Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
114
lượt xem
8
download

Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài

  1. Mẫu TP/HTNNg-2003-CN.7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc LÝ LỊCH CÁ NHÂN (Của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài) Họ và tên:......................................................Giới tính............................................ Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ Nơi sinh:.................................................................................................................. Dân tộc:................................................................................................................. Quốc tịch:............................................................................................................. Nghề nghiệp:......................................................................................................... Nơi công tác:.....................................................Điện thoại.................................... Quê quán:.............................................................................................................. Nơi cư trú:.............................................................................................................. Trình độ chuyên môn: ............................................................................................ Tình trạng sức khoẻ: ............................................................................................ Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ thay thế ................................................................................. Số:.............................................. Nơi cấp:.................................... Ngày cấp:.................................. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, LÀM VIỆC (Kể từ năm 18 tuổi đến nay) Từ ngày, tháng năm Nơi học tập, làm việc, chức vụ (nếu có) đến ngày, tháng năm
  2. Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Làm tại...................., ngày.............tháng............năm,.......... Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản