MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
600
lượt xem
20
download

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thành tích đề nghị ubnd huyện tặng thưởng bằng khen', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………….., ngày ….. tháng …. Năm 200… Số ……………. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị UBND huyện tặng thưởng Bằng khen Kính gửi: - UBND huyện Bình Phước; - Hội đồng TĐKT huyện Bình Phước. I/ Đặc điểm chung: 1/ Đặc điểm, tình hình: - Tên đơn vị:(ghi đầy đủ không viết tắt): - Địa điểm trụ sở chính: - Quá trình thành lập. - Tóm tắt cơ cấu tổ chức: + Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: tổng số Cán bộ, công chức, viên chức (trình độ chuyên môn).
  2. + Xã phường, thị trấn, thôn, ấp (điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức hành chính, diện tích đất, số hộ, số nhân khẩu, số lao động …). - Các tổ chức Đảng, đoàn thể. - Cơ sở vật chất. - Báo cáo tài chính (đối với đơn vị sản xuất - kinh doanh). 2/ Chức năng, nhiệm vụ: Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ chính của đ ơn vị, địa phương. II/ Thành tích đã đạt được: 1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của đ ơn vị, địa phương đang thực hiện, báo cáo từng phần nội dung công tác, các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được trong năm, so với kế hoạch được giao (nội dung các đề mục trong báo cáo thể hiện theo báo cáo tổng kết công tác năm của đơn vị). - Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm nay có so sá nh với những năm trước đó, để thấy sự phát triển của ngành, địa phương năm sau cao hơn năm trước (số liệu minh hoạ). 2/ Nguyên nhân đạt được thành tích: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Ký tên, đóng dấu)
  3. XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN (Ký tên, đóng dấu) Mẫu dùng cho cá nhân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản