh...........................................................................13 3. Cơ cấu tổ chức..............................................................................................................13 3.1 Bộ máy tổ chức của công ty ................................................................................13 3.2 Bộ máy tài chính_Kế toán của công ty...............................................................17 4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.....................................................................................................................19 5. Các thông tin tài chính về công ty ..............................................................................20 5.1. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty .........................................................20 5.2. Các thông tin tài chính của công ty ...................................................................21 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG .....................................................................................................23 1. Phân tích khái quát tình hình tài chính .....................................................................24 1.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản & nguồn vốn........................24 1.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản ......................................................25 1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn................................................25 1.2. Phân tích mối liên hệ giữa tài sản & nguồn vốn ..............................................27 1.2.1. Quan hệ cân đối 1.......................................................................................27 1.2.2. Quan hệ cân đối 2.......................................................................................28 1.2.3. Quan hệ cân đối 3.......................................................................................28 2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn.............................................30 2.1. Bố trí cơ cấu tài sản ............................................................................................30 2.1.1. Tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng tài sản...........................................30 2.1.2. Tỷ suất đầu tư ............................................................................................31 2.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn......................................................................................33 2.2.1. Tỷ suất nợ ...................................................................................................33 2.2.2. Tỷ suất tự tài trợ ........................................................................................34 3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán .........................................36 3.1. Phân tích tình hình thanh toán..........................................................................36 3.1.1. Phân tích các khoản phải thu....................................................................36 3.1.1.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải thu...............................36 3.1.1.2. Phân tích các tỷ số liên quan khoản phải thu.................................38 3.1.2. Phân tích các khoản phải trả ....................................................................39 3.1.2.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải trả ...............................39 3.1.2.2. Phân tích tỷ số khoản phải trả trên tài sản lưu động ...................41 3.2. Phân tích khả năng thanh toán..........................................................................42 3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn................................................42 3.2.1.1. Vốn luân chuyển................................................................................42
 8. 3.2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.............................................43 3.2.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh...................................................44 3.2.1.4. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền..............................................45 3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn.........................................46 3.2.2.1. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ..................................................46 3.2.2.2. Tỷ lệ nợ phải trả & vốn chủ sở hữu ................................................47 3.2.2.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước ..............48 4. Phân tích khả năng luân chuyển vốn .........................................................................50 4.1. Luân chuyển hàng tồn kho.................................................................................50 4.2. Luân chuyển khoản phải thu .............................................................................51 4.3. Luân chuyển vốn lưu động.................................................................................53 4.4. Luân chuyển vốn cố định ...................................................................................55 4.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu .............................................................................57 4.6. Luân chuyển toàn bộ vốn ...................................................................................58 5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.................................................................60 5.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý ............................................................................................................60 Giá vốn .............................................................................................................60 Chi phí bán hàng .............................................................................................62 Chi phí quản lý ................................................................................................63 5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí ...................................................................63 5.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận ................64 5.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận .......................65 6. Phân tích khả năng sinh lời.........................................................................................67 6.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động ................................................................................67 6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu......................................................................68 6.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động.................................................................69 6.4. Tỷ suất sinh lời vốn cố định ...............................................................................70 6.5. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ...................................................................71 6.6. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số Dupont................................................72 CHƯƠNG IV: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ....................................................75 1. Dự báo về doanh thu....................................................................................................76 1.1. Dự báo thị trường gạo năm 2004.......................................................................76 1.2. Dự báo về du lịch năm 2004...............................................................................77 2. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh ...............................................................77 2.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý....................................77 2.2. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác................................................78 2.3. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp ....................................................78
 9. 3. Lập bảng cân đối kế toán dự báo ...............................................................................79 3.1. dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu .................................................................................................79 3.2. Dự báo về hàng tồn kho......................................................................................80 3.3. Sự thay đổi tài sản lưu động khác .....................................................................80 3.4. Sự thay đổi tài sản cố định .................................................................................80 3.5. Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn................................................................81 3.6. Sự thay đổi lương và các khoản phải trả khác.................................................81 3.7. Sự thay đổi các quỹ .............................................................................................81 3.8. Sự thay đổi nguồn vốn kinh doanh....................................................................82 3.9. Sự thay đổi khoản mục vay ngắn hạn ...............................................................82 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2004 ...................................................................84 CHƯƠNG V: NHẬN XÉT .............................................................................................86 1. Nhận xét về công tác quản lý và tổ chức hành chính của công ty ...........................87 2. Nhận xét về công tác kế toán.......................................................................................87 3. Nhận xét chung về tình hình tài chính .......................................................................88 PHẦN KẾT LUẬN 1. Giải pháp - Kiến nghị ..................................................................................................93 1.1. Về tình hình huy động vốn .................................................................................93 1.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán ............................................93 1.3. Giảm bớt tỷ trọng các loại tài sản cố định không cần dùng............................94 1.4. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời .......................................................94 1.5. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.....................................................................95 2. Kết luận.........................................................................................................................95 PHẦN PHỤ ĐÍNH Tài liệu tham khảo .....................................................................................................97
 10. DANH MỤC BẢNG Bảng cân đối kế toán từ năm 2000-2003...................................................................21 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2000-2003 ...........................22 Bảng 1: Bảng phân tích tình hình biến động tài sản & nguồn vốn năm 2003............24 Bảng 2: Bảng phân tích vốn tín dụng & nguồn vốn đi chiếm dụng ............................26 Bảng 3: Bảng phân tích quan hệ cân đối 1 ....................................................................28 Bảng 4: Bảng phân tích quan hệ cân đối 2 ....................................................................28 Bảng 5: Bảng phân tích quan hệ cân đối 3 ....................................................................28 Bảng 6: Bảng phân tích tỷ trọng tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn.......................30 Bảng 7: Bảng phân tích tỷ suất đầu tư...........................................................................32 Bảng 8: Bảng phân tích tỷ suất nợ .................................................................................33 Bảng 9: Bảng phân tích tỷ suất tự tài trợ ......................................................................35 Bảng 10: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải thu .............................37 Bảng 11: Bảng phân tích các tỷ số khoản phải thu.......................................................38 Bảng 12: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải trả..............................40 Bảng 13: Bảng phân tích tỷ lệ khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động..................41 Bảng 14: Bảng phân tích vốn luân chuyển ....................................................................42 Bảng 15: Bảng phân tích khả năng thanh toán hiện hành...........................................43 Bảng 16: Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh.................................................44 Bảng 17: Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền............................................46 Bảng 18: Bảng phân tích khả năng trả lãi nợ vay.........................................................47 Bảng 19: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu................................................48 Bảng 20: Bảng phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước ........................49 Bảng 21: Bảng phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn kho ...................................50 Bảng 22: Bảng phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thu................................52 Bảng 23: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu động ...................................54 Bảng 24: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn cố định ......................................56 Bảng 25: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu................................57 Bảng 26: Bảng phân tích tình hình luân chuyển toàn bộ vốn......................................58 Bảng 27: Bảng phân tích tình hình biến động giá vốn, CPBH và CPQL ...................60 Bảng 28: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng chi phí ......................................................64 Bảng 29: Bảng phân tích ảnh hưởng của HĐTC đến tổng lợi nhuận .........................65 Bảng 30: Bảng phân tích ảnh hưởng của HĐ khác đến tổng lợi nhuận .....................65 Bảng 31: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động ...................................................67 Bảng 32: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.........................................68 Bảng 33: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn lưu động................................................69
 11. Bảng 34: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn cố định ..................................................71 Bảng 35: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.......................................72 Bảng 36: Bảng phân tích đòn cân nợ .............................................................................73 Bảng 37: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ................................73 Bảng 38: Bảng tổng hợp giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý...........................78 Bảng 39: Bảng dự báo giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý ..............................78 Bảng 40: Bảng dự báo thu nhập HĐTC, chi phí HĐTC & thu nhập HĐ khác .........78 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự báo năm 2004.............................79 Bảng 41: Bảng tổng hợp các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu ............................................................................79 Bảng 42: Bảng dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu ............................................................................80 Bảng 43: Bảng dự báo hàng tồn kho ..............................................................................80 Bảng 44: Bảng dự báo tài sản cố định ròng...................................................................81 Bảng 45: Bảng dự báo các quỹ .......................................................................................81 Bảng 46: Bảng dự báo quỹ khen thưởng, phúc lợi .......................................................82 Bảng cân đối kế toán dự báo năm 2004....................................................................83 Bảng 47: Bảng dự báo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ...................................................84 Bảng 48: Bảng thống kê các chỉ số tài chính từ năm 2000 – 2003 ...............................88
 12. DANH MỤC SƠ ĐỒ & ĐỒ THỊ Sơ đồ tổ chức Công Ty Du Lịch An Giang ....................................................................16 Sơ đồ bộ máy tài chính - kế toán Công Ty Du Lịch An Giang ....................................17 Đồ thị 1: Đồ thị lợi nhuận theo từng lĩnh vực hoạt động qua 4 năm gần nhất ..........19 Đồ thị 2: Đồ thị tỷ trọng tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn.....................................30 Đồ thị 3: Đồ thị tỷ suất đầu tư ........................................................................................32 Đồ thị 4: Đồ thị tỷ suất nợ ...............................................................................................34 Đồ thị 5: Đồ thị tỷ suất tự tài trợ ....................................................................................35 Đồ thị 6: Đồ thị khoản phải thu ......................................................................................37 Đồ thị 7: Đồ thị tỷ số khoản phải thu .............................................................................38 Đồ thị 8: Đồ thị khoản phải trả.......................................................................................40 Đồ thị 9: Đồ thị tỷ số khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động.................................41 Đồ thị 10: Đồ thị vốn luân chuyển ..................................................................................42 Đồ thị 11: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán hiện hành ...............................................43 Đồ thị 12: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán nhanh .....................................................45 Đồ thị 13: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán bằng tiền ................................................46 Đồ thị 14: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán lãi vay.....................................................47 Đồ thị 15: Đồ thị tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .............................................................48 Đồ thị 16: Đồ thị tỷ lệ thanh toán với ngân sách nhà nước..........................................49 Đồ thị 17: Đồ thị tình hình luân chuyển hàng tồn kho .................................................51 Đồ thị 18: Đồ thị tình hình luân chuyển khoản phải thu..............................................52 Đồ thị 19: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn lưu động .................................................54 Đồ thị 20: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn cố định....................................................56 Đồ thị 21: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu .............................................57 Đồ thị 22: Đồ thị tình hình luân chuyển toàn bộ vốn....................................................58 Đồ thị 23: Đồ thị tỷ trọng giá vốn trên doanh thu ........................................................60 Đồ thị 24: Đồ thị tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu ........................................62 Đồ thị 25: Đồ thị tỷ trọng chi phí quản lý trên doanh thu ...........................................63 Đồ thị 26: Đồ thị hiệu suất sử dụng chi phí ...................................................................64 Đồ thị 27: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận .........................................................................................65 Đồ thị 28: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận.................................................................................................66 Đồ thị 29: Đồ thị chỉ số lợi nhuận hoạt động .................................................................67 Đồ thị 30: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.......................................................68 Đồ thị 31: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn lưu động..............................................................70
 13. Đồ thị 32: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn cố định ................................................................71 Đồ thị 33: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ....................................................72 Đồ thị 34: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ..............................................73
 14. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CPBH Chi phí bán hàng CPQL Chi phí quản lý ĐTDH Đầu tư tài chính dài hạn ĐTNH Đầu tư tài chính ngắn hạn GTGT Thuế giá trị gia tăng HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài chính HTK Hàng tồn kho LN Lợi nhuận NSNN Ngân sách nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động XDCB Xây dựng cơ bảng XDCBDD Xây dựng cơ bản dở dang
 15. LÔØI CAÛM ÔN Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Kinh tế - QTKD của trường Đại Học An Giang đã giảng dạy em trong thời gian qua, đặc biệt em xin cảm ơn thầy Nguyễn Vũ Duy là người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và làm luận văn. Nhờ sự hướng dẫn và dìu dắt cuả thầy cô, em đã tích luỹ được những kiến thức cơ bản đáng quý, đồng thời qua thời gian làm luận văn em có điều kiện ứng dụng những kiến thức của mình vào thực tiễn, qua đó giúp em đúc kết được những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục bước chân trên con đường sự nghiệp sau này. Em xin cảm ơn các cô chú, anh chị tại phòng Kế toán – Tài vụ Công Ty Du Lịch An Giang đã tạo điều kiện cho em thực tập và cung cấp tài liệu, thông tin để giúp em hoàn thành bài luận văn này. SV. Nguyễn Lệ Trinh
 16. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công Ty Du Lịch An Giang, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau: “Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Du Lịch An Giang” 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại doanh nghiệp để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Trang 1
 17. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 3. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu và từ đó đưa ra các nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp thay thế liên hoàn, phân tích các tỷ số, phương pháp liên hệ, cân đối. 4. Phạm vi nghiên cứu: Công ty Du Lịch An Giang là một doanh nghiệp kinh doanh cả thương mại và dịch vụ, tuy nhiên đề tài của em chỉ tập trung nghiên cứu chung về tình hình tài chính của toàn công ty chứ không đi sâu phân tích tình hình tài chính trong từng lĩnh vực hoạt động. Trang 2
 18. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Trang 3
 19. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp: 1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ quá trình tái sản xuất trong mỗi doanh nghiệp và góp phần tích luỹ vốn. Nội dung của những quan hệ kinh tế thuộc phạm vi tài chính doanh nghiệp bao gồm: Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước: Mối quan hệ kinh tế này được thể hiện: trong quá trình hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật định và ngược lại nhà nước cũng có sự tài trợ về mặt tài chính cho các doanh nghiệp để thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của mình. Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và thị trường: Kinh tế thị trường có đặc trưng cơ bản là các mối quan hệ kinh tế đều được thực thi thông qua hệ thống thị trường: Thị trường hàng hoá tiêu dùng, thị trường hàng hoá tư liệu sản xuất, thị trường tài chính…và do đó, với tư cách là người kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp không thể tách rời hoạt động của thị trường, các doanh nghiệp vừa là người mua các yếu tố của hoạt động kinh doanh, người bán các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; đồng thời vừa là người tham gia huy động và mua, bán các nguồn tài chính nhàn rỗi của xã hội. Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp gồm: Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất trong việc tạm ứng, thanh toán. Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên trong quá trình phân phối thu nhập cho người lao động dưới hình thức tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, lãi cổ phần,… Quan hệ thanh toán, cấp phát và điều hoà vốn giữa các đơn vị trực thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, với Tổng công ty. 1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp có 3 vai trò sau: Vai trò huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất: Để có đủ vốn cho hoạt Trang 4
 20. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải thanh toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn, bên cạnh đó phải tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp – đây là vấn đề có tính quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh “khắc nghiệt” theo cơ chế thị trường. Vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh: Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Thu nhập bằng tiền mà doanh nghiệp đạt được do thu nhập bán hàng trước tiên phải bù đắp các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất như: bù đắp hao mòn máy móc thiết bị, trả lương cho người lao động và để mua nguyên nhiên liệu để tiếp tục chu kỳ sản xuất mới, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Phần còn lại doanh nghiệp dùng hình thành các quỹ của doanh nghiệp, thực hiện bảo toàn vốn, hoặc trả lợi tức cổ phần (nếu có). Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu người quản lý biết vận dụng sáng tạo các chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp phù hợp với qui luật sẽ làm cho tài chính doanh nghiệp trở thành đòn bẩy kinh tế có tác dụng trong việc tạo ra những động lực kinh tế tác động tới tăng năng suất, kích thích tăng cường tích tụ và thu hút vốn, thúc đẩy tăng vòng quay vốn, kích thích tiêu dùng xã hội. Vai trò là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra bằng đồng tiền và tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua phân tích các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể các chỉ tiêu đó là: chỉ tiêu về kết cấu tài chính, chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động, sử dụng các nguồn lực tài chính; chỉ tiêu đặc trưng về khả năng sinh lời…Bằng việc phân tích các chỉ tiêu tài chính cho phép doanh nghiệp có căn cứ quan trọng để đề ra kịp thời các giải pháp tối ưu làm lành mạnh hoá tình hình tài chính – kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp: 2.1. Khái niệm: Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là làm sao cho các con số trên báo cáo tài chính “biết nói” để người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính của Trang 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2