intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu công văn đăng ký danh mục dự án khuyến nông

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

318
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu công văn đăng ký danh mục dự án khuyến nông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu công văn đăng ký danh mục dự án khuyến nông

  1. §¬n vÞ: CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số / ............, ngày tháng năm 200.... V/v: đăng ký danh mục dự án khuyến nông năm 200... Mẫu CV-01 Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông quốc gia Thực hiện Quyết định số 75QĐ/BNN- KHCN ngày 17/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Quốc gia; Căn cứ định hướng phát triển của Ngành Nông nghiệp và PTNT/ căn cứ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và nhu cầu của địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố/(đơn vị) đăng ký danh mục các dự án khuyến nông thực hiện năm 200... như sau: Số Tên dự án Địa bàn triển Qui Kinh phí Đơn vị triển Thời gian Ghi TT khai mô khai thực hiện chú (Tr.đồng) I- Khuyến nông Trồng trọt
  2. II- Khuyến nông Chăn nuôi III- Khuyến Lâm III- Cơ khí, bảo quản - chế biến, Ngành nghề NT, nghề Muối và tưới nước IV- Thông tin tuyên truyền
  3. V- Đào tạo, tập huấn Tổng cộng: Bằng chữ: Kính đề nghị Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./ Thủ trưởng đơn vị N¬i nhËn: (ký tên, đóng dấu) - Như trên (02 bộ);
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2