Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
196
lượt xem
17
download

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

  1. BIÊN BẢN Kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú năm 200... 1. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ................đã họp ngày…..tháng......năm 200... để xem xét, đánh giá việc đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... a. Tổng số thành viên Hội đồng có....... người - Số thành viên Hội đồng tham gia họp : …………….. ......thành viên - Số thành viên Hội đồng vắng mặt:……………….. ……...thành viên Gồm các thành viên:........................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... b. Hội đồng đã bầu các ông ( bà) sau đây vào Ban Kiểm phiếu: - Trưởng ban:............................................................................................ - Các uỷ viên:............................................................................................ .................................................................................................................. c. Số phiếu đánh giá:. - Số phiếu phát ra: ........................................................................................................................... - Số phiếu thu về: ............................................................................................................................ - Số phiếu hợp lệ: ............................................................................................................................ 3. Tổng số Nghệ sĩ được đề nghị tặng danh hiệu:……………………..... - Nghệ sĩ Nhân dân:…………………… người - Nghệ sĩ Ưu tú :…………………… người 4. Kết quả bỏ phiếu: 4.1. Nghệ sĩ Nhân dân Năm sinh Đơn vị Số phiếu đề nghị Họ và Dân Chức danh Kết TT công tên Nam Nữ tộc nghệ thuật Đồng ý Không luận tác 1 2 4.2. Nghệ sĩ ưu tú: Năm sinh Đơn Số phiếu đề Họ và Chức danh vị nghị TT Dân tộc Kết luận tên Nam N nghệ thuật công Khôn tác Đồng ý ữ g 1
  2. 2 5. Căn cứ kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, các Nghệ sĩ đạt từ 3/4 trở lên số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu được đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ cấp trên xem xét để xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ, gồm: 5.1. Nghệ sĩ Nhân dân: Năm sinh Chức Số phiếu đề Họ và Dân danh nghị Kết TT Đơn vị tên Nam Nữ tộc nghệ công Khôn luận thuật Đồng ý tác g 1 2 5.2. Nghệ sĩ Ưu tú: Năm sinh Chức Số phiếu đề Họ nghị Dân danh Đơn vị Kết TT và Nam Nữ tộc nghệ công tác Khôn luận tên Đồng ý thuật g 1 2 Ban kiểm phiếu (Ký, ghi rõ họ tên từng người) Chú ý: Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... từ cấp đơn vị nghệ thuật đến cấp Tỉnh, Bộ, Hội đồng chuyên ngành Bộ, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ Biểu ………..……………… NGHĨA VIỆT NAM 4 ……... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc UBND tỉnh, tP: ------------------------------- ………............. ……………, ngày…… tháng…… Đơn năm 200... vị:…………………… …….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản