Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự"

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.235
lượt xem
402
download

Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự" (Personel Recruitment Plan Sheet) dành cho các công ty, cơ quan, bộ phận nhân sự tham khảo trong quá trình tuyển dụng nhân sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự"

  1. TT.2009 Phòng Nhân Sự (HR Dept) Bắc Giang, Ngày 09 tháng 10 năm 2009 BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET) Phòng/ ban (Dept/Sec):……………………………………………….. Quý (Quarter):…….. Năm (Year) ……………………………………. C ẤP SỐ LƯỢNG THỜI GIAN STT CHỨC DANH LÝ DO TUYỂN CẦN TUYỂN (NGƯỜI) CẦN NHÂN SỰ (NO.) (Job Title) (Reasons for Recruitment) (Position) (Quantity) (Availability)  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Cấp Lãnh Đạo 1  Tuyển mới (New Personnel) (Leader Position)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Vị Trí Cấp Cao 2  Tuyển mới (New Personnel) (Senior Position)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Vị Trí Cấp Trung 3  Tuyển mới (New Personnel) (Junior Position)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Vị Trí Nhân Viên 4  Tuyển mới (New Personnel) (Staff Position)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Vị Trí Công Nhân 5  Tuyển mới (New Personnel) (Worker Position)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) TỔNG CỘNG (TOTAL) Ha Noi, ......................................2009 Ha Noi, ......................................2009 Ha Noi, ......................................2009 Xác nhận của Trưởng Bộ Phận Trưởng phòng Nhân Sự Phê Duyệt Ban Giám Đốc Duyệt (Confirmation of Chief of Department) (Approval of Human Resource Director) (Approval of Board of Directors)
  2. TT.2009 Phòng Nhân Sự (HR Dept) Bắc Giang, Ngày 09 tháng 10 năm 2009
Đồng bộ tài khoản