intTypePromotion=1
ADSENSE

Thống kê tài chính

Xem 1-20 trên 13996 kết quả Thống kê tài chính
 • Thống kê tài chính nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng và quá trình tài chính.

  doc15p khzaof 23-04-2011 339 75   Download

 • Tài liệu tham khảo HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI CHÍNH ban hành theo quyết định số 2331/QĐ-BTC của Bộ trưởng BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011

  xls26p thewalkingdead 31-10-2011 114 13   Download

 • HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 2331/QĐ- BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

  xls20p thewalkingdead 31-10-2011 126 9   Download

 • Bài viết trình bày nguồn số liệu thu thập của Thống kê tài chính, tiền tệ ở Việt Nam; quy trình thu thập và tổng hợp số liệu thống kê tài chính, tiền tệ; nguồn số liệu theo quy định chế độ báo cáo thống kê; nguồn số liệu theo quy định tại chế độ báo cáo tài chính; nguồn số liệu “Báo cáo tình hình Tài sản có - Tài sản nợ” của các Tổ chức tài chính khác. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p nguathienthan2 25-12-2019 29 1   Download

 • Bài viết này giải thích cách Eurostat đã phát triển và thực hiện phương pháp quản lý chất lượng toàn diện đối với thống kê tài chính chính phủ (GFS), đặc biệt thống kê các khoản nợ công và thâm hụt ngân sách quá mức (EDP). Bài viết cũng phản ánh về những kinh nghiệm đầu tiên khi áp dụng phương pháp mới này.

  pdf9p fennik 18-11-2019 12 0   Download

 • Bài giảng Thống kê tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của thống kê tài chính, thống kê tài chính công và tài chính doanh nghiệp, thống kê các thể chế tài chính, thống kê thị trường tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p abcxyz123_07 19-03-2020 24 0   Download

 • Ngày 06 tháng 5 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 61/SL thành lập Bộ Quốc dân Kinh tế bao gồm các phòng, ban và nha trực thuộc trong đó có Nha Thống kê Việt Nam. Những cán bộ đầu tiên làm thống kê cân đối, thống kê tài chính lúc này đồng thời kiêm nhiệm những nhiệm vụ khác.

  doc7p dungln2406 25-04-2010 187 37   Download

 • Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Thống kê tài chính doanh nghiệp xây lắp, thống kê vốn của doanh nghiệp xây lắp, thống kê chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng, thống kê doanh lợi doanh nghiệp xây dựng.

  pdf16p vinatri2711 03-03-2020 14 1   Download

 • Bên cạnh đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong triển khai công tác thống kê tài chính, Bộ Tài chính đã tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế.

  pdf6p khidoichuoi 08-02-2020 26 0   Download

 • Khi nói đến tính minh bạch trong thông tin tài chính, những người làm nghề Kế toán thường hiểu theo nghĩa Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng các quy định, chuẩn mực về Kế toán-Tài chính. Điều này tuy đúng nhưng chưa đủ. Việc lập báo cáo tài chính theo đúng các quy định hiện hành mới chỉ bảo đảm được tính tuân thủ, nhưng chưa phát huy được vai trò của Kế toán như là một “ngôn ngữ của thế giới kinh doanh”. Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập một khía cạnh khác của...

  pdf7p gau_baloo 25-08-2010 229 81   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kế toán số 08: thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc37p sauluoi_mrdark 10-12-2010 203 56   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo bài tập xác suất thống kê', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc16p top180 27-05-2011 227 27   Download

 • Bài viết Bàn về việc sử dụng thông tin tài chính trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm thảo luận một số khía cạnh cơ bản của chế độ kế toán Việt Nam cũng như ảnh hưởng của nó đến thông tin tài chính mà nhà phân tích cần "xử lý" trước khi sử dụng trong các quyết định quản lý và đầu tư.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 67 12   Download

 • Chỉ số tài chính là các mối quan hệ được xác định từ thông tin tài chính của công ty và được sử dụng cho mục đích so sánh. Ba ví dụ điển hình thường được nhắc đến khi nói về chỉ số tài chính là hệ số lợi nhuận trên đầu tư/lợi tức đầu tư (ROI), hệ số lợi nhuận trên tài sản (ROA), và nợ trên vốn chủ sở hữu (debt to equity). Các chỉ số này là kết quả của việc chia số dư tài khoản (account balance) hoặc số đo tài chính cho một yếu tố khác.

  doc11p lanxichen 04-05-2020 28 5   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính ban hành theo quyết định số 2331/QĐ-BTC của Bộ trưởng BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011

  xls6p thewalkingdead 31-10-2011 89 2   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với trách nhiệm nghề nghiệp của người hành nghề kế toán hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán đối với dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính cũng như nội dung và hình thức của báo cáo kết quả dịch vụ mà người hành nghề kế toán lập ra sau khi hoàn tất công việc.

  pdf9p estupendo4 19-08-2016 56 2   Download

 • Nội dung chính của đề tài trình bày phương pháp luận tính chuyển một số chỉ tiêu thuộc thống kê tài khoản quốc gia từ giá thực tế về giá so sánh năm gốc và từ một năm gốc sang một năm gốc khác. Thực trạng về việc chuyển đổi năm gốc so sánh và tính theo giá so sánh đối với một số chỉ tiêu trong thống kê tài khoản quốc gia.

  pdf26p volkath 29-11-2019 20 1   Download

 • Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu nội dung và phương pháp thu thập thông tin của khu vực kinh tế chưa được quan sát trong thống kê tài khoản quốc gia của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf20p volkath 29-11-2019 38 1   Download

 • Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường thì phải đổi mới về nhiều mặt, trong đó đổi mới về tài chính là một trong những vấn đề hàng đầu, bởi vì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao thì các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính một cách minh bạch và chính xác, để những người sử dụng nó nắm bắt những thông tin cần thiết và đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp....

  pdf49p chauphong 31-08-2009 3758 1422   Download

 • Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản vốn góp liên doanh, gồm: Các hình thức liên doanh, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính của các bên góp vốn liên doanh. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán những khoản vốn góp liên doanh, gồm: Hoạt động kinh...

  pdf8p quochung 21-07-2009 1214 370   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thống kê tài chính
p_strCode=thongketaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2