Luyện từ và câu - DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
336
lượt xem
26
download

Luyện từ và câu - DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

¬- Hiểu thế nào là từ đồng âm để chơi chữ. Nhận biết được hiện tượng dùng từ đồng âm để chơi chữ. - Cảm nhận được giá trị của việc dùng từ đồng âm để chơi chữ trong thơ văn và trong giao tiếp hằng ngày: tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ

  1. Luy n t và câu: DÙNG T NG ÂM CHƠI CH I. M c tiêu, nhi m v : - Hi u th nào là t ng âm chơi ch . Nh n bi t ư c hi n tư ng dùng t ng âm chơi ch . - C m nh n ư c giá tr c a vi c dùng t ng âm chơi ch trong thơ văn và trong giao ti p h ng ngày: t o ra nh ng câu nói có nhi u nghĩa, gây nh ng b t ng thú v cho ngư i c, ngư i nghe. II. dùng d y h c: - M t s câu , câu thơ, m u chuy n…có s d ng t ng âm chơi ch . - B ng ph . - M t s phi u phô tô phóng to. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4’) - GV cho 2 HS t câu v i thành ng . - GV nh n xét, cho i m. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1') Ho t ng 2: Nh n xét. (12’) Hư ng d n HS làm bài t p. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c theo t ng c p, t ng c p suy nghĩ, ch ra các cách hi u và nêu lí do. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n các nhóm
  3. trình bày. - L p nh n xét. - GV nh n xét và ch t l i. Ho t ng 3: Ghi nh . (3’) - Cho HS c nhi u l n ghi nh . - GV có th tìm thêm ví d . Ho t ng 4: Luy n t p. (13’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Ch ra nh ng t ng âm nào ư c s d ng chơi ch .
  4. - Cho HS làm vi c. GV phát phi u cho các nhóm. - Cho HS trình bày. - i di n các nhóm trình bày. - GV nh n xét và ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. t câu v i các t ng âm tìm ư c BT 1. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét và ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c.
  5. - Yêu c u HS v nhà xem trư c bài T nhi u nghĩa. - Vi t vào v nh ng câu t v i c p t ng nghĩa. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản