Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
313
lượt xem
32
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm bảo vệ môi trường. Luyện tập kĩ năng giải nghĩa một số từ ngữ nói về môi trường, tìm từ đồng nghĩa. - Biết ghép một tiếng gốc Hán (bảo) với tiếng thích hợp để tạo thành các từ phức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1. Luy n t và câu: M R NG V N T : B O V MÔI TRƯ NG I. M c tiêu, nhi m v : - M r ng v n t thu c ch i m b o v môi trư ng. Luy n t p kĩ năng gi i nghĩa m t s t ng nói v môi trư ng, tìm t ng nghĩa. - Bi t ghép m t ti ng g c Hán (b o) v i ti ng thích h p t o thành các t ph c. II. dùng d y h c: - B ng ph . - Bút d , gi y kh to, băng dính. - M t vài trang t i n. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (29-30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (13’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo nhóm ho c theo c p. - Cho HS trình bày. - GV nh n xét, ch t l i.
  3. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (12’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - GV phát phi u cho các nhóm làm bài. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. (5’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i.
  4. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS làm l i BT 2 vào v . - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản