intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP (Phân theo nợ trong nước và nợ nước ngoài)

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
6
download

MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP (Phân theo nợ trong nước và nợ nước ngoài)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ; Biểu 3b BCKK/DN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP (Phân theo nợ trong nước và nợ nước ngoài)

  1. Biểu 3b BCKK/DN: Tên đơn vị báo cáo: BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP …………………………………………… (Phân theo nợ trong nước và nợ nước ngoài) Thuộc đơn vị quản lý: Có đến 0 giờ 1/7/2011 ………………………………………… Thuộc tỉnh, thành phố: ……………………………………….. Thuộc Bộ, ngành: …………………………………………….. Đơn vị tính: đồng Số Tên tài sản Thực Trong đó Mã Theo Ghi số sổ kế tế TT chú kiểm toán Nợ nước ngoài Nợ trong nước
  2. kê Tổng số Nợ Nợ ngoại tệ Tổng số Nợ Nợ ngoại tệ (đồng đồng (đồng đồng VN) VN VN) VN N/tệ N/tệ Quy Quy quy VND quy VND USD USD A B C 1 2 3 = 4+6 4 5 6 7=8+10 8 9 10 11 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 1 Nợ dài hạn đến hạn trả 2 Phải trả cho người bán 3 Người mua trả tiền trước 4
  3. Thuế và các khoản phải nộp N/nước 5 Phải trả công nhân viên 6 Phải trả các đơn vị nội bộ 7 Các khoản phải trả, phải nộp khác 8 II Nợ dài hạn Vay dài hạn 1 Nợ dài hạn 2 III Nợ khác Chi phí phải trả 1
  4. Tài sản thừa chờ xử lý 2 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 3 Tổng cộng (I + II + III) Ngày tháng năm Kế toán trưởng Tổng giám đốc (Giám đốc) Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản