Luyện thi đại học - phương trình vô tỷ

Chia sẻ: Giang Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
555
lượt xem
232
download

Luyện thi đại học - phương trình vô tỷ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đa số các bài tập được giải dựa trên việc khéo léo phân tích bình phương, đặt ẩn phụ không hoàn toàn. Hy vọng đây sẽ là tài liệu về phương trình thiết thực, bổ ích đối với các bạn học sinh trong quá trình ôn thi vào đại học, cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi đại học - phương trình vô tỷ

 1. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ 1 x2 + 5 − =x BÀI 1: x2 − 3 x >3   ĐK: 1 x + 2 >0 x −3  1 2x PT ⇔ x 2 + 5 = x 2 + + x −3 2 x2 − 3 2x 1 = 5 ; ( 1) ⇔ + x −3 2 x −3 2 Có 2 cách giải (1) Cách 1: x2 3  6x 3 6x 6x ( 1) ⇔ ( 2) + = 15 ⇔ + 2 + 1÷ = 16 ⇔ + = 16 x −3 x2 − 3  x − 3  x2 − 3 2 x2 − 3 x2 − 3 x 8 = t ; ( 2 ) ⇔ t 2 + 6t = 16 ⇒ t = 2; t = 8 ⇒ ..... ⇒ x = 2; x = − 21 x −3 2 Cách 2: x 2 − 3 = 5 x 2 − 16 ⇒ 4 x 2 ( x 2 − 3) = 25 x 4 − 160 x 2 + 256 ( 1) ⇔ 2 x 8 ⇔ 21x 4 − 148 x 2 + 256 = 0 ⇒ ..... ⇒ x = 2; x = − 21 ................................................................................................................................................ 2 x3 + 3x 2 + 4 x + 7 = x3 + 3 BÀI 2: 5x + 3 3 x 3 + 3 ≥ 0; x ≠ − ĐK: 5 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 2. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PT ⇔ 2 ( x 3 + 3) − ( 5 x + 3) x 3 + 3 + 3 x 2 + 4 x + 1 = 0 x3 + 3 = t ; t ≥ 0 ⇒ PT : 2t 2 − ( 5 x + 3 ) t + 3 x 2 + 4 x + 1 = 0 t = x + 1 5 + 201 ⇒  3 x + 1 ⇒ ..... ⇒ x = 1; x = 2; x = t = 8  2 ................................................................................................................................................ BÀI 3: 2 6 x2 + 2x + 1 = 2 x2 + 6 x + 1 2 x2 + 6x + 1 > 0 ĐK: 6 x 2 + 2 x + 1 = t ; ( t > 0 ) ⇒ PT :2t = 2 x 2 + 6 x + 1 t 2 − 2t = ( 6 x 2 + 2 x + 1) − ( 2 x 2 + 6 x + 1) = 4 x 2 − 4 x −5 ± 31 ⇒ ( t − 1) = ( 2 x − 1) ⇒ ....... ⇒ x = 2 2 2 ................................................................................................................................................ BÀI 4: 2 x2 + x − 6 = x2 + 2 x − 6 2 x 2 + x − 6 ≥ 0  2 ĐK : x + 2x − 6 ≥ 0  2 x 2 + x − 6 = t ; ( t ≥ 0 ) ; PT : t = x 2 + 2 x − 6 ⇒ t 2 − t = x 2 − x 3 + 37 ⇒ ( t − x ) ( t + x − 1) = 0 ⇒ ...... ⇒ x = 2; x = − 2 ................................................................................................................................................ BÀI 5: 3 − 3x 2 + 8 x = 4 x 2 + 3 3 − 3x 2 + 8 x > 0 ĐK: PT ⇔ x 2 + 8 x + 16 = 4 x 2 + 3 + 4 ( x 2 + 3) + 1 ) ( 2 ⇔ ( x + 4 ) = 2 x 2 + 3 + 1 ⇔ ......... ⇒ x = 1 2 ................................................................................................................................................ CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 3. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ( x + 1) ( 3x − 1) x2 − 8x + 1 + 3 =0 BÀI 6:  1 x ≥ 3 ĐK:   x ≤ −1 PT ⇔ 3x 2 + 2 x − 1 − 3 3x 2 + 2 x − 1 − 4 x 2 + 6 x = 0 3x 2 + 2 x − 1 = t ; ( t ≥ 0 ) ⇒ t 2 − 3t − 4 x 2 + 6 x = 0 t = 2 x ⇒ ⇒ ....... ⇒ x = 1; x = 7 − 39 t = 3 − 2 x ................................................................................................................................................ x+3 + x+6 = 2 x+2 +3 BÀI 7: x ≥ −2 ĐK: PT ⇔ x + 3 − 1 + x + 6 − 2 = 2 x + 2 x+2 x+2 ⇔ + =2 x+2 x + 3 +1 x+6 +2  x = −2 ( tm ) ⇔ 1 1 2  ; ( x > −2 ) ; ( 1) + =  x + 3 +1 x+6 +2 x+2  x + 3 + 1 > x + 2 > 0 ∀ x > −2; x + 6 + 2 > x + 2 > 0 ∀x > −2 2 ⇒ VT ( 1) < = VP ( 1) ⇒ ( 1) vn x+2 ................................................................................................................................................ BÀI 8: 2 x x2 + 2 = 1 + 4 x − 2 x2 PT ⇔ x 2 + 2 − 2 x x 2 + 2 + x 2 = 4 x 2 − 4 x + 1 ) ( 3 + 17 1 2 = ( 2 x − 1) ⇔ ....... ⇔ x = − ; x = 2 ⇔ x2 + 2 − x 2 8 ................................................................................................................................................ BÀI 9: x3 − x + 1 = x3 + x 2 + 1 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 4. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ  x3 − x + 1 ≥ 0  3 ĐK: x + x +1 ≥ 0 2  PT ⇔ x 3 + x 2 + 1 − x3 + x 2 + 1 = x 2 + x x 3 + x 2 + 1 = t ; ( t ≥ 0 ) ⇒ t 2 − t = x 2 + x ⇔ ( t + x ) ( t − x − 1) = 0 ⇒ ........ ⇒ x = −1; x = 0; x = 2 ................................................................................................................................................ 5x2 + 2 x + 1 = 3x 2 + 1 BÀI 10: 3x + 1 1 x>− ĐK: 3 PT ⇔ 3x 2 + 1 − ( 3 x + 1) 3 x 2 + 1 + 2 x 2 + 2 x = 0 3x 2 + 1 = t ( t ≥ 1) ; PT : t 2 − ( 3x + 1) t + 2 x 2 + 2 x = 0 t = 2 x ⇒ ⇒ ......x = 0; x = 1 t = x + 1 ................................................................................................................................................ 2x + x + 1 = 2 2x BÀI 11. x +1 x≥0 ĐK: 2  2x  2x 2x PT ⇔ +1 = 2 ⇔  x + 1 − 1÷ = 0 ⇔ ....x = 1 ÷ x +1 x +1   8 1+ 9x + = 6 x +8 BÀI 12: x −8 ≤ x ≠ 0 ĐK: ( ) 2 PT ⇔ x + 8 − 6 x x + 8 + 9 x 2 = 0 ⇔ x + 8 − 3x =0  x + 8 = 9x2 ⇔ ⇔ x =1 x > 0 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 5. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ............................................................................................................................................... . 2 + x + 5 = 2x + 4 + x + 3 BÀI 13: x ≥ −2 ĐK: PT ⇔ 2 − x + 3 = 2 x + 4 − x + 5 1− x x −1 ⇔ = 2+ x+3 2x + 4 + x + 5 x = 1 ⇔ 1 1 = 0 ( vn )  + 2 + x + 3 2x + 4 + x + 5  ................................................................................................................................................ x ( 1 + x2 ) BÀI 14: = 3 1 − x2 1− x 2 0 < x 0 ) ⇒ 2a 3 + a − 3 = 0 ⇔ ( a − 1) ( 2a 2 + 3a + 3 ) = 0 t 1 ⇒ a =1⇒ x = 2 ............................................................................................................................................... . 1 + 3 x + 10 x 2 = 3 + x2 BÀI 15: 1+ 6x 1 x>− ĐK: 6 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 6. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PT ⇔ x 2 + 3 − ( 6 x + 1) x 2 + 3 + 9 x 2 + 3 x − 2 = 0 x 2 + 3 = t ( t > 0 ) ⇒ t 2 − ( 6 x + 1) t + 9 x 2 + 3 x − 2 = 0 t = 3 x − 1 7 −3 ⇒ ⇒ ...... ⇒ x = 1 ; x = t = 3 x + 2 4 x + 3 − 7 x 2 = 3x + 1 − 7 BÀI 16: 1 x≥− ĐK: 3 PT ⇔ 3 x + 1 − x + 3 + 7 x 2 − 7 = 0 2 ( x − 1) + 7 ( x − 1) ( x + 1) = 0 ⇔ 3x + 1 + x + 3  x = 1 ( tm )  ⇔  1 2 + 7 ( x + 1) = 0  vn do x ≥ − ÷  3x + 1 + x + 3  3  ................................................................................................................................................ 3x 2 + x + 5 + 2 ( x − 1) = 2 x 2 + 3 x + 4 2 BÀI 17: ) ( 3x 2 + x + 5 − 2 x 2 + 3 x + 4 + 2 ( x − 1) = 0 2 PT ⇔ 2  1 ⇔ ( x − 1) .  2 + ÷= 0 3 x + x + 5 + 2 x + 3x + 4  2 2  ⇒ ... ⇒ x = 1 ................................................................................................................................................ 6 x + 8 = 16 + 3 x − x 2 BÀI 18: x ≥ −8 ĐK: ( ) 2 PT ⇔ x 2 − 2 x + 1 = x + 8 − 6 x + 8 + 9 ⇔ ( x − 1) = 2 x+8 −3 ⇔ ...... ⇔ x = 1 8 x 3 + 3x 2 + x = ( 2 x 2 + 3x + 1) 3 x + 1 BÀI 19: CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 7. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ  x ( 8 x 2 + 3 x + 1)  ≥0  ( x + 1) ( 2 x + 1) ⇔ x≥0 ĐK:  3 x + 1 ≥ 0 PT ⇔ x ( 8 x 2 + 3 x + 1) = ( 2 x 2 + 3x + 1) 3 x + 1 3x + 1 = t ( t ≥ 1) ⇒ PT : x ( 8 x 2 + t 2 ) = ( 2 x 2 + t 2 ) t ⇔ ( t − 2 x ) ( t 2 + xt + 4 x 2 ) = 0 ⇒ t = x ⇒ ... ⇒ x = 1 ................................................................................................................................................  1 6  x + ÷+ 2 = 7 x + 3 BÀI 20:  x x>0 ĐK: PT ⇔ 6 x 2 + 2 x + 6 = 7 x x + 3 x + 3 = t ( t > 0 ) ⇒ PT :6 x 2 + 2t 2 = 7 xt ⇔ ( t − 2 x ) ( 2t − 3x ) = 0 2+4 7 ⇒ ...... ⇒ x = 1; x = 9 ................................................................................................................................................ BÀI 21: 3x 2 + 4 x 2 − 4 x + 7 = 4 x + 7 4 x + 7 − 3x 2 > 0 ĐK: PT ⇔ x 2 − 4 x + 7 − 4 x 2 − 4 x + 7 + 4 = 4 x 2 − 8 x + 4 ( ) 2 = ( 2 x − 2 ) ⇔ ......... ⇔ x = 1 2 ⇔ x2 − 4 x + 7 − 2 ................................................................................................................................................ ( ) 3 2 x − 1 + 1 + 2 2 x − 1 + 2 ( x − 1) = 0 BÀI 22: 1 x≥ ĐK: 2 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 8. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ( ) 3 PT ⇔ 2x −1 + 1 + 2x −1 + 2 2x −1 +1 = 2 ⇔ ( 2 x − 1 + 1) + ( ) 3 2 2x −1 +1 − 2 = 0 1 2 x − 1 + 1 = t ( t ≥ 1) ⇒ PT : t 3 + t 2 − 2 = 0 ⇒ t = 1 ⇒ x = 2 ................................................................................................................................................ ( 3x − 2 ) ( x − 1) + 2 x2 + x + 2 = 4 BÀI 23: 1 −
 9. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ................................................................................................................................................ x2 + 5x = 2 x + 8 BÀI 26: x ≥ 0 ĐK:  −8 ≤ x ≤ − 5  ( ) 2 PT ⇔ x 2 + 6 x + 9 = x + 8 + 2 x + 8 + 1 ⇔ ( x + 3 ) = 2 x + 8 +1 7 + 17 ⇔ ......... ⇒ x = 1; x = − 2 ................................................................................................................................................ 2 ( x 2 + 2 x + 2 ) = ( 3x + 4 ) 1 − x BÀI 27: 4 − < x ≤1 ĐK: 3 PT ⇔ 1 − x − ( 3 x + 4 ) 1 − x + 2 x 2 + 5 x + 3 = 0 1 − x = t ( t ≥ 0 ) ⇒ PT : t 2 − ( 3 x + 4 ) t + 2 x 2 + 5 x + 3 = 0 t = x + 1 41 − 13 ⇒ ⇒ ...... ⇒ x = 0 ; x = t = 2 x + 3 8 ............................................................................................................................................... . x + 3 + 12 x − 1 = 2 3 x + 1 BÀI 28: x ≥1 ĐK: PT ⇔ x + 3 + 12 x − 1 + 3 x + 2 = 3x + 2 + 2 3x + 1 ⇔ 4 ( x − 1) + 12 x − 1 + 9 = 3 x + 1 + 2 3 x + 1 + 1 ( )( ) 2 2 ⇔ 2 x −1 + 3 = 3x + 1 + 1 ⇔ 2 x − 1 + 3 = 3x + 1 + 1 ⇔ 2 x + 1 + 3 = 3 x + 1 + 1 ⇒ .... ⇒ x = 1 ................................................................................................................................................ 16 9x + = 16 + 10 x − 1 BÀI 29: x CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 10. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ x ≥1 ĐK: Cách 1: PT ⇔ 9 x 2 − 10 x x − 1 − 16 ( x − 1) = 0 x − 1 = t ( t ≥ 0 ) ⇒ PT : 9 x 2 − 10 xt − 16t 2 = 0 ⇔ ( x − 2t ) ( 9 x + 8t ) = 0 ⇒ x = 2t ( Do x ≥ 1, t ≥ 0 ) ⇒ ... ⇒ x = 2 Cách 2: PT ⇔ 9 x 2 − 16 x + 16 = 10 x x − 1 ( ) ⇔ 9 x 2 − 26 x + 16 = 10 x x −1 −1 10 x ( x − 2 ) ⇔ ( x − 2 ) ( 9 x − 8) = x −1 +1  x = 2 ( tm ) ⇔ ( ) ( 9 x − 8 ) x − 1 + 1 = 10 x ; ( 1)  x − 1 = t ( t ≥ 0 ) ; ( 1) ⇔ ( t + 1) ( 9t 2 + 1) = 10 ( t 2 + 1) ⇔ 9t 3 − t 2 + t − 9 = 0 ⇒ t = 1 ⇒ ... ⇒ x = 2 Cách 3: PT ⇔ 5 x 2 − 10 x x − 1 + 4 x 2 − 16 x + 16 = 0 ( ) ⇔ 5x x −1 − 2 x −1 + 1 + 4 ( x2 − 4 x + 4) = 0 ⇔ 5x ( ) 2 x −1 −1 + 4 ( x − 2) = 0 2 ( ) 5 x x − 1 − 1 2 = 0  ( Do x ≥ 1) ⇔ 4 ( x − 2 ) = 0 2  ⇒x=2 ................................................................................................................................................ x2 − 6 x + 2 2x + 4 = 1 BÀI 30: 1 + 6 x − x 2 ≥ 0  ĐK:  x ≥ −2 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 11. CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ PT ⇔ 2 x + 4 − 2 2 x + 4 + 1 = x 2 − 4 x + 4 ( ) 2 2 x + 4 − 1 = ( x − 2 ) ⇒ ...... ⇒ x = 2 + 7 ; x = 4 − 11 2 ⇔ ................................................................................................................................................ HẾT PHẦN 3 CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ................................................................................ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản