Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
443
lượt xem
33
download

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để biết cách soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng mua bán, mời các bạn xem qua "Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở" để tham khảo các điều khoản chính cần được trình bày trong một biên bản thanh lý hợp đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Đoạn trích "Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở" dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm cũng như kỹ năng soạn thảo biên bản thanh lý hợ, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
 
- Căn cứ Quyết định số ___/___ngày.......tháng.......năm..........của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về bán nhà ở  thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ):
Số :................................
đường :..................................................................................................
Phường (xã, thị trấn) :.................................. quận..................... (huyện)
.............................................................................................................
- Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở số :.................................................................. /HĐ.MBNƠ.
 Ngày.................... tháng.................... năm......................
của Công ty............................................................................................ 
-    Căn cứ biên lai thu  lệ phí trước bạ ngày :................................................
của Chi cục Thuế quận .............................................................................
Hôm nay ngày.......tháng..........năm ..............., tại Công ty quản lý nhà:
........................................................................................................... 3
 
Đại diện bên bán là Ông (Bà):...................................................................
Chức vụ :........................................................................................
Địa chỉ giao dịch :............................................................................
Số điện thoại :............................ Số Fax :.......................................
Đại diện bên mua là Ông (Bà):...........................................................
Chứng minh nhân dân số :........... do................................................
cấp ngày : ........................ tháng.................... năm...........................
Địa chỉ thường trú :............................ đường...................................
phường (xã, thị trấn): .................................. quận (huyện)........................
- Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên.
- Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định.
- Bên bán nhà  sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân…………………..2 ký.
- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản.
- Biên bản này được lập thành ............bản: bên bán giữ ...........bản, bên mua giữ.......bản,....bản lưu hồ sơ. 
                                     BÊN MUA
                        (Ký và ghi rõ họ và tên)
                                          BÊN BÁN
                                     (Ký tên, đóng dấu)
 
Để tham khảo dễ dàng hơn, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải "Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở" về máy.

 

Đồng bộ tài khoản