Mẫu báo cáo quyết toán đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
12
download

Mẫu báo cáo quyết toán đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo quyết toán đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo quyết toán đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

  1. Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghiệp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày tháng năm……. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Quý ……năm…… Đơn vị tính: đồng VN Stt Nội dung Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm 1 Doanh thu tiền dịch vụ 2 Đóng góp quỹ a Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang b Số phải nộp kỳ này c Tổng số phải nộp kỳ này (a+b) d Số đã nộp kỳ này
  2. e Số còn phải nộp (c- d) Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản