intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP (Phân theo thời hạn trả)

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
3
download

MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP (Phân theo thời hạn trả)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ; Biểu 3a BCKK/DN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP (Phân theo thời hạn trả)

  1. Biểu 3a BCKK/DN: Tên đơn vị báo cáo: BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP …………………………………………… (Phân theo thời hạn trả) Thuộc đơn vị quản lý: Có đến 0 giờ 1/7/2011 ………………………………………… Thuộc tỉnh, thành phố: ……………………………………….. Thuộc Bộ, ngành: …………………………………………….. Đơn vị tính: đồng Số Nợ phải trả Thực Trong đó: Chênh lệch Mã Theo Ghi số sổ kế tế TT chú kiểm toán Chưa Đến Chia ra quá hạn Thừa Thiếu Quá
  2. đến hạn hạn kê Từ 3 Được Trên Trên hạn năm 1 2 khoanh năm năm trở lên nợ A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2-1 11 = 2-1 12 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 1 Nợ dài hạn đến hạn trả 2 Phải trả cho người bán 3 Người mua trả tiền trước 4 Thuế và các khoản phải 5
  3. nộp N/nước Phải trả công nhân viên 6 Phải trả các đơn vị nội bộ 7 Các khoản phải trả, phải 8 nộp khác II Nợ dài hạn Vay dài hạn 1 Nợ dài hạn 2 III Nợ khác
  4. Chi phí phải trả 1 Tài sản thừa chờ xử lý 2 Nhận ký quỹ, ký cược dài 3 hạn Tổng cộng (I + II + III) Ngày tháng năm Kế toán trưởng Tổng giám đốc (Giám đốc) Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản