Mẫu danh sách truy đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế bắt buộc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
194
lượt xem
24
download

Mẫu danh sách truy đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế bắt buộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách truy đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách truy đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế bắt buộc

  1. DANH SÁCH TRUY ĐÓNG BHXH, BHYT BẮ Đơn vị chủ quản:.............................................................................................. Tên đơn vị:......................................................................................................... Địa chỉ:............................................................................................................... Điện thoại: .................................... Fax: ...................................Email:............ Số tài khoản: .......................................Tại:..................................................... Căn cứ đóng Thời gian tính Số TT Họ và tên Mã số BHXH, BHYT truy đóng Tiền lương PC PC TN Từ ngày, PC CV PC KV tiền công TNVK nghề Tháng, năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng cộng (Nhận hồ sơ ngày: _____/_____/_______) Ngày …tháng……năm….. Cán bộ thu BHXH Phụ trách thu BHXH Ghi chú: - Mẫu số 04/TBH do đơn vị SDLD lập khi có truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người LĐ trong các t BHXH, BHYT bắt buộc trong đơn vị, đóng không đúng thời gian, đóng không đúng mức quy định.
  2. ÓNG BHXH, BHYT BẮT BUỘC Mẫu số: 04-TBH ...................................................................... Mã đơn vị: .................................................................... ................................................................... .......................Email:..................................... ....................................................................... Ghi chú Phần do cơ quan BHXH ghi Tiền lãi (Lãi suất Số tiền truy đóng …..........%) Đến ngày, Tổng số BHXH BHYT Tháng, ngày năm 10 11 12 13 14 15 Ngày …tháng……năm….. Người lập biểu Người sử dụng lao động ộc cho người LĐ trong các trường hợp: Không đóng đủ số người phải tham ng đúng mức quy định.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản