intTypePromotion=1

Mẫu biên bản làm việc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
3.126
lượt xem
118
download

Mẫu biên bản làm việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản làm việc là văn bản xác nhận rằng nội dung nào đã được thông qua, thống nhất được quy định nào và cần có sự ký nhận của các bên trong một cuộc họp, gặp gỡ giữa các đối tác. Mẫu biên bản làm việc mà chúng tôi giới thiệu là mẫu thông dụng nhất và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, biên bản làm việc này đơn giản ngắn gọn nhưng vẫn trình bày được đầy đủ nội dung cần thiết. Đây là mẫu biên bản cần có để chứng minh tính xác thực của buổi làm việc tại bất cứ cơ quan, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc trình bày các nội dung cần phải có như: người lập biên bản, người liên quan, nội dung sự việc....

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ----------                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
                                                                                                                                                                                          ----------                                                            

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ....... giờ......... ngày ......... tháng .......... năm ..........
Tại .....................................................................................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1/ ..................................................Chức vụ: ..................... .............. Đơn vị ....................................
2/. .................................................Chức vụ: .....................................Đơn vị .....................................
Đã làm việc với:
1/ Ông (bà): ...............................................................  Năm sinh ......................Quốc tịch ..................................
Nghề nghiệp ......................................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:.............................................  Ngày cấp....................   Nơi cấp ..................................
2/ Ông (bà):................................................................  Năm sinh ............................ .Quốc tịch ...........................
Nghề nghiệp ........................................................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:. Ngày cấp Nơi cấp
Nội dung làm việc:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ……... ngày ……… tháng ………. năm ……..
Biên bản được lập thành.........bản; mỗi bản gồm tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho 01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có):
....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

      NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC                                                            NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
            (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                        (   Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung Mẫu biên bản làm việc trên chỉ thể hiện một phần trích dẫn. Bạn vui lòng tải về máy để có mẫu đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các mẫu biên bản khác như biên bản bàn giao, biên bản kê biên tài sản.

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2