Luật số 12/1999/QH10

Chia sẻ: Truong Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
458
lượt xem
97
download

Luật số 12/1999/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 12/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng12 năm 1989.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 12/1999/QH10

Đồng bộ tài khoản