Mẫu danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội do thay đổi về chế độ, mức hưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
353
lượt xem
25
download

Mẫu danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội do thay đổi về chế độ, mức hưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội do thay đổi về chế độ, mức hưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội do thay đổi về chế độ, mức hưởng

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C72b- HD BHXH tỉnh………………… (Ban hành theo QĐ số: /QĐ-BTC ngày của Bộ trưởng BTC) DANH SÁCH TRUY LĨNH LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH DO THAY ĐỔI VỀ CHẾ ĐỘ, MỨC HƯỞNG Tháng……....năm……….. Số:……………… Đại diện chi trả xã (phường)…………Quận (huỵện)………...……. Nguồn kinh phí chi trả BHXH: Quỹ BH thất nghiệp Số tiền Số tiền Số tháng Số tiền STT Họ và tên Số QĐ hiện hưởng truy lĩnh truy lĩnh hưởng mới A B C 1 2 3 4 Tổng số người trong danh sách là:…………………………...………………………… Tổng số tiền trong danh sách là:……………đồng. Bằng chữ:…….…………...……… Ngày……tháng…..năm…… Người lập Phụ trách CĐCS Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. số: C72b- HD QĐ số: /QĐ-BTC ủa Bộ trưởng BTC) ẤP BHXH …...……. ệp Ký nhận (Số thẻ ATM) E …………………… …………...……… Ngày……tháng…..năm…… Thủ trưởng đơn vị Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản