intTypePromotion=3

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Chia sẻ: đỗ Minh đức | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.350
lượt xem
89
download

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 16/ĐK-TNCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] 1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...…………….………………… 2. Mã số thuế: 3. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 4. Mã số thuế: - Thời điểm tính Thời điểm kết Số CMND/ Quan hệ với Stt Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế giảm trừ thúc giảm trừ hộ chiếu ĐTNT (tháng/năm) (tháng/năm) 1 2 3 ... ... Tổng cộng Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. ……………… , ngày ………… tháng ………… năm ...…… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản