MẪU BÁO CÁO LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
216
lượt xem
15
download

MẪU BÁO CÁO LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo lao động và thu nhập ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP

  1. Biểu số 02d/BCT Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ngày nhận báo cáo: 17/6; 17/11 BÁO CÁO LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 6 tháng; Năm Lao động (người) Thu nhập (triệu đ Trong đó Bình Mã Tổng số quân Ngành kinh tế TT số có đến trong Tổng số cuối kỳ Nữ Hợp kỳ báo đồng báo cáo cáo A B 1 2 3 4 5 (Ghi theo Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 - cấp 1) 1 Thực hiện 6 tháng (năm) năm trước 2 Ước thực hiện 6 tháng (năm) năm báo cáo 3 Kế hoạch 6 tháng cuối năm (năm sau) Người lập biểu Người kiểm tra biểu (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên)
  2. Đơn vị báo cáo: …………………… Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch G VÀ THU NHẬP ; Năm Thu nhập (triệu đồng) Chỉ tiêu bổ sung (người) Chia ra Trong đó Lao Lao Lương và Bình quân động động Các Lao các khoản BHXH khoản 1 người/ tăng giảm Về động có tính trả thay thu nhập 1 tháng trong trong hưu dôi chất lương kỳ kỳ dư khác lương 6 7 8 9 10 11 12 13 ...……, ngày ……tháng ……năm……… i kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị ý, họ và tên) (Ký, họ và tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản