Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

  1. Mẫu danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng DANH SÁCH T ẬP THỂ, CÁ NHÂN T HUỘC (ĐƠN VỊ…) ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG (Kèm theo Tờ trình số: … ngày … tháng … năm … của …) Các danh hiệu thi đua Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể STT STT của cá nhân Chiến sỹ thi đua Ngành T ập thể lao động xuất sắc I III Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Chiến sỹ thi đua toàn quốc Cờ thi đua Ngân hàng Nhà nước II IV Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Cờ thi đua của Chính phủ V Chi nhánh, Đơn vị… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 Các hình thức khen thưởng STT Bằng khen của Thống đốc I Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ II Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Huân chương các loại, các hạng III Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Huy chương IV Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 Anh hùng Lao động V
  2. Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác T ập thể a b của cá nhân Chi nhánh, Đơn vị… 1 Ông, (Bà)… 1 Vụ, Phòng, Ban… 2 ………….. 2 NGƯỜI LẬP BIỂU T HỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản